Profile picture for user ImsSi

Silje Ims Lied

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

Utdanning:

Profesjonsfaglig digital kompetanse (2019)

Ph.d. - kurs: Fordypning i kvalitativ forskningsmetoder (2018)

Rettleiing på fagtekst, Høgskulen i Volda (2013)

Formidling i høgare utdanning, Høgskulen i Volda (2012)

Master i spesialpedagogikk, Høgskulen i Volda (2003 – 2005)

Førskulelærar, Høgskulen i Volda (1995 – 1998)

Privatlivets jus (1994 – 1995)

Yrkeslivets jus (1994 – 1995)

Examen philosoficum, Universitetet i Bergen (1994)

Ansvarsområde:

Prodekan for utdanning ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL)

UH - pedagogikk ved HVO

DeKomp og ReKomp

Undervisning:

Barnehagelærerutdanning (BLUBULL: Barns leik og læring, BLUSTM: Språk, tekst og matematikk, BLUBA: Rettleiing på bacheloroppgåver, BLUFMM: fordjuping meistring og mangfald)

Grunnskulelærarutdanning (GLUPEL 4 – Rettleiing på bacheloroppgåve grunnskulelærarutdanning)

Mastergrad i undervisning og læring, spesialisering spesialpedagogikk (ULSP 303 – Språk og leseutvikling)

UH - pedagogikk (Pedagogisk basiskompetanse)

Faglege interesser:

Spesialpedagogikk, inkluderende læringsmiljø i barnehage og skule.

Endring- og utviklingsarbeid.

UH- pedagogikk

Tidligare forskingsprosjekt:

Kan vi bygge læringsteknologi for ungdommar med Asperger ogTourette Syndrom basert på Pokémon Go?

Kva kan danning handle om i barnehagen?

Tidlig innsats gjennom samhandling mellom helsestasjon og barnehage.

Noverande forskingsprosjekt:

​VR-EDU, Keeping pupils with special needs in school: targeting uptake of education and bridging inequality gaps through the use of Virtual Reality 

Læringsverktøy for ungdommar med Asperger syndrom,Tourettes syndrom basert på spelteknolog.

Lærerstøtte til elever med Asperger og Tourettes syndrom.

Eit kritisk blikk på utviklingsarbeid

Sommerles.no

Utviklingsarbeid:

Prosjektkoordinator i utviklingsarbeidet: Opp og fram - ein nyskapande barnehagesektor (2018 - d.d.)

Prosjektkoordinator i utviklingsarbeidet: Fremtidens barnehage i Ålesund – med fokus på leikende vennskap (2015 – 2017)

Prosjektkoordinator i utviklingsarbeidet: Vennskap på ramme alvor – kompetanseheving i Moldebarnehagane (2014 – 2016)

Prosjektkoordinator i utviklingsarbeidet: Danning i Romsdalsbarnehagene - om det å være et menneske (2012 – 2013)

 

 

 

Arbeidserfaring og verv:

Prodekan for utdanning ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (2019 - d.d.)

Instituttleiar, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda (2015 – 2019)

Høgskulelektor, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda (2009 – d.d.)

Ekstern sensor ved ulike høgskular og universitet (2009 – d.d.)

Instituttleiar (delt ansvar), Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda (2009 – 2010)

Klinisk pedagog ved Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Volda (2007 – 2009)

Pedagogisk psykologisk rådgjevar i PPT Volda/Ørsta (2005 – 2007)

Praksislærar, Høgskulen i Volda (1998 - 2005)

Styrar/pedagogisk leiar i Volda kommune (1998 – 2005)

Verv og andre arbeidsoppgåver:

Medlem i UHR - Lærerutdanning (2019 - d.d.)

Varamedlem i UHR - Lærerutdanning (2018 - 2019)

Medlem i Midtnorsk forskarforum for spesialpedagogikk (2017 – d.d.)

Medlem i Rammeplanutvalget, nedsett av fylkesmann i Møre & Romsdal (2017 – d.d.)

Medlem i Avdelingsråd for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda (2017 – 2019)

Koordinator for pedagogikk i barnehagelærarutdanning (2013 – 2015)

Medlem i Avdelingsråd for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda (2010 – 2012)

Koordinator for pedagogikk i barnehagelærarutdanning (2009 – 2011)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Barnehagebasert utviklingsarbeid i Ålesund kommune
Publisert 2019 av Silje Ims Lied

Opp og fram - ein nyskapande barnehagesektor
Publisert 2019 av Silje Ims Lied

Læraren sitt møte med eleven med Asperger syndrom og Tourettes syndrom
Publisert 2019 av Silje Ims Lied

Grensesetting i barnehagealder
Publisert 2019 av Silje Ims Lied

Læringsverktøy for ungdommar med AS og TS basert på spelteknologi
Publisert 2019 av Silje Ims Lied

Grensesetting i ei omskifteleg tid
Publisert 2019 av Silje Ims Lied

Sommerles.no kan motvirke tap av lesekompetanse
Publisert 2019 av Lidun Hareide, Silje Ims Lied

Leik, vennskap og vaksenrolla
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Lekende vennskap
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Læringsverktøy for ungdomm med Asperger syndrom (AS) og Tourettes syndrom (TS) basert på spillteknologi
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Vaksenrolla
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Styringsverktøy, medvirkning og didaktikk
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Profesjonsstemma i Møre & Romsdal
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Aktiv voksenrolle i barnehagen
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Didaktisk arbeid i barnehagen
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Et kritisk blikk på lokalt utviklingsarbeid
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Styringsverktøy og medvirkning i barnehagen
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Development Works. The future kindergarten, with focus on playful friendship
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

A critical view on local development work
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Grensesetting i arbeidet med de yngste barna
Publisert 2018 av Silje Ims Lied

Implementering av ny rammeplan - fase 2
Publisert 2017 av Silje Ims Lied

Implementering av ny rammeplan - fase 2
Publisert 2017 av Silje Ims Lied

Implementering av ny rammeplan
Publisert 2017 av Silje Ims Lied

Implementering av ny rammeplan
Publisert 2017 av Silje Ims Lied

Grensesetting, Skule og SFO
Publisert 2017 av Silje Ims Lied

Lekende vennskap
Publisert 2017 av Silje Ims Lied

Sosial kompetanse
Publisert 2017 av Silje Ims Lied

Grensesetting i barne- og ungdomsfaget
Publisert 2017 av Silje Ims Lied

What's in it for me?
Publisert 2017 av Silje Ims Lied

Kan vi bygge læringsteknologi for ungdommar med Asperger syndrom (AS) og Tourettes syndrom (TS) basert på Pokemon GO?
Publisert 2017 av Silje Ims Lied, Lidun Hareide

Didaktikk i barnehagen
Publisert 2016 av Silje Ims Lied

Tilsett på dispensasjon
Publisert 2016 av Silje Ims Lied

Grensesetting i barnehage og skole
Publisert 2016 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting. Relasjon, samspill og kommunikasjon
Publisert 2016 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting. Relasjon, samspill og kommunikasjon
Publisert 2016 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting. Relasjon, samspill og kommunikasjon
Publisert 2016 av Silje Ims Lied

Vennskap og lek i barnehagen
Publisert 2016 av Silje Ims Lied

Danning i barnehagen - om det å vere menneske. Kva kan danning handle om i barnehagen? Rapport nr. 74/2016. [ISBN 978-82-7661-322-3] 20s.
Publisert 2016 av Bente Vatne, Silje Ims Lied

Fra refleksjon til handling. En lærende organisasjon
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Grensesetting i en omskiftelig tid. Relasjon, samspill og kommunikasjon
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting.
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Grensesetting i barnehage og skule
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Grensesetting i barnehage og skole. Rolleavklaring fagfolk/foreldre
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Grensesetting, rollefordeling mellom barnehagen/hjem
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Danning og kvalitet i barnehagen
Publisert 2015 av Silje Ims Lied

Presschool teachers and preschool assistants' way of understanding "Bildung"
Publisert 2014 av Silje Ims Lied, Bente Vatne

Positiv grensesetting
Publisert 2014 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting
Publisert 2014 av Silje Ims Lied

De yngste barna i barnehagen, med vekt på danning
Publisert 2014 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting
Publisert 2014 av Silje Ims Lied

Samarbeid og kommunikasjon i personalgruppen
Publisert 2014 av Silje Ims Lied

Bevisstgjøring av egen rolle i barnehagen
Publisert 2014 av Silje Ims Lied

Barnehagen som arena for forebyggende arbeid, og tidlig innsats
Publisert 2014 av Silje Ims Lied

Preschool teachers and preschool asistants way of understanding "Bildung"
Publisert 2014 av Bente Vatne, Silje Ims Lied

Hvordan arbeide med grensesetting i barnehagen
Publisert 2013 av Silje Ims Lied

Kommunikasjon med barn
Publisert 2013 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting og kommunikasjon med barn
Publisert 2013 av Silje Ims Lied

Relasjon, samspill og kommunikasjon
Publisert 2013 av Silje Ims Lied

Positiv grensesetting
Publisert 2013 av Silje Ims Lied

Danning og kvalitet i barnehagen
Publisert 2013 av Silje Ims Lied

Tverrfaglig og tidlig innsats overfor barn i barnehage
Publisert 2013 av Silje Ims Lied