Profile picture for user vaagstoe

Tarjei Johannessen Vågstøl

Stipendiat

Stipendiat

Historisk institutt ved Avdeling for samfunnsfag og historie.

Phd-prosjekt: "Førestillingar om kjønn, Noreg og Norden i dei norske solidaritetsrørslene, 1965–1990"

Forskargrupper:

Undervising/rettleiing vår 2023: HI113