Arbeidsutvalet i Studentparlamentet

Arbeidsutvalet til Studentparlamentet (AU) tek seg av den daglege drifta og sørgjer for at vedtaka til parlamentet vert gjennomførte. AU består av fem studentar i honorerte verv som blir valde av parlamentet kvart år i april.  AU sitt kontor er i 1. etasje i Berte Kanutte-huset.

Trym Nikolas Rimmen

Leiar

Trym Nikolas Rimmen 

Mobil: 97 499 578

E-post: tnrimmen@hotmail.com

 

David Bernatek

Velferdsansvarleg 

David Bernatek

Mobil: 93 442 445

E-post: bernatek287@gmail.com

 

Mathilde Gaalaas-Berg

Fagansvarleg 

Mathilde Gaalaas-Berg

Mobil: 99 492 570

E-post: gaal3@online.no

 

Paloma Lorenzale Alonso

Internasjonalt ansvarleg og nestleiar

Paloma Lorenzale Alonso 

Mobil: 46 964 463

E-post: palomalorenzale.95@gmail.com

 

Informasjonsansvarleg

Anna Kristin Indridadottir 

Mobil: 902 59 162

E-post:  ankrindottir@gmail.com

Organisasjonskonsulent

Marit Aklestad 

Telefon: 70 07 51 51 // 916 94 698

studentparlamentet@hivolda.no

marit.aklestad@hivolda.no 

Studentparlamentet sin organisasjonskonsulent tek seg av administrative oppgåver, er møtesekretær og bistår med praktisk og organisatorisk  tilrettelegging for at Studentdemokratiet skal få utfalde seg. Kontortida er mandag-fredag kl 10-15. Velkomen innom!