Mikrohistorie

Fagleg føremål

Forskingsgruppa i mikrohistorie skal vidareutvikle dette fagfeltet, mellom anna ved kopling til masteremnet KUM309 og skriftleg produksjon i form av artiklar og bøker.

Aktivitetar

Plan for 2019:

  • Faglege samlingar der gruppemedlemer og studentane på masterprogrammet Kulturmøte deltek med manuskript til drøfting
  • Samarbeid med Universitetet i Stavanger om undervisning og rettleiing i liknande masteremne
  • Eigen sesjon på Norske historiedagar 2019 - manus til planlagt antologi om feltet
  • Manusseminar for antologien 15. november i Volda

Plan for 2020:

  • Fullføre antologien Mikrohistorie

Medlemer av gruppa ved Høgskulen i Volda

Harald Johannes Krøvel, høgskulelektor, leiar

Arnfinn Kjelland, dosent em.

Ola Teige, førsteamanuensis

Chalak Kaveh, førsteamanuensis

Åsmund Svendsen, førsteamanuensis

Roar Stokken, førsteamanuensis

Kari Aslaug Hasle, høgskulelektor

Trudi Henrydotter Eikrem, førstelektor

Eirik Holmen, stipendiat

Øystein Lydik Idsø Viken, ph.d., timelærar

Mette Vårdal, ph.d., timelærar

Elin Gundersen, master, førstekonsulent, biblioteket

Eksterne medlemer

Dag Hundstad, ph.d., leiar Norsk lokalhistorisk institutt

Nils Olav Østrem, professor, Universitetet i Stavanger

Hilde Gunn Slottemo, professor, Nord universitet

Ingar Kaldal, professor, NTNU

Marie Smith‐Solbakken, professor, Universitetet i Stavanger

Arne Solli, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Morten Nordhagen Ottosen, førsteamanuensis, Forsvarets høgskole

Pål Berg Svenungsen, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Heidi Brunstad Øyehaug, avdelingsleiar, Sunnmøre museum

Atle Døssland, professor em. (Volda)

Jon Tvinnereim, førsteamanuensis em. (Volda)

Gudmund Valderhaug, førstelektor em. (Hareid)

Helga Bjørke Harnes, stipendiat, NLA Høgskolen Bergen

Henrik Olav Mathiesen, stipendiat, Universitetet i Oslo

Amund Pedersen, master, bygdebokforfattar Kvinesdal

Ine Fintland, førstarkivar (førsteamanuensis), Seksjon for FoU, Arkivverket (Stavanger)

Hans Hosar, forskar, Norsk lokalhistorisk institutt