Regelverk og fristar

På denne sida finn du viktig informasjon til deg som er student ved Høgskulen i Volda. Vi ber deg om å setje deg inn i regelverket hjå oss, og at du held deg til viktige fristar. Vi oppmodar deg til å ta kontakt om du treng tilrettelegging i studietida di. Du må også sei i frå dersom du opplever noko uheldig ved høgskulen. 

Dersom det er noko du lurer på, ta kontakt med Studentsørvis. Du finn kontaktinformasjonen vår nedst på sida.

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset

Les meir om opningstider, adgangsrettar m.m. på campus her.