Faglig godkjenning

Emner du tar under utvekslingsoppholdet må godkjennes av programansvarlig for ditt studieprogram og av Internasjonalt kontor.

Vi skiller mellom forhåndsgodkjenning, endringer undervegs og endelig godkjenning.

Forhåndsgodkjenning

Før du reiser på utveksling er det viktig at du får en forhåndsgodkjennelse av emner du skal ta i utlandet. Dette er en bekreftelse på at emnene kan inngå i graden din ved HVO, og at de ikke overlapper med emner du har tatt/skal ta ved HVO.

Studenter som reiser på Erasmus+ avtale fyller ut skjemaet Erasmus+ Learning Agreement (kontakt Internasjonalt kontor for mer informasjon).

Studenter som reiser på andre avtaler (f.eks. til USA eller Australia) fyller ut et eget skjema for forhåndsgodkjenning.

Endringer undervegs

Dersom du endrer emner ved vertsuniversitetet i etterkant av forhåndsgodkjenning er det viktig at du tar kontakt med Internasjonalt kontor så raskt som mulig slik at disse endringene blir godkjent.

Står det andre emner i karakterutskriften din enn det du har ført opp i forhåndsgodkjenningen din, kan endelig godkjenning ta lengre tid. I verste fall kan dette resultere i at emnene ikke blir godkjent.

Endelig godkjenning

Studenter er selv ansvarlig for at karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet ditt blir sendt til Internasjonalt kontor. Når vi mottar karakterutskrift, sjekkes emnene opp mot forhåndsgodkjenningen og det foretas en endelig godkjenning.

Konklusjon fra endelig godkjenning blir sendt på e-post til studenten og går automatisk til Lånekassen.

Internasjonalt kontor foretar en generell godkjenning av emner tatt under utveksling, men det er studiekonsulent-teamet i Studieadministrasjonen som innpasser emnene inn i utdanningsplanen.

Karakterer fra utveksling

Emner fra utvekslingsopphold (eksterne emner) vil ikke vise på en vanlig karakterutskrift fra Høgskulen i Volda. Disse vil kun vise på det endelig vitnemål/diploma supplement.

Karakterer fra utveksling blir ikke omregnet til norske karakterer. Endelig vitnemål fra HVO viser emner fra utveksling, men der karakterene normalt står vil det stå "innpasset". For å vise resultatene fra utveksling bør en derfor også legge ved karakterutskrift fra vertsuniversitetet.

Dersom du trenger dokumentasjon på innpassede studiepoeng tatt i utlandet (til jobb- eller studiesøknader) kan du kontakte Studentsørvis.