Profile picture for user kfu

Kristian Fuglseth

Høgskulelektor

Institutt for kommunikasjon

Prosjektleiar for eksterne prosjekt, til dømes Algae To Future (NIBIO), Kunnskap og metoder for å forebygge rømming, m.m.

Underviser ved bachelorgradsutdanninga i PR, kommunikasjon og media og mastermodul i Risk Communication and Issue Management og har fleire prosjekt innan desse fagområda, til dømes krise- og beredskapskurs og risikokommunikasjon

Underviser også fast i risikokommuniasjon ved Fachhochschule Kiel og NTNU Ålesund, samt ein del kurs ved Institutt for grafiske mediebedrifter, Oslo.

Faglege interesser: Kommunikasjon, formidling, PR, risiko- og krisekommunikasjon

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Cooking and designing. Recipes with microalgae [ISBN 978-82-7661-354-4] 74s.
Publisert 2020 av Kristian Fuglseth, Thomas Lewe

Anna

"Dyrebare dråper" – kronikk om bærekraft. Sunnmørsposten
Publisert 2020 av Kristian Fuglseth, Razak Seidu

Journaliststudenter får nesten halv lønn i praksis, men mange PR-studenter jobber gratis
Publisert 2020 av Kristian Fuglseth

BusinessHub for Sustainability (www.bh4s.no)
Publisert 2020 av Kristian Fuglseth

Rapportering og kommunikasjon av berekraft for organisasjonar.
Publisert 2020 av Jens Standal Groven, Kristian Fuglseth

Introduction
Publisert 2020 av Burcu Peksevgen, Kristian Fuglseth

"Algegaard vann innovasjonspris"
Publisert 2020 av Kristian Fuglseth

​Med på laget bak innovasjonspris
Publisert 2020 av Kristian Fuglseth

Possibilities with algae in Norwegian aquaculture
Publisert 2019 av Kristian Fuglseth, Celine Rebours

Superfood from microalgae
Publisert 2019 av Kristian Fuglseth

Algae are the future
Publisert 2019 av Kristian Fuglseth

Debatten om PR virker uinformert, anekdotisk og ikke så lite fordomsfull
Publisert 2019 av Tor Bang, Peggy Simcic Brønn, Kristian Fuglseth

Mikroalgar til fôr gjer klimavenlege laks
Publisert 2019 av Stig A. Borgvang, Dag Hjelle, Kristian Fuglseth, Vidar Ivarsen

Laks og kyr vert klimavenlege med mikroalger
Publisert 2019 av Stig A. Borgvang, Dag Hjelle, Kristian Fuglseth

Med algar på menyen
Publisert 2019 av Terje Engås, Nils Henning Nesje, Gunnar Nagel-Dahl, Robin Langlo, Maria Nikkinen Rørstad, Kristian Fuglseth

Bjørke-gründer vertskap når smakspanel skal teste algemeny
Publisert 2019 av Marius Rosbach, Maria Nikkinen Rørstad, Kristian Fuglseth

Algar i mat: Dette er framtida
Publisert 2019 av Kristian Fuglseth, Berete Brenne, Emilie Vatnøy

"BOA-prosjekt med studentinvolvering" - Solstrandseminaret 2019
Publisert 2019 av Kristian Fuglseth

Presentation of major milestones in international research on macro- and microalgaes
Publisert 2019 av Kristian Fuglseth

ALGAE TO FUTURE – From fundamental algae research to applied industrial practice
Publisert 2018 av Kari Skjånes, Maria Barbosa, Rene Wijffels, Dorinde Kleinegris, Katerina Kousoulaki, Anne Kjersti Uhlen, Viswanath Kiron, Kai Kristoffer Lie, Nils-Arne Ekerhovd, Kristian Fuglseth, Carlos Unamunzaga, Stig A. Borgvang

Åpner ny algebiomasse-reaktor på Ås
Publisert 2018 av Stig Borgvang, Kristian Fuglseth

Algae to Future - nettside for ungdom
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

Algae Reactor Opening Seminar - Ås, NIBIO
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

PhD- and masterstudent Network
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

Spør hvorfor for å hindre rømming
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

The Algatory, ep. 3
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

Algae Food Concepts - Seminar
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth, Thomas Lewe

Novel Food Concepts with microalgae. Seminar and workshop.
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth, Thomas Lewe

Alger kan bli storindustri​
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth, Kari Skjånes, Katerina Kousoulaki, Dorinde Kleinegris, Nils-Arne Ekerhovd

Crisis Exercise for Norwegian Municipality
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

European Propaganda in the Name of Peace - IDW Workshop FH Kiel
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

Communication Strategy - Algae To Future Research Dissemination
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

Not uten hull er gull
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

Opplæring, kommunikasjon og planlegging i oppdrett
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

The Algatory, ep. 2
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

Nina Furu: Markedsføring og kommunikasjon på nett
Publisert 2018 av Kristian Fuglseth

Språklege verdiar i varer og tenester. Innleiar under næringslivsseminar Aasentunet
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Hvordan forebygge rømming? Manus, voice over og produksjon
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Årsaker til rømming av fisk. Manus, voice over og produksjon
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Dissemination Concept and Visual Profile for the Algae To Future Project
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

The Algaetory - Algae To Future animation. Producer
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Integrated actions for the development of the Macroalgae Sector in Europe - Script, Voice Over and Production
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Konsept for burettleiing for Sjustjerna-kommunene
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Burettleiing for Sjustjerna-kommunene
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Blue Power Connect - script and voice over production
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Den nye kommunikatøren
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

"Avfall er ein ressurs." Informasjonsfilm for Avfallsforum Møre og Romsdal
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Frå Tostrup til First House. Når konsulentvesenet tek over styringa
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Sandøy kommune lokkar med dansk strand
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Eit bilete av ei idyllisk sandstrand pryder heimesida til Sandøy kommune. Det er berre ein liten hake..
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Kommunikasjonsstrategi. Kunnskap og metoder for å forebygge rømming 6s.
Publisert 2017 av Kristian Fuglseth

Vil løfte kommunikasjonsfaget i Møre og Romsdal
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Samlar 500 til bransjetreff
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Idretts-Norge toppes av eldre menn
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Utvikling av nettprosjektet Ti år med virkemiddelapparatet i Møre og Romsdal - VRI MR i 10 år
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Dokumentasjon- og opplæringsfilm. Service and maintenance Jets Vacuumarator. Serie med 20 filmar
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Utvikling av nettstaden www.fjellskredkonferanse.no - Øvingsportal for kriseøving
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Utvikling av nettstaden www.horisont2020nordvest.no
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Utvikling av nettstaden www. hindrerømming.no
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Blue Maritime Cluster. Vignette, manus til animasjon
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Programleiing. Pecha Kucha-arrangement Forskingsdagane 2016
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Fjellskredkonferansen i Geiranger 2016 Nasjonal krise- og beredskapsøving
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Fjellskredkonferansen i Geiranger 2016
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Samlar 500 på bransjetreff - Ansvarleg for programmet til Haustseminaret 2016
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Debattleiar for ordførardebatt og programleiar under Folkemøte om kommunereforma for Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid kommunar.
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Kva er eit levande demokrati? Tre dømer om innbuarane sine reaksjonar på Panama Papers-avsløringane - i tre ulike demokrati: Island, Spania og Noreg
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Nytale om kommunereforma - Kronikk i Sunnmørsposten
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Intervju i Nett.no om Facebook-reklame som bryt med marknadføringslova
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Frykt i media
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Mediehandtering i krisesituasjonar. Del av kriseøving FOSAC
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Industrianimasjon og sprellande fisk ved Noregs største medieutdanning
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Kommunikasjonsstrategi for Nasjonalt senter for nynorsk i utdanninga, Nynorsksenteret
Publisert 2016 av Kristian Fuglseth

Professionally Oriented Media Studies
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

NRK om Afghanistan - kronikk i NyTid
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Nettanalyse - fem prosjekt på femten dagar
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Proposal for Disseminsation Workpackage in BIONÆR Research Project
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Risk and Crisis Communication Workshop
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Marked for salt- og klippfisk i Europa
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Handlingsplan for “Pelagisk løft – Økt verdiskaping av makrell”
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Pelagisk Løft - Innovasjon for auka verdiskaping. Film og presentasjon
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Fagleg formidling og presentasjon av Pelagisk Løft-prosjekt
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Issues and Risk Management
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Politikk, media og kommunikasjon
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Programleiing av Pecha Kucha-presentasjonar, Forskingsdagane 2015
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Risiko og frykt gjennom media.
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Kommunikasjon med ein bank. Foredrag og presentasjon av undersøking for NORDEA
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Public Relations and Issues Management in a Risk Society Perspective
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Samarbeid med ein VRI. Næringslivet og høgskulen.
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Issues Management in a Risk Society
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Formidling og kommunikasjon med plakat. Foredrag på avhandlingsforum i Volda
Publisert 2015 av Kristian Fuglseth

Presentasjonsteknikk for studentambassadørar. Halvdagsseminar
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Presentasjonsteknikk for HELFO. Dagsseminar
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

A Fear of Nuclear Power and Risk Communication in a Cold War Perspective; A Framing Analysis of the Nuclear Power Debate in Aftenposten 1979-1980
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Wikipedia. Innhald og arbeidsmetodar
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

A show and tell movieproject - foredrag om målgrupperetta kommunikasjon ved Samlingskonferansen for nasjonale senter 2014
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

"Jenter i fagarbeidarutdanninga" - strategisk kommunikasjon og utdanningsval
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

"Egget" - videointervju om formidling og informasjon til barn gjennom praktiske erfaringar (persepsjon)
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Nizhny 2014 - nettsidene russland.privolda.no for svenske, russiske og norske journaliststudentar og tilsette
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Programleiing og fagleg ansvarleg for seminaret "Krisekommunikasjon i det moderne samfunn - kasusdømer og teori"
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Er vi styrt av frykt? Risikosamfunnet og media. Foredrag
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Dokumentar eller strategisk kommunikasjon? Fagleg føredrag ved Mastermøte med master i dokumentar og journalistikk
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Kommunesamanslåing - Kommunesamansurium
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth, Idar Andre Flo

Kommunesamansurium
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth, Idar Andre Flo

Statleg eigarskap og nasjonal beredskap - Kronikk
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Beredskap - ikkje til sals - kronikk
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Media ødelegger navn
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels / Korrekt fangstbehandling ombord fiskefarty
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Benflørting med fienden
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Mediedagen 2014: Endringar i medielandskapet - korleis påverkar dette dei profesjonelle aktørane?
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

The Flintstones – The Simpsons – Fanthomas – Animated Reality? A Discussion on Animated Sit-coms and Reality-TV
Publisert 2014 av Gunnar Strøm, Dave King, Kristian Fuglseth

Viktig melding, lytt til radio!
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Kritisk etter telekluss
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Bruk av ulike kanalar for god internkommunikasjon mellom studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda - Rapport 12s.
Publisert 2014 av Kristian Fuglseth

Ny kvalitetsfilm laget av studenter ved Høgskolen i Volda
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Ny film om kvalitetsbehandling
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Undersøkelse om kommunikasjonsløsninger for ny kvalitetsfilm
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Årets julepresang til fiskarane
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

The Risk of Communication in Crisis
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Korrekt fangstbehandling ombord fiskefartøy. DEL II
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Arbeid med nye medium i marknadskommunikasjon
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Show - and tell. Informasjonsfilm for betre fangstbehandling
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Sosiale medium. Lovverk, bruk og brukarar
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Utvikling av delingskulturen - frå internett til sosiale medium
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Nordisk sommaruniversitets sommarsesjon 2013. Stad - Stod - Språk
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

MoreAlliansen.no - utdanning og forsking for ei robust samfunnsutvikling. Invitasjon til samarbeid
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Korleis kommunisere Bylyst?
Publisert 2013 av Kristian Fuglseth

Rekrutteringsbrosjyre for Landslaget for mat og helse i skolen
Publisert 2012 av Kristian Fuglseth

Klimakutt Møre - nettside for Klimaplan-prosjektet ved Møreforsking
Publisert 2012 av Kristian Fuglseth

Lyntog viktigare enn Møreuniversitetet
Publisert 2012 av Kristian Fuglseth

Nye medium og delingskulturen
Publisert 2012 av Kristian Fuglseth

Fjordkonferansen.no - bruk av nye påmeldingsskjema på internett
Publisert 2012 av Kristian Fuglseth

Produksjon av fisk ombord i fiskefartøy
Publisert 2012 av Kristian Fuglseth, Jens Standal Groven

MøreAlliansen - Samla utdanning, forsking og innovasjon for å sikre regional vekst
Publisert 2012 av Kristian Fuglseth

Ny nettside for VRI Møre og Romsdal, basert på forprosjekt Media: Kommunikasjonsstrategi VRI Møre og Romsdal
Publisert 2012 av Kristian Fuglseth

Kommentarar til nytt slagord for Ørsta kommune
Publisert 2012 av Kristian Fuglseth