Viktige fristar

Januar 2021

4. Undervisningsstart ordinær undervisning

 

Februar 2021

1. Frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgifta

1. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar

1. Frist for å søkje om særskilt tilrettelegging ved utsette og nye eksamenar

1. Oppmeldingsfrist for privatistar

10. Internasjonal dag

15. Frist for å søkje om særskilt tilrettelegging til ordinær eksamen

 

Mars 2021

1. Frist for å søkje om overflytting frå ein institusjon til ein annan 

1. Frist for å søkje om utveksling for hausten

Veke 10: Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) 

20. Frist for å søkje overgang frå årsstudium til bachelorstudium

 

April 2021

Medio april Tilbod om utdanningssamtale for studentar på bachelor- og masterprogram

27. april - 3. mai Undervisningsopptak for bachelor- og masterstudentar for haustsemesteret

 

Mai 2021

Veke 19. Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar

 

August 2021

1. Registrering for hausten opnar

17. Offisiell studiestart studieåret 2021/2022

 

September 2021

1. Frist for betaling av semesteravgift

1. Frist for semesterregistrering

1. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar

1. Frist for å søkje om særskilt tilrettelegging ved utsette og nye eksamenar

1. Oppmelding for privatistar

 

Oktober 2021

1. Frist for å søkje om særskilt tilrettelegging til ordinær eksamen

1. Frist for å søkje om utveksling for våren

Veke 40: Eksamensperiode for nye og utsette eksamenar

 

November 2021

Før 1. Tilbod om utdanningssamtale for bachelor- og masterstudentar

Undervisningsopptak  for vårsemesteret 

Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar

 

Desember 2021

Start på registreringsperiode for vårsemesteret

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset