Personvernspillet

Det hjelper ikke med teknisk sikring av personopplysninger, dersom vi  ikke kan nok om personvernregelverket. Sikresiden.no - et samarbeid mellom mer enn 30 universitet, høgskoler og forskingsvirksomheter har derfor laget Personvernspillet. Det er en interaktiv opplæring i grunnleggende personvern som gjør det gøy å lære! Du kan spille på PC eller mobil i ledig stunder, der du får randomiserte oppgaver, trening gjennom repetisjoner og det vil  blir gjennomført konkurranser blant spillerne. Du kan og finne e-læringer om personvern på sikresiden.no. Sjekk også våre rutiner for behandling av forskingsdata. 

Slik kommer du i gang med spillingen

Spille fra mobilen

 1. Last ned Appen "Attensi Skills"
 2. Legg inn bedriftskode: sikresiden
 3. Velg tilhørighet – Sikresiden - HiVolda
 4. Registrer deg med:
  1. Navn
  2. Din jobb-/student e-post (kun Høgskulen i Volda-adresser er gyldige)
  3. Legg inn kode fra e-post
 5. Legg inn mobilnummer
  1. Vent på SMS med kode og skriv den inn.
 6. Velg din enhet på Høgskulen i Volda.
 7. Velg relevante moduler (HR, student, leder, forsker eller spesielt interesserte)
 8. Du trenger ikke laste ned spillet om du ikke vil spille «offline»  
 9. Øverst i høyre hjørne når du er inne i spillet, kan du endre innstillinger som anonym, lyd osv
 10. Spill!

Spille på PC/laptop

Du kan også opprette bruker og spille på pc/laptop. Gå til sikresiden.attensi.com og følg instruksjonene der. Du kan veksle mellom å spille på nett og mobil etter at du har begynt å spille.

 

Om personvernspillet

Om personvernspillet

Hva er hensikten med personvernspillet og hvordan er det bygd opp?

  • Å gi nyttig kunnskap til bruk i studier og jobb. 97 prosent mener at det de lærer er nyttig i jobben sin! (pilot 2020)
  • Å gjøre det spennende å lære. Det er mye spilling i helger og etter arbeidstid. Toppen er kl. 22 om kvelden! (pilot 2020)
  • Å gi effektiv opplæring av mange. Spillet er velprøvd og er enkelt å tilby til mange brukere
  • Spillet blir tilpasset det du jobber med
  • Spillet er delt inn i moduler, som hver tar for seg et tema innen personvern. Du velger hvilket sett av moduler du spiller, avhengig av hva du jobber med.
  • Spillet finnes på norsk og engelsk
  • Hvis du vil legge til et konkurranseelement, kan du konkurrere mot kolleger ved å gå inn i duell. Eller ha en høytidelig konkurranse om hvem som oppnår flest poeng i avdelingen.

Hvilke moduler du kan spille

Du kan velge å ta en av disse modulpakkene

Grunnleggende moduler for alle

 

 • Hvorfor har vi personvern?
 • Roller og ansvar
 • Vurdere risiko
 • Mitt ansvar og mine rettigheter
 • Lovlig grunnlag
 • Personvernprinsippene
 • Helseopplysninger
 • Deling og utlevering av data
 • Anonymisering av data
 • Personvern i undervisning og arrangementer

Forskere/veiledere

 • Alle de 10 grunnmodulene
 • Forske på mennesker?
 • Gjenbruk av forskningsdata
 • Samarbeid i forskningsprosjekter
 • Anonymisering i forskning
 • Ulike typer forskningsdata
 • Oppstart og opprydning

HR-tilsatte

 

 • Alle 10 grunnmodulene
 • Tilleggsmodul for HR

Ledermoduler

 • Personvern for deg med personalansvar
 • Personvern i din hverdag som leder
 • Avvikshåndtering

Studenter

 • Alle de 10 grunnmodulene
 • Når du skriver en studentoppgave
 • Ulike typer data om mennesker
 • Anonymisering av personopplysninger
 • Deling, gjenbruk og samarbeid
 • Oppstart, lagring og opprydning

For den som vil lære alt

Velg "For de spesielt interesserte", som inneholder

  • Alle grunnmoduler
  • Alle forskermoduler
  • HR--modulen
  • Studentmodulene
  • Ledermodulene

Hjelp til selvhjelp

Jeg får ikke tilsendt kode når jeg vil logge meg inn:

Sjekk følgende:

 • Er du registrert med riktig telefonnummer og epost?
 • Har du skrevet telefonnummer/epost i stedet for bedriftskode?
 • Har du skrevet inn jobb/studentmail?
 • Mobilnummer skal skrives inn uten mellomrom. Har du gjort det?
 • Har du prøvd å slette appen og laste ned på nytt?

Modulene og poengene mine er forsvunnet:

Her har det skjedd feil i innlastingen av informasjon i appen. Slett spillet og last det ned på nytt, så skal det komme tilbake. Hvis ikke, kontakt cecilie.roeggen@hivolda.no

Jeg får ikke duellert mot andre:

For å låse opp duellfunksjonen, må spilleren være sertifisert i de 4 første modulene i spillet.

Jeg vil spille anonymt:

Spillere kan velge å spille anonymt ved å aktivere «jeg vil spille anonymt» i innstillinger. (Spillkoordinator på Høgskulen i Volda og lederen for din spillenhet vil fremdeles se navnet i rapporter, knyttet til scoren.)

Jeg vil spille fra PC, ikke mobil:

Man kan spille fra PC ved å bruke denne urlen: sikresiden.attensi.com. Skriv inn "sikresiden" som bedriftskode, og logg inn med telefonnummer eller epost som på mobilen.

Har du prøvd alt over? 

Kontakt:

Spillkoordinator Høgskulen i Volda  - Cecilie Røeggen 

Ledere for spillenhet:

AHL: Tor Ose

ASH: Bjørn Gunnar Tafjord

AKF: Kristine Sævik Bjørneset

AMF: Marit Grindseth Flø