Forsikring og sikkerhet

Nødnummer og tiltak ved kriser i utlandet

Ved akutte kriser i utlandet

Kontakt etter behov:

A) Lokalt politi, brannvesen, og/eller ambulanse/lege.
B) UD’s Operative senter på +47 239 50 000
C) Sjømannskirkens beredskapstelefon +47 951 19 181
D) HVO Internasjonalt kontor beredskapstelefon +47 70 07 51 20
E) Ditt forsikringsselskap

Se også Beredskapsplan for studenter i utlandet og Sikresiden.no

Ved mindre akutte situasjoner/farer
Lytt til informasjon fra vertsintitusjonen og følg de råd som blir gitt med tanke på sikkerhet. Ta kontakt med internasjonal seksjon ved vertsinstitusjonen i utlandet eller Internasjonalt kontor ved HVO. 

Sjømannskirken og UDs Reiseregistreringsportal
Høgskulen i Volda har en avtale med Sjømannskirken som gjør at vi kan bruke deres nettverk i en beredskapssituasjon. Vi anbefaler sterkt at du laster ned appen til Sjømannskirken som gir deg nødnummer for alle land og nummer til UDs operative sentral. Merk at UD ber norske borgere som reiser til enkelte land/regioner om å registrere seg i UDs reiseregistreringsportal.
 

Egenerklæring

Det er viktig at du sender inn utfylt egenerklæringsskjema til Internasjonalt kontor så snart all informasjon er tilgjengelig. Egenerklæringsskjemaet gir oss en kontaktperson vi kan kommunisere med om noe alvorlig skulle skje med deg under utvekslingsoppholdet, samt at vi får nøyaktige datoer for ditt utenlandsopphold.

 

Husk å oppdatere både familie og Høgskulen i Volda angående din nye adresse og telefon i utlandet. For HVO gjør du dette ved å registrere din utenlandske adresse som semesteradresse i StudentWeb.

Helseforsikring og tilleggsforsikring i utlandet

Helseforsikring i EU/EØS

Skal du utveksle til et EU/EØS land anbefaler vi at du bestiller et Europeisk helsetrygdkort. Vi anbefaler sterkt at studenter kjøper reise/ulykke/helse-forskring i tillegg til dekning gjennom helsetrygdekortet.

Har du spørsmål om hvilke helserelaterte utgifter som dekkes gjennom Europeisk helsetrygdekort eller Folketrygden, kontakt HELFO.

Helseforsikring utenfor EU/EØS
Er du heltidsstudent på høgskole/universitet utenfor EU/EØS og medlem i den norske folketrygden, har du rett til å få refundert utgifter til helsetjenester. Norske statsborgere som får støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil automatisk få et dokument fra HELFO som bekrefter helserettigheter utenfor Norge. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil tre uker fra støtten er innvilget til du mottar dette dokumentet (sendes til folkeregistrert adresse). Vi anbefaler sterkt at studenter kjøper reise/ulykke/helse-forskring i tillegg.

Reise- og ulykkesforsikring

I tillegg til helseforsikring må du ha reise - og ulykkesforsikring. Noen forsikringsselskaper tilbyr tilpassede forsikringspakker for "studenter i utlandet". Vi anbefaler at du kontakter forsikringsselskapet ditt for mer informasjon om aktuell forsikringsdekning. Dessuten tilbyr ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) tilpassede forsikringspakker for studenter i utlandet.

Vaksiner

Det vil av og til være aktuelt med vaksiner før avreise til utlandet. Du finner gode råd og anbefalinger på hvilke vaksiner du bør ta på helsenorge.no.

Tips til et trygt utenlandsopphold

Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted, og sørg gjerne for at pårørende hjemme i Norge også har kopier.

Last ned appen til Sjømannskirken. Det er også lurt å lagre telefonnummeret til nærmeste norske ambassade/konsulat på telefonen din.

Lytt til råd og tips fra vertsuniversitetet og lokale myndigheter.