Viktige fristar

 

August 2019

1. Registrering for hausten opnar

20. Felles opningsarrangement studieåret, orientering for nye studentar

21. Undervisninga startar

 

September 2019

1. Frist for betaling av semesteravgift

1. Frist for semesterregistrering

1. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar

1. Frist for å søkje om særordning ved utsette og nye eksamenar

1. Oppmelding for privatistar

 

Oktober 2019

1. Frist for å søke om særordningar til ordinær eksamen

Veke 40 Eksamensperode for utsette og nye eksamenar

 

November 2019

Før 1. Tilbod om utdanningssamtale

13.-19. Undervisningsopptak for vårsemesteret er ope

Veke 47 Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar

 

Desember 2019

12. Start på registreringsperiode for vårsemesteret

 

Januar 2019

3. Undervisningsstart ordinær undervisning

 

Februar 2020

1. Frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgifta.

1. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar

1. Frist for å søkje om særordning ved utsette og nye eksamenar

1. Frist for betaling av semesteravgift

1. Oppmeldingsfrist for privatistar

. Internasjonal dag

15. Frist for å søke om særordningar til ordinær eksamen

 

Mars 2020

1. Frist for å søkje om overflytting frå ein institusjon til ein annan

1. Frist for å søkje om utveksling for hausten

Veke 10: Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon)

20. Frist for å søkje overgang frå årsstudium til bachelorstudium

 

Mai 2019

Før 4. Tilbod om utdanningssamtale

7-13. Undervisningsopptak for haustsemesteret

Veke 19. Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar

 

August 2020

18. Studiestart hausten 2020

 

 

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
- måndag kl. 9.30 - 15.45 
- tysdag - fredag kl. 9.00 - 15.45

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset