Språk og litteratur

  • Masteren som gir ein så mykje

    Publisert

    Samstundes som John-Ove Verkland vart meir analytisk og fekk betre skriveferdigheiter, lærte han også mykje om ulike kulturar gjennom masterstudiet Nynorsk skriftkultur. No føler han seg klar for læraryrket og vil halde fram som hobbyforfattar på si.

  • Studenten som forsker med proffene

    Publisert

    Hege Lende Sørbråten har travle dager når hun er med på å fullføre høgskolens første EU-forskningsprosjekt. Den unike erfaringen tar hun med seg inn i mastergradarbeidet sitt.