Til hovudinnhald

Retningslinjer for Teams

Disse retningslinjene gjelder først og fremst for ansatte.
Navnestandard
Faste langvarige team knytt til avdeling eller institutt:
Skal starte med avdelingsbetegnelse, som f.eks: ASH-ADM, AHL-BLU-Deltid, AMF-PR, AHL-PED, SA-(studieadministrasjon),FA-(fellesadministrasjon)

Team med kortere levetid, gjerne knyttet til prosjekter o.l. skal starte med PRO-
Eksempel: PRO-Julebord, PRO-Digital-Søknad-2019

Team som er knyttet til HVO som organisasjon og ikke en spesiell avdeling, skal starte med HVO-. 
Eksempel : HVO-Betalingsparkering, HVO-Juristforbundet

Det er kun team som følger navnestandard det blir tatt backup av.
Student-team som følger navnestandard blir det  tatt backup av.


Private data og private teams skal ikke lagres eller etableres i HVO sitt Teamsområde.