Bibliotek

 • BIBSYS på Facebook

  Publisert

  BIBSYS har som mål å gjere kunnskap tilgjengeleg i alle kanalar. Ein av dei viktigaste kanalane for spreiing av informasjon og kunnskap, er i dag den sosiale nettverkstenesta Facebook. Då er det naturleg at ein får tilgang til søk i BIBSYS Ask via denne tenesta.

 • Emner i skjønnlitteratur

  Publisert

  Vi får rett som det er spørsmål om vi kan hjelpe til med å finne barnebøker om eit spesielt emne eller tema. Hittil har vi ikkje hatt noko godt reiskap til å orientere oss på dette området. Vi er difor glade for at vi no kan tilby søk i basen Emner i skjønnlitteratur.

 • Digitalt tidsskrift om nordisk barnehageforsking

  Publisert

  I haust vart det lansert eit nytt digitalt vitenskapeleg tidsskrift om nordisk barnehageforsking. Her har nordiske forskarar fått ein felles møteplass og formidlingskanal når det gjeld barnehageforsking. Tidsskriftet er basert på Open Acess og er såleis fritt tilgjengeleg for alle interesserte.

 • Europeana - felles nettstad for europeisk kulturarv

  Publisert

  Europeana, den felles nettstaden for europeisk kulturarv, har opna. Det ligg allereie to millionar digitale objekt på Europeana, og meir kjem til kvar einaste dag, frå arkiv, bibliotek og museum over heile Europa. Etter den offisielle opninga 20. november vart pågangen så stor at serveren braut saman og nettstaden måtte stenge nokre veker. No er basen oppe igjen, med ei betre og meir robust nettløysing.

 • Prøvetilgang på Research Starters - Education

  Publisert

  Gjennom databaseverten Ebsco har vi fått prøvetilgang på Research Starters - Education. Dette er ein database med forholdsvis omfattande bakgrunnsartiklar som trekkjer opp dei store linjene innan faget utdanning.

 • Nytt abonnement: Grove Music Online

  Publisert

  Biblioteket har teikna abonnement på Grove Music Online, eit omfattande engelskspråkleg leksikon med tilgang til meir enn 50.000 artiklar om musikk. Her finn du grundige artiklar om komponistar, utøvarar, musikkhistoriske retningar, verktypar, sjangrar, osv.

 • Biblioteket har fått ny nettside!

  Publisert

  Med ny design og meir brukarvenleg organisering vil det vere enklare å finne fram enn før. Du kan no søke direkte i Bibsys Ask frå søkeboksen på framsida. I tillegg finn du dei mest brukte ressursane med ein kort, forklarande tekst. Slik håper vi det skal vere lett å klikke seg raskt fram til den informasjonen du treng.