Profile picture for user ak

Arnfinn Kjelland

Eksterne ASH GJESTEFORELESER

Administrasjon

Dosent em. i historie

Utdanning:

 • Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag 1971-72.
 • Pedagogikk grunnfag, engelsk mellomfag og historie hovudfag ved dåverande Historisk institutt, AVH, Universitetet i Trondheim, cand. philol. 1981.

Høgskulen i Volda (MRDH Volda):

Tidlegare praksis:

 • Forsvaret: pliktteneste 1972-73 som sersjant. FN-teneste i UNIFIL (Libanon) 1978-79 som ordonansoffiser / kaptein. Heimevernsteneste kvart år 1969-2005. Mange engasjement som instruktør i m.a. våpen- og vinterteneste og stridsdommar. Vpl. major 1998.
 • Redaktør for "Bygdebok for Lesja" (gards- og slektshistorie) 1981-1996, deltid/permisjon i åra 1992-1996.  
 • Forleggar 1987-1989. 

Eksterne historiefaglege verv:

Særleg kompetanse:

 • Lokalhistorie med vekt på busetnads- eller gards- og slektshistorie, og bruk av IKT innafor dette feltet. Koordinerte nasjonalt seminar om IKT i lokalhistoria sept. 2005.
 • Prosjektleiar dataprogrammet Busetnadssoge (BSS), som frå hausten 2009 er aktiv deltakar i forprosjektet A Longitudinal Historical Population Register for Norway (Noregs forskingsråd).
 • Bokutgjeving (vha. "desktop", kontakt trykkeri etc.) 
 • Nettbasert høgare undervisning - har utvikla og drive nettbasert undervisning på 100- og 200-nivå (grunn- og mellomfag) sidan 1999, fagansvarleg for emnet HI204 Lokal- familie og mikrohistorie (15 studiepoeng) og studieprogrammet Slektsgransking med emna SLG111 (10 stp.) og SLG112 (10 stp.) og eitt av emna for MOOC-kurs hausten 2015.
 • Hovudansvarleg for masteremnet KUM309 Mikrohistorie 2017-18.
 • Medredaktør antologi Mikrohistorie, planlagt publisert 2020 på Museumsforlaget

Viktigaste publikasjonar:

Andre publikasjonar

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Busetnadssoga for Volda. Band 6 registerband [ISBN 978-82-93047-02-5] 456s.
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Volda. Band 4a Øyralandet - Volda sentrum [ISBN 978-82-93047-00-1] 720s.
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Frå Volda til verda - fjerne og nære kulturmøte. Historiestudiet i Volda 40 år [ISBN 978-82-321-0007-1] 380s.
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland, Atle Døssland, Marte Bogen Sinderud, Harald Krøvel
Publisher: Akademika forlag

Røyslida - Heltnane - Vikebygda [ISBN 978-82-93047-01-8] 445s.
Publisert 2011 av Olav Myklebust, Arnfinn Kjelland, Eldar Høidal

Busetnadssoga for Volda. Band 5 Morkabygda - Lidabygda - Yksnøya [ISBN 9788299408097] 423s.
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland, Kari Aslaug Hasle, Olav Myklebust

Sula-soga. Busetnadssoga. Band 5: Stadsneset - Kalvestad [ISBN 9788299655361] 335s.
Publisert 2008 av Arnfinn Kjelland, Ole Martin Sørumgård

Bygdebok for Lesja 4. Foto og fotografering i Lesja og av lesjingar 1850-1950 [ISBN 9788299109659] 287s.
Publisert 2008 av Arnfinn Kjelland, Tor Einbu

Sula-soga. Busetnadssoga. Band 4: Vågneset-Fyllingen [ISBN 9788299655354] 368s.
Publisert 2008 av Arnfinn Kjelland, Jens Johan Hyvik, Ole Martin Sørumgård

Bygdabok for Lom bd. 4. Gards- og ættesoge for Bøverdalen sokn [ISBN 9788299565653] 544s.
Publisert 2007 av Arnfinn Kjelland, Jon Kolden, Ole Martin Sørumgård, Bjarne Fossøy

Busetnadssoga for Volda. Band 3 Høydalen - Austefjorden - Hjartåbygda [ISBN 9788299408080] 632s.
Publisert 2007 av Arnfinn Kjelland, Eldar Høidal, Olav Myklebust

Sula-soga. Busetnadssoga. Band 3: Fiskarstranda - Holsfeta [ISBN 9788299655347] 354s.
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland, Jens Johan Hyvik, Ole Martin Sørumgård

Busetnadssoga for Volda. Band 2 Folkestad - Kilsfjorden - Bjørkedalen [ISBN 8299408075] 488s.
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland, Eldar Høidal, Olav Myklebust

Sula-soga. Busetnadssoga. Band 2: Furneset - Tranvågen [ISBN 8299655331] 360s.
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland, Jens Johan Hyvik, Ole Martin Sørumgård

Bygdabok for Lom bd. 3. Gards- og ættesoge for Fossbergom, Nesgrendi og Nedre Bøverdalen [ISBN 8299565642] 664s.
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland, Jon Kolden, Ole Martin Sørumgård, Bjarne Fossøy

Busetnadssoga for Volda. Band 1 Dalsfjorden [ISBN 8299408067] 608s.
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland, Gunnar Andenes, Olav Myklebust

Sula-soga. Serie 1 Busetnadssoga. Band 1: Kvasnes - Bjørkavåg [ISBN 8299655323] 331s.
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland, Jens Johan Hyvik, Ole Martin Sørumgård

Med blikk for Sula. Fotograf Fylling ("Høle-Knut") - eit fotografarkiv og ei kultursoge [ISBN 8299655315] 304s.
Publisert 2002 av Arnfinn Kjelland, Jens Johan Hyvik, Ragnar H. Albertsen

Bygdabok for Lom. Band 2. Gards- og ættesoge for Lii, Staurustgrendi og Strondi til og med Geisar [ISBN 8299565634] 570s.
Publisert 2002 av Arnfinn Kjelland, Jon Kolden, Ole Martin Sørumgård

Løyndom og røyndom. To fotografar i Volda 1898-1979 [ISBN 8299408032] 370s.
Publisert 2001 av Arnfinn Kjelland

Bygdabok for Lom. Band 1. Gards- og ættesoge for Vårdalen [ISBN 8299565626] 352s.
Publisert 2000 av Arnfinn Kjelland, Jon Kolden, Ole Martin Sørumgård

Heimen : lokalhistorisk tidsskrift 332s.
Publisert 1998 av Atle (red.) Døssland, Arnfinn (red.) Kjelland, Arnljot (red.) Løseth

Heimen : lokalhistorisk tidsskrift 316s.
Publisert 1997 av Atle (red.) Døssland, Arnfinn (red.) Kjelland, Arnljot (red.) Løseth

Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn (Bygdebok for Lesja, bind 3) 799s.
Publisert 1996 av Arnfinn Kjelland

Folk og ressurser i nord [ISBN 82-519-0559-1] 350s.
Publisert 1983 av Jørn Sandnes, Arnfinn Kjelland, Ivar Østerlie
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Mapping and Analysing Remigration Based upon Norwegian Farm- and Genealogical History Projects
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Om landskyldvara «bergefisk» i Gudbrandsdalen
Publisert 2016 av Arnfinn Kjelland

Embetsfolks fadderskapspraksis i Nord-Gudbrandsdalen på 1700- og 1800-talet. Ei samanlikning av to bygder, Lesja og Lom
Publisert 2014 av Arnfinn Kjelland

Underoffiserane i bygdesamfunna på 1700-talet. Eit «forbindende mellomledd» mellom bønder og embetsmenn?
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Norsk lokalhistorie og "nyare" mikrohistorie
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

Rev. Lars P. Thorkveen (1856-1923). A Founding Father of Gudbrandsdalslaget
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

Dei første "moderne" husmenn i nokre aust-norske fjell- ogflatbygder
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland

Slåttebruk i Trøndelag
Publisert 2002 av Arnfinn Kjelland

Bosetningshistoria inn i et nytt hundreår : refleksjoner omkring "Boka om Land VIII"
Publisert 1999 av Arnfinn Kjelland

Tre tiår mot år 2000: Frå radikalt oppbrot til marknadstru : Samtida som historie i globalitetens og nyliberalismens tidsalder : Om Edgeir Benum: Ove og fremtidsfrykt 1970- . (Lokalhistorisk søkelys på den nye Noregs-historia; band 12)
Publisert 1998 av Oddbjørn Melle, Atle Døssland, Arnfinn Kjelland, Arnljot Løseth

Ulikskapar i dei nordnorske og vestnorske fiskeria
Publisert 1998 av Karl Egil Johansen, Atle Døssland, Arnfinn Kjelland, Arnljot Løseth

Knut Kjeldstadli: Et splittet samfunn. 1905-35. (Lokalhistorisk søkelys på den nye Noregs-historia)
Publisert 1996 av Jostein Nerbøvik, Atle Døssland, Arnfinn Kjelland, Arnljot Løseth

Ljåen eller krøttermulen? : utmarksslått og ressursbruk i Brekken, Sør-Trøndelag - med Sølendet naturreservat - i 1860-åra
Publisert 1996 av Arnfinn Kjelland

Felleseige, matrikkelskyld og utskifting
Publisert 1994 av Arnfinn Kjelland

Anna

Glimt frå historia til Lesja jernverk: Om korleis busetnaden kring jernverket voks fram
Publisert 2020 av Arnfinn Kjelland

Glimt frå historia til Lesja jernverk: Den moderne teknologien – masomnen – kjem
Publisert 2020 av Arnfinn Kjelland

Glimt frå historia til Lesja jernverk: Da industrien kom til Lesja
Publisert 2020 av Arnfinn Kjelland

Historia om jernverket på Lesjaskogen
Publisert 2020 av Arnfinn Kjelland

Det lange felttoget – med Hans J. Stavheim
Publisert 2020 av Arnfinn Kjelland

Den provisoriske anordning om Norges skipsfart under krig - Stuguflåten-anordningen, Nortraship
Publisert 2019 av Arnfinn Kjelland

«Folket seier nei!» – til utbygging av Rauma/Ulvåa
Publisert 2019 av Arnfinn Kjelland

Bygdebøker i hundre år - utviklingstrekk
Publisert 2019 av Arnfinn Kjelland

Using the microscope at remigration
Publisert 2019 av Arnfinn Kjelland

«Den merkeligste hærferd i hele vår krigshistorie». Armfeldtfelttoget i Trøndelag 1718
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Armfeldtfelttoget
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Masteremne i mikrohistorie
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Blogginnlegg: Om omfanget av busetnadshistorie sidan først på 1900-talet
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Ligesaavel i Vadmel som i Fløiel. Uformelle relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå ca 1745-1844 [ISBN 978-82-308-3697-2]
Publisert 2018 av Mette Vårdal, Arnfinn Kjelland, Anne-Hilde Nagel

Arne Randers Heen
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Husmannsplassane i Lesja
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Lensmenn i Lesja
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Busetnads- og befolkningshistorie anno 2018
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Omgrep i bruken av dataprogrammet Busetnadssoge (BSS) og demonstrasjon av lenkefunksjonane
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Korleis bli kjent med di nære historie?
Publisert 2018 av Arnfinn Kjelland

Kurs i bruk av lokalhistoriewiki.no
Publisert 2017 av Arnfinn Kjelland

Om å kople "fiksert" informasjon (papirformat) med dynamisk informasjon (på nett) - med busetnadshistorie som døme
Publisert 2017 av Arnfinn Kjelland

Oppdatere Bygdebok for Lesja - gards- og slektshistoriebinda?
Publisert 2017 av Arnfinn Kjelland

Bygdebok for Lesja. Prosjektblogg for 2017
Publisert 2017 av Arnfinn Kjelland

Bør det startast eit prosjekt for å oppdatere Bygdebok for Lesja bind 1-3?
Publisert 2017 av Arnfinn Kjelland

Mikrohistorie som museumsforskingsfelt?
Publisert 2017 av Arnfinn Kjelland

Statsmakt og kyrkje etter Luther – konsekvensar for slektsgranskinga
Publisert 2017 av Arnfinn Kjelland

Kjeldebruk i slektsgransking
Publisert 2017 av Arnfinn Kjelland

Om å få til ei busetnadshistorie utan offentleg fullfinansiering
Publisert 2016 av Arnfinn Kjelland

Om busetnadshistoriesjangeren i ei meir og meir digitalisert tid
Publisert 2016 av Arnfinn Kjelland

Local history as Microhistory?
Publisert 2016 av Arnfinn Kjelland

Kulturminnevern og bygdebokarbeid
Publisert 2016 av Arnfinn Kjelland

Kornlagerhistorie, i God ettermiddag Møre og Romsdal, NRK.
Publisert 2016 av Arnfinn Kjelland

Nora Kiperberg
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

«Hans maa ikke reise til Amerika som har saa meget arbeid her». Om litt av innhaldet i 34 brev frå ein husmannsplass i Lesja til slekt i USA
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

Returnee emigrants in the BSS database(s)
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

Om bergefisken frå Gudbrandsdalen på 15- og 1600-talet
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

Liste over mobiliserte i aprildagane 1940 med tilknyting til Volda
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

Dynamikken i skriftlege digitale forteljingar – om lokalhistoriewiki.no
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

Møre infanteriregiment nr. 11 i aprildagane 1940
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

Nora (103) sin krigsinnsats har blitt gløymd
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

Tyskarane skaut over hovudet på dei norske
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

75-årsmerkering i Volda
Publisert 2015 av Arnfinn Kjelland

Methods and sources for analyzing social networks among migrants in a microhistorical perspective
Publisert 2014 av Arnfinn Kjelland

Sersjant Hans Jacob Hee på Lesja (1729–73)
Publisert 2014 av Arnfinn Kjelland

I kva grad kan vi kalle busetnadshistorie – eller gards- og ættesogeverk – ‘forsking’?
Publisert 2014 av Arnfinn Kjelland

Den gamle villreinfangsten
Publisert 2014 av Arnfinn Kjelland

Grøndalen (Lesjaskogen)
Publisert 2014 av Arnfinn Kjelland

Årstalsliste for Lesja
Publisert 2014 av Arnfinn Kjelland

Hans W. Brimi
Publisert 2014 av Arnfinn Kjelland

Arnfinn Engen
Publisert 2014 av Arnfinn Kjelland

Lokalhistorie og norsk-amerikanske kulturmøter
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Ragnar Standal
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Christen Henriksen Pram
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Gautsjøulykka 25. september 1941
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Reindøl (Lesja)
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Olaf Heitkøtter
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

St. Jetmundkyrkja på Åheim
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Hans Enstad
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Vågåkyrkja
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Gudbrandsdølar på vandring
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

DNA i slektsgransking - historia ligg i munnen din
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland, Gunnar Sigve Aurdal

Erfaringar frå 30 års busetnadssogearbeid - med vekt på element som har relevans for pågåande og framtidige prosjekt
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Kven trur du at du er? Studium i slektsgransking
Publisert 2013 av Hild Nordal, Arnfinn Kjelland

Eliten og allmugen i norske bygdesamfunn 1660‐1870 – eit kulturmøte? Med mikrohistorisk blikk på fadderskapet som sosial relasjon
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Arbeidsvandringar på 1800-talet. Om migrasjon til nordlegare fylke
Publisert 2013 av Arnfinn Kjelland

Lorkverna
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Runde fyrstasjon
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Rotset (Volda)
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Tjæremile i myr
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Divisjon
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Bergenhusiske regiment
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Tragedien på Lesjaskog seinhaustes 1957
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Dalsida
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Om Volda på www.lokalhistoriewiki.no - ein ny måte å arbeide med lokalhistorie på
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Historiestudiet – Historisk institutt – i Volda førti år
Publisert 2012 av Atle Døssland, Arnfinn Kjelland, Harald Krøvel, Marte Bogen Sinderud

Gatå eller Halkjelsgata (Volda)
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Fredsdagane 1945 i Volda
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Pyttbua
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

A/S Eidefoss
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Holstein
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Landvern
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Volda – eit pionerprosjekt?
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Underoffiserane i bygdesamfunna på 1700-talet
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Databases constructed by the “Norwegian extended family reconstitution method” as part of a National Population Register in Norway
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland, Ole Martin Sørumgård

Slektsgransking i ei digital samtid
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland

Artikkelsamling. Jørn Sandnes: Med feste i det heimlege. Artikler fra et forskerliv. Institutt for historie og klassiske fag. NTNU, Trondheim 2011
Publisert 2011 av Arnfinn Kjelland

Utvandringa frå Lesja
Publisert 2011 av Arnfinn Kjelland

«Kven trur du at du er?». Om å forske på slekta i vår virtuelle tids-alder – foredrag med høve til praktisk øving
Publisert 2011 av Arnfinn Kjelland

Embetsfolks og bønders faddernett-verk og -tradisjonar i Nord-Gudbrandsdalen på 17- og 1800-talet Ei samanlikning av to bygder, Lesja og Lom
Publisert 2011 av Arnfinn Kjelland

Domestic secrets. Women & property in Sweden 1600-1857
Publisert 2011 av Arnfinn Kjelland

Oppretta artiklar på www.lokalhistoriewiki.no i 2010
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

Austefjordingar i felttoget 1940
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

Militære operasjonar i Lesja i aprildagane 1940
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

Lokalhistorie frå klassisk avhandling til wiki
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

Fadderskap som sosial relasjon : forskingsstatus, kjelder og metode 18s.
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

«Han (eller ho) kunne fare skikkeleg åt og få seg eit bygdamenneskje». Om flytting og levebrød «i gamle dagar»
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

Status delprosjekt 2 med vekt på fadderskapsrelasjonen
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

Embetsmennene sine sosiale og økonomiske relasjonar i høve til bondesamfunnet. Mikrohistorisk tilnærming
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

Om formidling av fiskerihistorie frå Austefjorden på www.lokalhistoriewiki.no
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

Bygdelagshistorie: Einar Niemi (red.): Partisanbygda Kiberg. Fiskeværet mellom øst og vest. Kiberg bygdelag, Vadsø 2007. 467 s
Publisert 2010 av Arnfinn Kjelland

Fagutvikling og dialog i wikien : kan lokalhistoriewikien være en arena for dialog og lokalhistorisk fagutvikling? : tanker om wikiens metoderom
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

lokalhistoriewiki.no - ein helt ny måte å arbeide med lokalhistorie på
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

lokalhistoriewiki.no - ein helt ny måte å arbeide med lokalhistorie på
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

Tema Bygdebøker : spørsmål til Arnfinn Kjelland
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

Mikrohistorie: "gammal og sur vin i nymåla krukker" - eller ei teoretisk nyorientering i historiefaget? 22s.
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

Oppdatert gards- og ættesoge for Surnadal. Utfordringar for friviljug innsats
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

Oppdatert gards- og ættesoge for Surnadal : innspel til drøftingar av modell, prosjektorganisering, framdrift og finansiering
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Volda. Kjelder og arbeidsprinsipp
Publisert 2009 av Arnfinn Kjelland

Foto og fotografering i Lesja og av lesjingar 1850-1950
Publisert 2008 av Arnfinn Kjelland

Embetsmennene sine sosiale og økonomiske relasjonar i høve til bondesamfunnet : mikrohistorisk tilnærming (delprosjekt 2)
Publisert 2008 av Arnfinn Kjelland

The Norwegian Tradition of Farm- and Genealogical History as Source for Microhistorical research
Publisert 2008 av Arnfinn Kjelland

Problemet "den nyaste tids busetnadshistorie"
Publisert 2008 av Arnfinn Kjelland

Altas bosetningshistorie. Den problematiske personhistoria
Publisert 2008 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Stryn : revidert kalkyle over dei viktigaste arbeidsoperasjonane 19s.
Publisert 2007 av Arnfinn Kjelland

Gards- og slektshistorie: Ola Bjerkås: Gards- og slektshistorie for Oppdal. Bind II Drivdalen. Oppdal kommune 2006. 659 s
Publisert 2007 av Arnfinn Kjelland

Knut Sprauten (red.): Råd, ressurs og rettleiing. NLI gjennom 50 år
Publisert 2007 av Arnfinn Kjelland

Vatn og vasskraft i Lesja i eit historisk perspektiv
Publisert 2007 av Arnfinn Kjelland

Om busettinga av den amerikanske prærien og nokre lesjingar i Nelson County i Nord-Dakota
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland

Slektsgransking og historisk demografi - kyrkjebøkene som demografisk kjelde
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Volda band 3 Austefjorden
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoge for Haram : kommentarar til og kalkyle over dei viktigaste arbeidsoperasjonane 17s.
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland

Bygdebøker av gards- og ættesogetypen i Amerika - og litt om korleis farmane blir identifiserte, nummererte og kartfesta
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland

Nye innfallsvinklar til historisk demografi gjennom familierekonstitusjon etter bygdebok-metoden
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland

Slektsgransking og historisk demografi
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland

Lokalhistorie. Lars Gisnås: Hundre år i Oppdal. Historiene. Bildene. Profilene. Oppdal 2004
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland

Ajourføring av Herøyboka : forprosjektrapport til Herøy sogelag [ISBN 8276612482] 34s.
Publisert 2006 av Arnfinn Kjelland

«det mindeværdigste Aar» – om i 1905 i Lesja
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Lansering Busetnadssoga for Volda. Band 1 Dalsfjorden
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

NLI-seminaret 2005: IKT i lokalhistoria Lokal koordinator for nasjonalt seminar med ekstern arrangør
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Dataprogrammet BSS : nye fag- og lokalhistoriske problemstillingar når ein har mange tusen livshistorier i databaseform
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoge (BSS). Frå ferdig registrerte kjeldedata til ferdigredigert tekst til «slektshistoria». Grunnleggjande oppbygging og funksjonalitet
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Kartprogrammet OCAD. Import av Økonomisk kartverk, symbolbruk, stadnamn. Konkrete døme frå prosjekt med Lom, Volda og Sula
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Tabellverket i bygdebøker. Døme på behandling av lokale økonomiske data med Excel
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Datalab-sesjon for programmet BSS 2 x 1,5 time
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Om nasjonalt seminar om IKT i lokalhistoria
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

To generasjonar utvandring frå Ner-Brøste i Romsdalen 1868-1935
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Volda - bandet om Dalsfjorden og fotoinnsamlingsarbeidet
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

[Anmeldelse]Lokalhistorie
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoge(BSS) – dataprogram for bygdebokskriving
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Volda
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoge (BSS) 51s.
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland, Ole Martin Sørumgård

Om bustadnamna i Busetnadssoga for Volda
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Sogebokskrivar i namnestrid
Publisert 2005 av Arnfinn Kjelland

Lansering Sula-soga Busetnadssoga band 1
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland

Nytt bind i bygdebokserien – gamle bilde frå Lesja
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland, Tor Einbu

Dei fyrste "moderne" husmenn i Lesja
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland

Jostein Nerbøvik – til minne
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland

Bygdabok for Lom - stoda
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland

Oppbygging av eit lokalhistorisk informasjonsarkiv som "biprodukt" av bygdebokarbeid
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland

Sinclair-seminaret 14. august 2004. Programinnslag under Sinclairfestivaleing i Lesja 2004. Programkoordinator
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland

Gamle bilde frå Lesja. Bevaring, internett og bygdebokprosjekt
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland

Nasjonalt historikarseminar (HIFO-seminaret) 2004: «Møte mellom kulturar» (hovudsesjon)
Publisert 2004 av Atle Døssland, Arnljot Løseth, Brynjulv Gjerdåker, Harald Endre Tafjord, Jens Johan Hyvik, Morten Løtveit, Kari Aslaug Hasle, Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Stryn : forprosjektrapport [ISBN 8276612008] 38s.
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland, Harald Endre Tafjord

Norges landbrukshistorie II. 1350-1814. Frå svartedauden til 17. mai
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland

Den nye «Busetnadssoga for Volda» – eit pionerprosjekt på fleire vis
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

IKT-systemet Busetnadssoge – BSS. Presentasjon/demonstrasjon
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

IKT-systemet Busetnadssoge – BSS. Presentasjon/demonstrasjon
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

"et Slagtoffer for Extraskattens ydelse". Litt om ekstraskatten 1762 i Gudbrandsdalen og ei ny kjelde, hovudskattemanntalet for Lesja prestegjeld
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

Den nye Dalsfjordsoga - digitalt historisk folkeregister
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

Putting a main part of Norwegian Local History – the old farm- and genealogical history genre – into the Computer
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

Arnfinn Engen: Husmannstid og husmannsfolk. Bokmelding
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

Dei første «moderne» husmenn i nokre aust-norske fjell- og flatbygder
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

Sæterhistorie : bokmelding av "Stølar og stølsliv i Luster kommune" av Kåre Øvregard
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoge - eit komplett IKT-verktøy for bygdebøker av "gards- og ættesoge"-typen
Publisert 2003 av Arnfinn Kjelland

Frå skulesoga i Volda - nokre fotografiske glimt
Publisert 2002 av Arnfinn Kjelland

Sulasoga. Busetnadssoge for Sula. Vevsider for prosjekt
Publisert 2001 av Arnfinn Kjelland

17. mai 2001. Tale ved bautaen, Volda kyrkje
Publisert 2001 av Arnfinn Kjelland

«Volda - eit hundreår visualisert». Fotobevaringsprosjekt for Volda. Vevsider
Publisert 2001 av Arnfinn Kjelland

Om slåttebruk i Trøndelag
Publisert 2001 av Arnfinn Kjelland

Unik i norsk historieskriving
Publisert 2001 av Arnfinn Kjelland, Jostein Nerbøvik

Nils Olav Østrem: Skjold. Gard og ætt I-II; Tysvær. Gard og ætt 4-5
Publisert 2001 av Arnfinn Kjelland

Skulestaden Volda : foredrag for Rennebu mållag
Publisert 2001 av Arnfinn Kjelland

A Guided, Historical Tour of Lesja, Norway of 1999, illustrated by slides
Publisert 2000 av Arnfinn Kjelland

Heim og ætt for nye generasjonar. Frå gards- til småsamfunnshistorie?
Publisert 2000 av Arnfinn Kjelland

Prosjektutgreiing: "Volda - eit hundreår visualisert". Fotobevaringsprosjekt i Volda kommune 6s.
Publisert 2000 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Volda. Vevsider for prosjekt
Publisert 2000 av Arnfinn Kjelland

To generasjonar utvandring til Amerika frå Ner-Brøste i Romsdalen. Lysbildeforedrag
Publisert 2000 av Arnfinn Kjelland

"Thank God for America" : to generasjonars utvandring frå Ner-Brøste i Øverdalen
Publisert 2000 av Arnfinn Kjelland

Rapport, IKT-system "Busetnadssoge". Forprosjekt/systembeskriving, vidareføring - hovudprosjekt 8s.
Publisert 2000 av Arnfinn Kjelland

Busetnadssoge for Stryn - tankar om opplegg, forprosjekt, kalkyle
Publisert 2000 av Arnfinn Kjelland

Internett som hjelpemiddel. Historiske data, Internett og personlege erfaringar
Publisert 1999 av Arnfinn Kjelland

Nye Volda-soga : Dalsfjord- og Volda-soga (gards- og ættesoga) i ny utgåve : forprosjektrapport 17s.
Publisert 1999 av Arnfinn Kjelland

"Jeg fant, jeg fant..." : om slektsgransking - med særleg vekt på utvandringa til USA - og historiske data på Internett
Publisert 1999 av Arnfinn Kjelland

Sula-soga (arb. tittel). Bygdebok for Sula. Busetnadssoga. Forprosjektrapport 17s.
Publisert 1999 av Arnfinn Kjelland

Øvingsoppgåve, pensum i 2-vekttalsemnet "EDB i historiefaget 1", historie grunnfag: "Bruk av MS-Excel rekneark"
Publisert 1998 av Arnfinn Kjelland

Øvingsoppgåve, pensum i 2-vekttalsemnet "EDB i historiefaget 1", historie grunnfag: "Bruk av DOS-databasesystemet BD87"
Publisert 1998 av Arnfinn Kjelland

Bygdebok for Dovre : Gards- og slektshistorie. Utredning for Dovre kommune 16s.
Publisert 1998 av Arnfinn Kjelland

Gunnar Thorvaldsen: Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata
Publisert 1998 av Arnfinn Kjelland

Kåre Olav Solhjell: Krigsår i Hallingdal 1940-1945. Bokmelding
Publisert 1998 av Arnfinn Kjelland

Ny Sula-soge : om gards- og ættesoge for Sula bygd på Borgund & Giske-bøkene
Publisert 1997 av Arnfinn Kjelland

Jon Kolden: Bygdebok for Lom. Forprosjekt for fullføring av verket 17s.
Publisert 1997 av Arnfinn Kjelland

Ståle Dyrvik: Etnesoga III-V
Publisert 1997 av Arnfinn Kjelland

EDB og lokalhistorie (foredrag halde under Forskingsdagane '97)
Publisert 1997 av Arnfinn Kjelland

One Tenant, Several Landlords : the Land Tenure System of Norway until ca. 1800 (paper)
Publisert 1997 av Arnfinn Kjelland

Husmann eller småbrukar kring 1801? : litt om eigedomsstatusen til "husmannsplassane" i Lesja i siste del av 1700-talet
Publisert 1996 av Arnfinn Kjelland