Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt største utvekslingsprogram innen høyere utdanning.

Som Erasmus+ student har du mulighet for studere 2-12 måneder ved et annet europeisk universitet, som inngår i graden din ved Høgskulen i Volda.

Det er også mulig å gjennomføre praksis i utlandet gjennom Erasmus+, både som en del av graden eller etter fullført grad.

Ansattutveksling (Staff training) kan du lese meir om under kategorien utveksling for lærere/ansatte.

  Fordeler med Erasmus+

  Ved å dra på utvekling gjennom Erasmus+ er det flere fordeler for deg som student. Dette er blant annet:

  • Du slipper å betale skolepenger ved universitetet du utveksler til.
  • Du får et Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.
  • Du utveksler gjennom et kjent og mye brukt utvekslingsprogram med klare rettigheter og prosedyrer.

  Dokumentasjonskrav

  I forbindelse med utveksling gjennom Erasmus+ er det noen dokumenter som skal fylles ut/leveres inn. Dette er:

  • Grant Agreement (sendes ut av Internasjonalt kontor)
  • Online Learning Agreement for studies eller Learning Agreement for traineeships (praksis). Se Guidelines for Learning Agreement Studies eller Traineeships
  • Confirmation of Arrival (sendes ut av Internasjonalt kontor)
  • Participant report (sendes ut av Erasmus+ programmet)

  I tillegg får også alle Erasmus-studenter mulighet til å ta en online språktest og/eller språkkurs (OLS). 

  Stipend fra Erasmus+

  HVO-studenter kan få Erasmus+ stipend for både studier og praksis.

  For studier er stipendet €410-460 Euro per måned. For praksis er stipendet €560-610 Euro per måned.

  Det er mulig å reise på Erasmus+ utveksling også utenfor Europa, til spesielle avtaler med universitet i Russland, India, Moldova og USA. Erasmus+ utveksling utenfor Europa gir et høyere stipend, som for tiden ligger på €700 per måned.

  Dersom studenter ikke mottar reisestipend, kan studenten velge «grønn reise» til studielandet og få et tilleggsstipend på €50. Dette blir betalt som en engangssum.

  Studenter med mindreårige barn kan også motta et tilleggsstipend på €250.

  Praksis med Erasmus+

  Noen utdanningsløp ved Høgskulen i Volda har praksis integrert som en del av studiene. Det er mulig å gjennomføre praksis i Europa med stipend fra Erasmus+. Praksisoppholdet må være på minimum 2 måneder ved en organisasjon/bedrift med kontor i et Erasmus+ land (altså ikke i Storbritannia). HVO har ingen spesielle avtaler med praksisplasser, så studenten må ordne dette selv. 

  Du kan også gjennomføre praksis gjennom Erasmus+ inntil 12 måneder etter at du har fullført graden din ved HVO. Om dette kan være aktuelt for deg, må du avtale dette med HVO før du er ferdig med graden din.

  Praksisstipendet er noe høyere enn for stipendet for studieopphold (se boks om stipend lenger opp).

  Erasmus Student Charter

  I vår Erasmus Student Charter kan du lese mer om dine rettigheter og plikter som Erasmus-student.