Teameier-Hva er ditt ansvar?

Teameier - Hva er ditt ansvar?
Teameiere oppretter gjerne team og administrerer innstillingene for teamet.
De legger til og fjerner medlemmer, legger til gjester, og skal ha en overordnet styring på bruken av teamet.

Oppgaver  og anbefalinger for teameier ved HVO:
- Teamet skal følge HVO sine retningslinjer for teams.
- Alle team skal ha minst to teameiere.
- Vurder grundig hvem som skal ha tilgang til teamet. 
- Privat eller offentlig team ? Privat - ikke søkbart og kun for medlemmer. Offentlig - alle ved HVO kan melde seg inn i teamet.
- Hvilke tillatelser skal medlemmene ha ?
- Ha styring på mappestrukturen i kanalene.

Tips og anbefalinger
Veiledning for teameiere