Søk om utveksling

Krav for utveksling

Generelle krav for utveksling

For å reise på utveksling må du være registrert på et studieprogram ved Høgskulen i Volda (HVO).

Dersom du studerer på bachelornivå, må du ha fullført 60 studiepoeng ved HVO før utreise. Er du masterstudent, må du ha fullført minst 30 studiepoeng før utreise.

Selv om du skal på utveksling, må du likevel være semesterregistrert ved Høgskulen i Volda under utenlandsoppholdet. Det betyr at semesteravgiften fremdeles må betales. Det er ditt ansvar å betale semesteravgift og godkjenne utdanningsplanen din innen de gitte fristene i Studentweb.

 

Opptakskrav fra partneruniversitet 

Opptakskrav og dokumentasjonskrav for utveksling avhenger av hvilket universitet du søker deg til og emner med eventuelle forkrav.

Hvilke krav som gjelder for det universitet du ønsker å dra til får du vite mer om i veiledningssamtaler med Internasjonalt kontor.

De fleste av våre engelskspråklige partnere godtar karakter 4 i engelsk fra videregående (grunnkurs) som tilfredsstillende dokumentasjon på engelskkunnskaper. Dersom du har 3 eller lavere i engelsk på vitnemålet, må du ta en språktest (IELTS, TOEFL etc.) eller på andre måter dokumentere engelskkunnskaper.

Informasjon om hvordan du kan bestille språktester finner du på ANSA sin hjemmeside.

Noen avtaler krever at du har et karaktersnitt på C eller bedre på karakterutskriften din fra HVO.

Søknadsveiledning

Snakk med faglærer, internasjonal koordinator på din avdeling eller Internasjonalt kontor for råd og veiledning om hvilke av avtalene vi har som egner seg best for ditt studieløp.

Vi anbefaler at du velger ut minst to partneruniversitet (et i Europa og et utenfor Europa) slik at du kan vurdere pluss og minus ved de ulike alternativene.

Ved noen av universitetene kan det være opptakskrav eller konkurranse om plassene. Det kan derfor være lurt å sette opp en prioritert liste på inntil tre universitet. Da har du flere alternativer om du ikke skulle få innvilget søknaden på førstevalget ditt.

Intern søknad

Søknad om utveksling sendes til Internasjonalt kontor med følgende dokument:
Søknadsskjema for utveksling (pdf)
◦Karakterutskrift fra videregående skole - på engelsk
◦Karakterutskrift fra HVO - på engelsk

Frist for internsøknad er 1. oktober for utveksling i vårsemesteret og 1. mars for utveksling i høstsemesteret. Ønsker du å reise utenfor Europa bør du starte søknadsprosessen tidligere, ettersom det kan ta tid å ordne det praktiske før avreise. 

Ekstern søknad 

Når søknadsfristen for internsøknad er ute vil vi jobbe videre med eksternsøknad til det partneruniversitetet du har satt som 1. prioritet. Vi prøver så langt det er mulig å gi deg førstevalget ditt, men ved enkelte universitet vil det være flere søkere enn plasser.