Oppstart av doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Det er tatt opp i alt 9 ph.d.-kandidater til studiet som offisielt heter «Ph.d. i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving». 

Lang prosess

På seminaret trakk Solfrid Vatne (prorektor og tidligere rektor ved Høgskolen i Molde)  linjene fra unnfangelse av ideen om en ny doktorgrad og fram til endelig godkjennelse og vedtak om akkreditering i juni 2014.

Bakgrunnen for dette doktorgradssamarbeidet mellom høgskolene i Volda og Molde, er sterkt knyttet til de økte kompetansekravene som ble stilt i forbindelse med akkreditering av bachelorstudiene og etterhvert masterstudiene i helsefag. 

Det felles arbeidsutvalget, ledet av Eva Gjengedal, sendte inn ph.d.-søknaden i november 2013.  NOKUT godkjente søknaden 19. juni 2014. En ny milepæl i høyere utdanning i Møre og Romsdal ble nådd ved at fylket fikk sin andre ph.d.-utdanning. 

Unikt

I norsk sammenheng er studiet unikt i den forstand at det ble det første ph.d.-studiet i landet som ble gitt i fellesskap av to høgskoler.  NOKUT gav også mye ros for ph.d.-søknaden.

Lagarbeid og godt strategisk håndverk

Rektorene Johan Roppen (Høgskulen i Volda) og Hallgeir Gammelseter (HiMolde) entret talerstolen sammen, og viste på den måten at dette har vært et godt lagarbeid med sterkt engasjement fra fagmiljøene ved begge høgskolene. 

c1a7afadfcee596884a3959498afb06eRektorer, dekaner, doktorgradsutvalg og ph.d.-studentene samlet til internt fagseminar i Molde, 25.9.15.  Bakerst fra venstre: Jan Einar Flø (HVO), Odd Ragnar Hunnes (HVO), Tor Johan Ekeland (HVO), Solfrid Vatne (HiMolde), Jan Inge Sørbø (HVO), Stål Bjørkly (HiMolde), Hallgeir Gammelsæter (HiMolde), Else Lykkeslet, HiMolde). Foran fra venstre: Johan Roppen (HVO), Eva Gjengedal (HiMolde), Heidi V.Haavardsen (HiMolde), Stipendiater i rekkefølge; Erlend Walseth (HVO), Ingrid Hogstad (HiMolde), May Helen Midtbust (HIALS), Kjellaug Myklebust (HiMolde) og Ole Kristian H. Berg (HiMolde). Foto: Jens Petter Straumsheim, HiMolde.

Les mer.

Informasjon om ph.d.-studiet.

Del på