Pensumlister 2018 vår

A

Pensum | ANFIG102 - Figure drawing 2

Pensum | ANI112 - Animasjon 2
Pensum | ANI201 - Animasjon 4- Produksjon/spesialisering 1
Pensum | ANI202 - Animasjon 4- Produksjon/spesialisering 2
Pensum | ANT102 - Animasjonsteori 2
 
B
Pensum | BLUFBNF - Barn, natur og friluftsliv
Pensum | BLUFMM - Mangfald og meistring
 
C
Pensum | CCP101 - Crative Commercial Photography

D
Pensum | DKL113N - Leiing av digital skuleutvikling
Pensum | DKL114N - Medieproduksjon og samansette tekstar i læring
Pensum | DKL116N - Koding i skulen
Pensum | DR202 - Bacheloroppgåve i drama/teater
Pensum | DRHS902 - Vitskapsteori og etikk


E
Pensum | ENG143 - Fonetikk og variantar av engelsk
Pensum | ENG143N - Fonetikk og variantar av engelsk
Pensum | ENG144 - Litteratur, kultur og samfunn før 1900
Pensum | ENG144N - Litteratur, kultur og samfunn før 1900
Pensum | ENG1B-17KFK - Engelsk 1B (1-7)
Pensum | ENG1B-510KFK - Engelsk 1B (5-10)
Pensum | ENG206 - British and American Comedy
Pensum | ENG2B-510KFK - Engelsk 2B for 5-10 årssteg, Kompetanse for kvalitet
Pensum | EXP100-AVG - Examen philosophicum, 10 stp (nettstudium, avgiftsbasert)
 
 
F
Pensum | FLM101 - Introduction to Film History

Pensum | FME103 - Photo for media

G
Pensum | GL1-7KROP2 - Kroppsøving 2

Pensum | GL1-7MAT2B - Matematikk 2B (1-7)
Pensum | GL1-7NOR2B - Norsk 2B
Pensum | GL1-7PEL4 - Pedagogikk og elevkunnskap 4 
Pensum | GL1-7RLE2 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 (1-7)
Pensum | GL5-10KROP2 - Kroppsøving 2
Pensum | GL5-10MAT2B2 - Matematikk 2B
Pensum | GL5-10NF2A - Naturfag 2 - Fysikk og kjemi (5-10)
Pensum | GL5-10NF2B - Naturfag 2 - Biologi og geofag (5-10)
Pensum | GL5-10PEL4 - Pedagogikk og elevkunnskap 4 
Pensum | GL5-10RLE2 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 (5-10)
Pensum | GL5-10SAM2B - Samfunnsfag 2B

H
Pensum | HFSOS101 - Helsefag for sosialarbeidarar

Pensum | HI100 - Historisk innføringsemne
Pensum | HI111N - Norsk og internasjonal oversynshistorei ca 300-1536 (nettbasert)

Pensum | HI112N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536-1870 (nettbasert)

Pensum | HI113 - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870–2000
Pensum | HI113N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870-2000 (nettbasert)

Pensum | HI201 - Globalhistorie. Europa, Vesten og verden
Pensum | HI204 - Lokal-, familie- og mikrohistorie

I
Pensum | IFL104 - Treningslære
Pensum | IFL106 - Snø, ski og bre
Pensum | IFL114 - Naturguiding i vinterlandskap
Pensum | IFL115 - Naturguiding – prosjekt og praksis
Pensum | IFL117 - Pedagogikk, idrett og samfunn
Pensum | IFL202 - Skiutdanning 2
Pensum | IFL204 - Friluftsliv II
Pensum | IFL206 - Bacheloroppgåve
Pensum | INF122 - PR og kommunikasjon 2: Kommunikasjonsteori med nettpraksis
Pensum | INF213 - Informasjon 5: Bacheloroppgåve og ekstern praksis
Pensum | IPA108 - Offentlig rett 2
Pensum | IPA108-AVG - Offentlig rett 2 (nettstudium)

Pensum | IPA111 - Samfunnskunnskap

Pensum | IPA112 - Forvaltningskunnskap
Pensum | IPA115 - Kommunal økonomi
Pensum | IPA115-AVG - Kommunal økonomi (nettstudium)

Pensum | IPA140-AVG - Juridisk metode og forvaltningsrett (for Tolletaten)

Pensum | IPA171 - Grunnleggande innføring i leiing

Pensum | IPA173 - Innføring i arealplanlegging og GIS (Geografiske Informasjonssystem)


Pensum | IPA203 - Internship with internship report (15 ECTS)
Pensum | IPA206 - Internship with internship report (30 ECTS)
Pensum | IPA209 - Juridiske emne
Pensum | IPA210A - Bacheloroppgåve i planlegging og administrasjon: Fordjuping i 
                                        regionalt utviklingsarbeid

Pensum | IPA302 - Prosessleiing og prosjektdesign
Pensum | IPA302KOMP - Prosessleiing og prosjektdesign (i samarbeid med   
                                               Utviklingskompetanse AS)

Pensum | IPA303 - Offentleg leiing og kommunikasjon

J
Pensum | JOA102 - Journalistikk 2 for avis

Pensum | JOA202 - Undersøkande journalistikk

Pensum | JOA205 - Journalistikk 5 for avis
Pensum | JOF102 - Journalistikk 2 for fjernsyn
Pensum | JOF205 - Journalistikk 5 for fjernsyn
Pensum | JOR102 - Journalistikk 2 for radio
Pensum | JOR205 - Journalistikk 5 for radio
Pensum | JOU102 - Journalistikk 2

Pensum | JOU202 - Journalistisk publisering og jus

Pensum | JOU152 - Digital journalistikk
Pensum | JOU250 - The Media and the Second Cold War 1975-1991

K
Pensum | KOH132 - Arkitektur i skulen

Pensum | KOH134 - Funksjonell design

Pensum | KOH138 Fagdidaktikk, kunst- og formkultur

Pensum | KOH139 - Entreprenørskap i kulturnæringar
Pensum | KOH202 - Bacheloroppgåve i Kunst og handverk
Pensum | KOH204 - Objekt i rom

Pensum | KUM304 - Al-Andalus - politisk hegemoni og kulturell pluralisme i iberisk 
                                       mellomalder 711-1501

Pensum | KUM307 - Sekularitet og skule i møte med religiøs pluralitet
Pensum | KUM308 - Migrasjon, kjønn og religion
 
L
M
Pensum | MAT115-AVG - Begynneropplæring, geometri, statistikk og sannsyn (1-7)

Pensum | MAT115-KFK - Begynnaropplæring, geometri, statistikk og sannsyn (1-7)
Pensum | MAT116-AVG - Matematisk utforsking, argumentasjon og bevis (1-7)
Pensum | MAT117-AVG - Geometri, funksjonslære, algebra, statistikk og sannsyn (5-10)

Pensum | MAT117-KFK - Geometri, funksjonslære, algebra, statistikk og sannsyn (5-10)
Pensum | MAT128-AVG - Matematisk utforsking, argumentasjon og bevis (5-10)
Pensum | MAT128-KFK - Matematisk utforsking, argumentasjon og bevis (5–10)
Pensum | MD105 - Editorial design
Pensum | MD202 - Corporate Design Practice
Pensum | MDA101 - Mediedesign
Pensum | MEI302 - Meistring og myndiggjering – strukturperspektivet
Pensum | MEV121 - Medievitskap 1 - Media si framvekst, utvikling og viktigheit i dag
Pensum | MEV122 - Medievitenskap 2 - Hva medieutviklingen betyr

Pensum | MGL1-7PRO - Profesjonsskriving på bokmål og nynorsk
Pensum | MGL5-10ENG1B - Engelsk 1B
Pensum | MGL5-10PRO - Profesjonsskriving på bokmål og nynorsk
Pensum | MGL5-10SA1B - Samfunnsfag 1B: Konfliktar i samfunnet 

Pensum | MID111 - Mediebruk

Pensum | MID112 - Praktisk medieproduksjon
Pensum | MID202 - Advanced Media Production
Pensum | MID203 - Bacheloroppgåve: Media, IKT og design

Pensum | MID230 - Bacheloroppgåve og praksis
Pensum | MKH102BS - Mat, kosthald og helse 2 (1-7)

Pensum | MKH102US - Mat, kosthald og helse 2 (5-10)
Pensum | MKK102 - Mat, kultur og konservering 2

Pensum | MMP303 - Investigative Journalism

Pensum | MMP305 - Media and the Cold War

Pensum | MMP306 - Documentart Photography

Pensum | MMP307 - Documentary Film Theory and Analysis

Pensum | MMP308 - Media Producing

Pensum | MMP309 - Professional Media Practice

Pensum | MMP310 - Web Documentary

Pensum | MMP311 - Risk Communication and Issue Management


Pensum | MUS103 - Inn i musikken 2
Pensum | MUS104 - Musikkundervisning for barn og unge 2
Pensum | MUS204 - Utøving og formidling
Pensum | MUS205 - Bacheloroppgåve i musikk
Pensum | MUS206 - Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi
Pensum | MUS213 - Musikkteknologi 2

N
Pensum | NF103U - Naturfag 2 - Fysikk og kjemi (5-10)
Pensum | NF104U - Naturfag 2 - Biologi og geofag (5-10)
Pensum | NIS102 - Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar II
Pensum | NO102N-AVG - Språket som kultur
Pensum | NO104N-AVG - Tekst og kultur
Pensum | NO112S - Språket som kultur
Pensum | NO114S - Tekst og kultur
Pensum | NO122-813KFK - Nynorsk i opplæringa del 2. Kompetanse for kvalitet
Pensum | NO122 - Nynorsk i opplæringa 2
Pensum | NO204 - Litteratur og sjukdom
Pensum | NO207 - Grammatikk, tekst og retorikk
Pensum | NO222 - Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk 2
Pensum | NOIN101 - Norsk språk, samfunn og høgskulekultur – ei innføring
Pensum | NYN304 - Den nynorsk teksten

O
P

Pensum | POL302 - Politikk, helse og livsløp - Samhandling 

Pensum | PPU2-R15 - Pedagogikk 2
Pensum | PROSB - Prosessledelse og prosjektdesign 
                   (i samarbeid med Utviklingskompetanse AS)

 
R
Pensum | REL111N-AVG - Bibelen - tekst og tolking
Pensum | REL112N-AVG - Religion og livssyn
Pensum | REL113 - Tru og tradisjon 
Pensum | REL116 - Populærkultur, livstolking og undervisning
Pensum | REL140 - Religion in Norway – past and present
Pensum | REL206 - Spiritualitet før og no
Pensum | REL206N-AVG - Spiritualitet før og no
Pensum | REL212 - Fordjupningsoppgåve i religion og livssyn
Pensum | REL212N-AVG - Fordjupningsoppgåve i religion og livssyn (avgiftsbasert)
Pensum | RUS302 - Tiltak mot rusproblem
 
S
Pensum | SABVP112 - Individ og velferdssamfunn
Pensum | SABVP125 - Utfordringar i yrkesfeltet - barnevernspedagog
Pensum | SABVP235 - Klientretta tema, integreringsemne og bacheloroppgåve

SAK101-K - Saksbehandling og tjenesteyting i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Pensum| SASOS112 - Individ og velferdssamfunn
Pensum | SASOS125 - Utfordringar i yrkesfeltet - sosionom
Pensum | SASOS235 - Klientretta tema, integreringsemne og bacheloroppgåve
Pensum | SRS102N - Skuleretta samfunnsfag: Konfliktar i samfunnet (nettbasert m/avgift)
Pensum | SRS104N - Skuleretta samfunnsfag: Fokus på Aust-Afrika (nettbasert m/avgift)

T
Pensum | TIND102 - Tindevegleder
Pensum | TOD103 - Teaterproduksjon 2: Moderne teater
Pensum | TOD104 - Forteljing og formidling
Pensum | TOD107 - Lydbok, dubbing og radioteater

Pensum | TOD201 - Teaterproduksjon 3: Samtidsteater

U
Pensum | UL302 - Utvikling og læring i barnehage og skule
Pensum | ULNO303 - Lese- og skrivekunne
Pensum | ULSP304 - Leiing og åtferd


W
Pensum | WD201 - Web Documentary