Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt største utvekslingsprogram innen høyere utdanning.

Som Erasmus+ student har du mulighet for studere 2-12 måneder ved et annet europeisk universitet, som inngår i graden din ved Høgskulen i Volda.

Det er også mulig å gjennomføre praksis i utlandet gjennom Erasmus+, både som en del av graden eller etter fullført grad.

Ansattutveksling (Staff training) kan du lese meir om under kategorien utveksling for lærere/ansatte.

  Fordeler med Erasmus+

  Ved å dra på utvekling gjennom Erasmus+ er det flere fordeler for deg som student. Dette er blant annet:

  • Du slipper å betale skolepenger ved universitetet du utveksler til.
  • Du kan reise både på bachelor- og på masternivå.
  • Du får et Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

  Dokumentasjonskrav

  I forbindelse med utveksling gjennom Erasmus+ er det noen dokumenter som skal fylles ut/leveres inn. Dette er:

  I tillegg skal også alle Erasmus-studenter gjennomføre en online språktest (OLS) både før og etter utvekslingsoppholdet. Studenter som oppnår toppscore (C2) trenger bare å ta testen før avreise.

  Stipend fra Erasmus+

  HVO-studenter kan få Erasmus+ stipend for både studier og praksis.

  For studier er stipendet €410-460 Euro per måned. For praksis er stipendet €560-610 Euro per måned.

  Studenter som reiser til Russland mottar et høyere stipend, som for tiden ligger på €700 per måned.

  Dersom studenter ikke mottar reisestipend, kan studenten velge «grønn reise» til studielandet og få et tilleggsstipend på €50. Dette blir betalt som en engangssum.

  Studenter med mindreårige barn kan også motta et tilleggsstipend på €250.

  Praksis med Erasmus+

  Noen utdanningsløp ved Høgskulen i Volda har praksis integrert som en del av studiene. Det er derfor mulig å gjennomføre praksis i utlandet med stipend fra Erasmus+.

  Du kan også gjennomføre praksis gjennom Erasmus+ inntil 12 måneder etter at du har fullført graden din ved HVO. Om dette kan være aktuelt for deg, må du avtale dette med HVO før du er ferdig med graden din.

  Praksisstipendet er noe høyere enn for stipendet for studieopphold (se boks om stipend lenger opp).

  Erasmus Student Charter

  I vår Erasmus Student Charter kan du lese mer om dine rettigheter og plikter som Erasmus-student.