Samtale om kvinner i forsking

Tekst: Per Straume , Foto: Høgskulen i Volda

- Oppdatert

Høgskulen i Volda har som mål å auke antal kvinner med toppkompetanse og innan forskingsleiing. I samband med oppstart av prosjektet «Kvinneløftet» samla vi ei gruppe forskarar for å dele erfaringa kring karriere og kvardagsliv, med opprykk til professor som hovudtema. 

 


Høgskulen i Volda skal dei neste to åra ta del i det nasjonale prosjektet BalanseHub, etter å ha fått tilslag på søknaden til Noregs forskingsråd. Prosjektet har som hovudmål å betre kjønnsbalansen i norsk forsking gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Det skal støtte forskingsinstitusjonanes arbeid for kulturelle og strukturelle endringar som fremmer likestilling og kjønnsbalanse. 

Eitt av tiltaka som vert sett inn er opprykksseminar, der deltakarane vil få innblikk i regelverket rundt opprykk til professor og dosent, samt gode råd og inspirasjon for søknadsprosessen.

Del på