Institutt for kommunikasjon

Institutt for kommunikasjon tilbyr i hovudsak desse utdanningane:

Kommunikasjon er viktig i alle deler av samfunnet. Ei utdanning innan kommunikasjon og media gir studentane nyttig og etterspurt kompetanse.

Studentane på PR, kommunikasjon og media lærer om, og får øving i teoretisk og praktisk kommunikasjonsarbeid, mellom anna gjennom interne og eksterne praksisperioder. I dei interne praksisperiodane får studentane prøvd seg som kommunikasjonsarbeiderar, der nær kontakt med lokale bedrifter og organisasjoner står sentralt. I den eksterne praksisperioden blir studentane utplassert i ulike bedrifter og organisasjonar, noko som er med på å oppretthalde den gode og tette kontakten kommunikasjonsutdanninga har med yrkes- og praksisfeltet.

Ved bachelor i mediedesign får studentane vere med å skape innhald for og utforme dagens plattformar, og jobbe med kommunikasjon, interaksjonsdesign og multimedia.

 

Instituttleiar er Jens Standal Groven