Søk om utveksling

Krav for utveksling

Generelle krav for utveksling

For å reise på utveksling må du være registrert på et studieprogram ved Høgskulen i Volda (HVO).

For utveksling på bachelornivå, må du må ha fullført 60 studiepoeng ved HVO før du kan dra ut. Tilsvarende, må du ha fullført 30 studiepoeng ved HVO før du kan utveksle på masternivå. 

Du må være semesterregistrert ved Høgskolen i Volda under utenlandsoppholdet. Det er ditt ansvar å betale semesteravgift og godkjenne utdanningsplan innen de gitte fristene.

 

Opptakskrav fra partneruniversitet 

Opptakskrav og dokumentasjonskrav for utveksling avhenger av universitet du søker til og emner med evt. forkrav. Dette får du vite mer om under veiledningsamtaler med Internasjonalt kontor.

De fleste av våre engelskspråklige partnere godtar karakter 4 i engelsk fra videregående (grunnkurs) som tilfredstillende dokumentasjon på engelskkunnskaper. Dersom du har 3 eller lavere på vitnemålet, må du ta en språktest (IELTS, TOEFL etc.) eller på andre måter dokumenterer engelskkunnskaper. 

I tillegg er det noen avtaler som krever at søkeren har et karaktersnitt på C eller bedre fra HVO.

Søknadsveiledning


Snakk med faglærer, internasjonal koordinator på din avdeling eller Internasjonalt kontor for råd og veiledning om hvor du bør reise. Vi anbefaler at du velger ut minst to partneruniversitet (et i Europa og et utenfor Europa) slik at du kan vurdere pluss og minus ved de ulike alternativene.

Intern søknad

Søknad om utveksling sendes til Internasjonalt kontor med følgende dokument:
Søknadsskjema for utveksling (pdf)
◦Karakterutskrift fra videregående skole - på engelsk
◦Karakterutskrift fra HVO - på engelsk

Frist for internsøknad er 1. oktober for utveksling i vårsemesteret og 1. mars for utveksling i høstsemesteret. Ønsker du å reise utenfor Europa bør du starte søknadsprosessen tidligere, ettersom det kan ta tid å ordne det praktiske før avreise. 

Ekstern søknad 

Når søknadsfristen for internsøknad er ute vil vi jobbe videre med eksternsøknad til det partneruniversitetet du har satt som 1. prioritet. Vi prøver så langt det er mulig å gi deg førstevalget ditt, men ved enkelte universitet vil det være flere søkere enn plasser.