Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt største utvekslingsprogram innen høyere utdanning. Dette programmet omfatter både studieopphold, praksis og ansattutveksling innenfor Europa. 

Som Erasmus+ student har du mulighet for studere 3-12 måneder ved et annet europeisk universitet, som inngår i graden din ved Høgskulen i Volda.

Som ansatt kan du søke om stipend for opplæring/kompetanseheving ved et partneruniversitet eller en bedrift/organisasjon i Europa.

  Erasmus+ for studenter

  Fordeler med Erasmus+

  • Du slipper å betale skolepenger ved universitetet du utveksler til.
  • Du kan reise både på bachelor- og på masternivå.
  • Du får et Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

  Erasmus+ stipend

  Stipendsatsen vil kunne variere fra år til år, og kommer an på om du reiser til et høykostland eller til et lavkostland.

  Du kan lese mer om Erasmus-stipendet under kategorien lån og stipend.

  Dersom du har barn yngre enn 18 år får du € 200 i ekstra stipend på toppen av det ordinære Erasmus-stipendet. Gjelder dette deg, må du gi Internasjonalt kontor beskjed om dette.

  Praksis

  Noen utdanningsløp ved Høgskulen i Volda har praksis integrert som en del av studiene. Det er derfor mulig å gjennomføre praksis i utlandet med stipend fra Erasmus+.

  Praksisstipendet er noe høyere enn for stipendet for studier. Du finner mer informasjon om gjeldende satser under kategorien lån og stipend.

  Du kan også ha praksis gjennom Erasmus+ inntil 12 måneder etter at du har fullført graden din ved HVO. Om dette kan være aktuelt for deg, må du avtale dette med HVO før du er ferdig med graden din.

  Erasmus+ for ansatte

  Alle ansatte, administrative som vitenskaplige, kan søke om stipend for opplæring/kompetanseheving ved et partneruniversitet eller en bedrift/organisasjon i Europa. Dette kalles Staff Training.

  Erasmus+ programmet stiller som krav at oppholdet har en varighet på minimum 2 dager. Det er ikke krav om at vertsinstitusjonen har en avtale med HVO.

  Stipendet blir utregnet på bakgrunn av satser for reise og opphold (antall dager). Det er altså ikke basert på faktiske utgifter. 

  Du finner mer om Staff Training finner du under kategorien utveksling for lærere/ansatte.

  Erasmus Charter og Erasmus Policy Statement

  Høgskulen i Volda er tildelt Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE) 2014-2020, som på grunn av koronasituasjonen har automatisk blitt forlenget til 2021.

  I dette dokumentet kan du finne mer informasjon om dine rettigheter som Erasmus+ student.

  Gjennom HVO sin Erasmus Policy Statement kan du lese mer om hvordan høgskulen jobber for internasjonalisering gjennom Erasmus+ programmet.

  HVO-fakta for partnere

  Erasmus+ kode

  Høgskulen i Volda sin Erasmus+ kode er N VOLDA 01