Info til alle

  • Misvisande oppslag i Sunnmørsposten

    Publisert

    Rektor Gunnar Stave er sterkt kristisk til oppslaga i Sunnmørsposten 6. juli der studentar som får studieplass på grunnlag av realkompetanse, vert stempla som skuletaparar.

  • Misvisande oppslag i Sunnmørsposten

    Publisert

    Rektor Gunnar Stave er sterkt kristisk til oppslaga i Sunnmørsposten 6. juli der studentar som får studieplass på grunnlag av realkompetanse, vert stempla som "skuletaparar".