Teams for studenter og ansatte

Microsoft Teams er en samarbeidsplattform i Office 365 med filområde, chat, videomøter og telefoni m.m.