Faglig godkjenning

Emner du tar under utvekslingsoppholdet må godkjennes av programansvarlig for ditt studieprogram og av Internasjonalt kontor. Vi skiller mellom forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning.

 
Forhåndsgodkjenning

Før du reiser på utveksling er det viktig at du får en forhåndsgodkjennelse av fagene du skal ta i utlandet. Dette er en bekreftelse på at fagene kan inngå i graden din ved HVO, og at de ikke overlapper med fag du har tatt tidligere. Forhåndsgodkjenning er også viktig for å få støtte fra Lånekassen.

Studenter som reiser på Erasmusavtale fyller ut en Learning Agreement (kontakt Internasjonalt kontor).
Studenter som reiser på andre avtaler fyller ut en forhåndsgodkjenning.


Endringer underveis

Dersom du endrer emnepåmelding i etterkant av forhåndsgodkjenning, er det viktig at du tar kontakt med Internasjonalt kontor slik at disse endringene blir godkjent. Uavklarte endringer i emnevalg kan føre til at endelig godkjenning tar lengre tid, og i værste fall, at emnene ikke blir godkjent.


Endelig godkjenning

Studenten er ansvarlig for å se til at en karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet blir sendt til Internasjonalt kontor.  Når vi mottar karakterutskrift, sjekkes emnene opp mot forhåndsgodkjenningen, og det foretas en endelig godkjenning. Konklusjon fra endelig godkjenning blir sendt på e-post til studenten og går automatisk til Lånekassen.

Internasjonalt kontor foretar en generell godkjenning av emner tatt under utveksling, men det er studiekonsulenten for det relevante studieprogrammet som innpasser emnene inn i utdanningsplanen. Derfor kan det ta lengre tid før en ser emnene fra utveksling i sin utdanningsplan (i Studentweb).
 

Merk: Emner tatt ved andre institusjoner (som ved utveksling) vil ikke vise på karakterutskrifter fra Høgskulen i Volda. Disse vil kun vise i vitnemål/diploma supplement. Dersom du trenger dokumentasjon på innpassede studiepoeng tatt i utlandet (til jobb- eller studiesøknader) kan du kontakte Studentsørvis. I vitnemål fra Høgskulen i Volda vil emner fra utveksling vise, men ikke karakterene (det vil stå "innpass" der det normalt står karakter). For å vise resultatene fra utveksling bør en derfor også legge ved karakterutskrift fra vertsuniversitetet.