Søk om utveksling

HVO har vi to interne søknadsfrister for utveksling:

  • 1. mars for utveksling i høstsemesteret

  • 15. september for utveksling i vårsemesteret

Søknad om utveksling leveres i Søknadsweb, der du velger opptaket "utveksling - utreisende studenter". 

Du trenger ikke å laste opp dokumenter i Søknadsweb. I den eksterne søknaden vil det være behov for visse dokumenter (se mer i boksen Ekstern søknad lenger nede).

Krav for utveksling

Generelle krav for utveksling

For å reise på utveksling må du være registrert på et studieprogram ved HVO.

Bachelorstudenter må ha fullført 60 studiepoeng ved HVO før utreise og masterstudenter må ha fullført minst 30 studiepoeng før utreise.

Selv om du skal på utveksling, må du likevel være semesterregistrert ved HVO under utenlandsoppholdet og betale semesteravgift.

Det er ditt ansvar å betale semesteravgift og godkjenne utdanningsplanen din innen de gitte fristene i Studentweb.

 

Opptakskrav fra partneruniversitet 

Opptakskrav og dokumentasjonskrav for utveksling avhenger av hvilket universitet du søker deg til og emner med eventuelle forkrav.

Hvilke krav som gjelder for det universitet du ønsker å dra til får du vite mer om i veiledningssamtaler med Internasjonalt kontor.

De fleste av våre engelskspråklige partnere godtar karakter 4 i engelsk fra videregående (grunnkurs) som tilfredsstillende dokumentasjon på engelskkunnskaper. Dersom du har 3 eller lavere i engelsk på vitnemålet, må du ta en språktest (IELTS, TOEFL etc.) eller på andre måter dokumentere engelskkunnskaper.

Informasjon om hvordan du kan bestille språktester finner du på ANSA sin hjemmeside.

Noen avtaler krever at du har et karaktersnitt på C eller bedre på karakterutskriften din fra HVO.

Søknadsveiledning

Snakk med faglærer, internasjonal koordinator på din avdeling eller Internasjonalt kontor for råd og veiledning om hvilke av avtalene vi har som egner seg best for ditt studieløp.

Du kan bestille veiledningssamtale med Internasjonalt kontor for å få hjelp til å finne et passende universitet.

Vi anbefaler at du velger ut minst to partneruniversitet (et i Europa og et utenfor Europa) slik at du kan vurdere pluss og minus ved de ulike alternativene.

Ved noen av universitetene kan det være opptakskrav eller konkurranse om plassene. Det kan derfor være lurt å sette opp en prioritert liste på inntil tre universitet. Da har du flere alternativer om du ikke skulle få innvilget søknaden på førstevalget ditt.

Her er kontaktinformasjon til Internasjonalt kontor om du har generelle spørsmål.

Ekstern søknad (til partneruniversitet)

Etter internfristene starter vi på søknadene til det universitetet du ønsker å studere hos. 

Ønsker du å reise utenfor Europa bør du starte søknadsprosessen tidlig, ettersom det kan ta tid å ordne det praktiske før avreise.

Dokumenter som må leveres i den eksterne søknaden kan variere fra universitet til universitet, men de aller fleste vil kreve følgende:

  • Karakterutskrift fra videregående (på engelsk)
  • Karakterutskrift fra HVO (på engelsk)

Noen universitet vil også kreve ID (kopi av pass), legeerklæring eller andre personsensitive dokument. Ta gjerne kontakt med Internasjonalt kontor ved HVO for mer informasjon om dette.