Fjernstudent

Studentar som er knytte til Høgskulen i Volda gjennom fjernundervisning eller nettstudium, kan bruke biblioteket.

LÅNE BØKER

Når du har registrert deg som student og fått studentnummer, er du også registrert i biblioteket sitt låneregister. Dersom du har studentkort, kan du bruke det som lånekort. Du kan også låne med studentbevis-appenFyll ut skjemaet her for å bli registrert som fjernstudent.

Som fjernstudent kan du bestille bøker i Oria og få dei sendt til ditt nærmaste bibliotek. Vi avtaler med deg på førehand kva bibliotek bøkene skal sendast til. Du får alltid melding frå oss når bøkene blir sendt herifrå, og må sjølv ta kontakt med biblioteket ditt for å hente dei.

LÅN OG FORNYING

 • Vanleg lånetid er 21 dagar, inkludert sendetid.
 • Om det ikkje er venteliste, vert lånet automatisk fornya i inntil 120 dagar.
 • Ver merksam på at det ofte er venteliste på pensumlitteratur, og at fornying då ikkje vil vere mogeleg.
 • Hugs å returnere bøkene til anten oss eller ditt nærmaste bibliotek når du får melding om at lånetida er ute. 

SØK, FINN OG BESTILL 

Du kan søke etter bøker, artiklar og annan litteratur i bibliotekbasen Oria. Bøker (ikkje e-bøker) kan du bestille og få tilsendt. For å få tilgang til biblioteket sine elektroniske ressursar (t.d. e-bøker og tidsskriftartiklar), må du logge på med brukarnamnet og passordet du har til Feide/Canvas. Meir informasjon om korleis dette fungerer finn du her: Tilgang til bibliotekressursar utanfor campus.

FRAMGANGSMÅTE FOR Å BESTILLE BØKER:

 • Logg inn i Oria med brukarnamnet og passordet du har fått til Feide/Canvas. Innloggingsknappen finn du øvst til høgre.
 • Når du har funne den boka du vil ha, klikkar du på "Finn og bestill" og deretter på "Bestill dokument". 
 • Dersom du manglar "Bestill dokument", må du kontakte biblioteket slik at vi kan få lagt til funksjonen på brukarprofilen din.
 • Under hentestad vel du  "Levering til adresse - Adresse heime" . 
 • Dersom boka er utlånt, vert du sett på venteliste. Du får boka tilsendt så snart ho er ledig.

INNLÅN FRÅ NORSKE FAGBIBLIOTEK

Dersom du ikkje finn det du treng i biblioteket vårt, kan du søke vidare i "Norske fagbibliotek" i Oria. Vi kan skaffe både bøker og tidsskriftartiklar frå andre bibliotek. Denne tenesta er gratis. 

PURRINGAR OG ERSTATNINGSKRAV

Du er ansvarleg for det du har lånt, og får erstatningskrav om låna ikkje vert returnerte etter purring. Lånekortet vert sperra til du har levert låna eller betalt kravet.

 • Kr. 600,- som minstetakst for bøker.
 • Kr. 300,- for tidsskrifthefte, DVD, Blu-ray og CD.
 • Innlånt materiale skal erstattast etter takstar fastsett av eigarbiblioteket.

Dersom du meiner noko er feil, bør du melde frå ved første purring.

Om ei bok kjem til rette etter at erstatningssummen er betalt, må ho likevel leverast tilbake. Lånaren vil ikkje få erstatningssummen refundert. Erstatningskrav medfører meirarbeid og auka utgifter for biblioteket.

HAR DU FLEIRE SPØRSMÅL?

Send gjerne ein e-post til

E-post:  fjernlaan-ut@hivolda.no

Du kan også ringe til skranken på tlf. 70 07 50 60.