Forsikring og sikkerhet

Nødnummer og tiltak ved kriser i utlandet

Ved akutte kriser i utlandet

Kontakt etter behov:
A) Lokalt politi, brannvesen, og/eller ambulanse/lege.
B) Nærmeste norske utenriksstasjon på dagtid, utenom åpningstider UD’s Operative senter på +47 239 50 000
C) Sjømannskirkens døgnåpne beredskapstelefon +47 951 19 181
D) HVO Internasjonalt kontor +47 994 70 351 

Se også Beredskapsplan for studenter i utlandet og Sikresiden.no

Ved mindre akutte situasjoner/farer
Lytt til informasjon fra vertsintitusjonen og følg de råd som blir gitt med tanke på sikkerhet. Skulle det oppstå mindre akutte situasjoner kan du ta kontakt med Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonen i utlandet eller Internasjonalt kontor ved HVO. Beredskapstelefon for Internasjonalt kontor +47 994 70 351.

Sjømannskirken og UDs Reiseregistreringsportal
Høgskulen i Volda har en avtale med Sjømannskirken som gjør at vi kan bruke deres nettverk i en beredskapssituasjon. Vi anbefaler sterkt at du laster ned appen til Sjømannskirken som gir deg nødnummer for alle land og nummer til UDs operative sentral. Merk at UD ber norske borgere som reiser til enkelte land/regioner om å registrere seg i UDs reiseregistreringsportal.
 

Egenerklæring

Det er viktig at du sender inn uftyllt egenerklæringsskjema til Internasjonalt kontor så snart all informasjon er tilgjengelig. Egenerklæringsskjemaet gir oss opplysninger om pårørende vi skal kontakte om uhellet skulle være ute, samt at vi får nøyaktige datoer for ditt utenlandsopphold.

Husk å oppdatere både familie og Høgskulen i Volda angående din nye adresse og telefon i utlandet. For HVO gjør du dette ved å registrere din utenlandske adresse som semesteradresse i StudentWeb.

Helseforsikring og tilleggsforsikring i utlandet

Helseforsikring i EU/EØS

Skal du utveksle til et EU/EØS land anbefaler vi at du bestiller et Europeisk helsetrygdkort.

Har du spørsmål om hvilke helserelaterte utgifter som dekkes gjennom Europeisk helsetrygdekort eller Folketrygden, kontakt HELFO.

Helseforsikring utenfor EU/EØS
Er du heltidsstudent på høgskole/universitet utenfor EU/EØS og medlem i den norske folketrygden, har du rett til å få refundert utgifter til helsetjenester. Norske statsborgere som får støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil automatisk få et dokument fra HELFO som bekrefter helserettigheter utenfor Norge. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil tre uker fra støtten er innvilget til du mottar dette dokumentet (sendes til folkeregistrert adresse).

Reise- og ulykkesforsikring

I tillegg til helseforsikring må du ha reise - og ulykkesforsikring. Vi anbefaler at du kontakter forsikringsselskapet ditt for mer informasjon om dette. Dersom du ikke har tilstrekkelig tilleggsforsikring tilbyr ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) gode pakkeløsninger for studenter i utlandet.

Vaksiner

Det vil av og til være aktuelt med vaksiner før avreise til utlandet. Les mer på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Tips til et trygt utenlandsopphold

Ta kopier av pass visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted, og sørg gjerne for at pårørende hjemme i Norge også har kopier.

Det er også lurt å lagre telefonnummeret til nærmeste norske ambassade/konsulat på telefonen din.