Viktige fristar

 

Mars 2020 (datoar for 2021 vert publisert i løpet av våren)

1. Frist for å søkje om overflytting frå ein institusjon til ein annan

1. Frist for å søkje om utveksling for hausten

Veke 10: Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon)

20. Frist for å søkje overgang frå årsstudium til bachelorstudium

April 2020

Medio april Tilbod om utdanningssamtale

Mai 2020

Veke 19. Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar

27. mai - 3. juni Undervisningsopptak for haustsemesteret
 

 

August 2020

1. Registrering for hausten opnar

18. Felles opningsarrangement for studieåret, orientering for nye studentar

19. Undervisninga startar

 

September 2020

1. Frist for betaling av semesteravgift

1. Frist for semesterregistrering

1. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar

1. Frist for å søkje om særskilt tilrettelegging ved utsette og nye eksamenar

1. Oppmelding for privatistar

 

Oktober 2020

1. Frist for å søke om særskilt tilrettelegging til ordinær eksamen

Veke 40 Eksamensperode for utsette og nye eksamenar

 

November 2020

Før 1. Tilbod om utdanningssamtale

10.-16. Undervisningsopptak for vårsemesteret er ope

Veke 47 Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar

 

Desember 2020

12. Start på registreringsperiode for vårsemesteret

 

Januar 2021

4. Undervisningsstart ordinær undervisning

 

Februar 2021

1. Frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgifta.

1. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar

1. Frist for å søkje om særskilt tilrettelegging ved utsette og nye eksamenar

1. Frist for betaling av semesteravgift

1. Oppmeldingsfrist for privatistar

 Internasjonal dag

15. Frist for å søke om særskilt tilrettelegging til ordinær eksamen

 

August 2021

17. Studiestart hausten 2021

 

 

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset