Representantane i Studentparlamentet 2020-2021

Møte i Studentparlamentet

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) 


Irmelin Angell Losvik 

Matilde Tafjord Rødhammer

1. vara Mariely Gonzalez Barboza

2. vara Lars Olav Mauset 

Avdeling for samfunnsfag og historie (ASH)


Stian Woo Andersson

Catharina Voll Matthews 

1. vara 

2. vara 

Frie representantar  (FRI)


Simen Vederhus (AMF)

Jonas Közle (AHL)

Marte Nesfossen (AMF)

1. vara Daria Jermacane (ASH)

2. vara Rikke Jenny Pettersen (AHL)

3. vara Jenny Mari Holmström Ulla (AMF)

Avdeling for kulturfag (AKF)


Pernille Fynbo Gajhede

Heidi Werkland

1. vara Alex Aulstad

2. vara Rebekka Vik  

Avdeling for Mediefag (AMF) 


Nora Skranefjell 

Sander R. Hauge

1. vara Maja Susann Melbye  

2. vara Trygve Taranger 

Studentparlamentet består av 11 representantar frå dei ulike avdelingane ved høgskulen, 2 frå kvar av dei fire avdelingane, samt 3 frie representantar. Val til Studentparlamentet er kvart år i september. 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noko? Kom innom kontoret vårt på BK 155B i første etasje på Berte Kanutte, eller ta kontakt med arbeidsutvalet eller organisasjonskonsulenten vår.  

opningstid: man-tors 09.00 – 15.00
Telefon: 70 07 51 51
E-post: studentparlamentet@hivolda.no