Eksamensplan

Eksamensplanen er kunngjort i foregåande semester i Studentweb og på heimesida til Høgskulen i Volda. Det er studenten sitt eige ansvar å sjekke dato og tid på emne/-a som ein er meldt til og passe på at ein ikkje får kollisjon på eksamen.

Les kalender for studieåret som viser ei oversikt på viktige frister og datoar.

Vi rår til at du bruker nettlesar Google Chrome når du opnar eksamensplanen:

EKSAMENSPLAN VÅR 2020

EKSAMENSPLAN HØST 2020

EKSAMENSPLAN FOR KONTINUASJON VÅR 2020
 

Kontinuasjonseksamen vert gjennomført i veke 40 og i veke 10 i studieåret. Det kan forekome unntak. Sjå dine oppmeldingar i Studentweb.
Ta kontakt med Studentsørvis, 1.etg. i Berte Kanutte huset om du har spørsmål.

 

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset