Semesters

IPA108N Offentleg rett 2, nettbasert

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
IPA108N
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Offentleg rett 2
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen, men utbytte av undervisningen forutsetter kunnskaper i juridisk metode (rettskildelære) på nivå med det en har i Offentlig rett 1 / Offentlig rett 1 AVG. Studenter som ikke har tatt Offentlig rett 1, oppfordres derfor til å lese grunnleggende litteratur om juridisk metode under studiet.

Om emnet

Emnet gir en fordypning i rettsforholdene mellom statsorganer og borgernes grunnleggende rettigheter og plikter.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført emne. Studiet vil egne seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i, offentlig forvaltning. Emnet egner seg også for personer i privat sektor som har behover for kunnskaper om de konstitusjonelle rammer for offentlig myndighetutøvelse.

Kunnskapar

Studenten skal ha fordypende kunnskap om rettsforholdene mellom de ulike statsorganer og borgernes rettigheter og plikter etter grunnloven og menneskerettighetene.

 

Ferdigheiter

Studenten skal kunne analysere og drøfte rettslige problemstillinger innen dette feltet.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne utføre enkel saksbehandling knyttet til konstitusjonelle spørsmål og borgernes grunnleggende rettigheter.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen skjer gjennom utlegging av nettleksjoner og dialog i Canvas.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Ingen.

Sensorordning
Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Bernt Olav Øvregaard
Emnet inngår i følgande studieprogram
Offentleg rett 2
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakterDet blir gitt veiledning, som omfatter både innhold og form.Karakter blir satt på grunnlag av en besvart semesteroppgave. Spørsmålene som blir stilt i oppgaven skal besvares faglig relevant.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Det blir gitt veiledning, som omfatter både innhold og form.
Hjelpemidler:
Omfang:Karakter blir satt på grunnlag av en besvart semesteroppgave. Spørsmålene som blir stilt i oppgaven skal besvares faglig relevant.
Godkjent av: 
Odd Ragnar Hunnes 01.03.19