Praksis i utlandet

Ved svært mange av studiene våre kan du ha praksis i utlandet. Felles er at det er de praksisansvarlige på hver avdeling/seksjon/institutt som har ansvaret for å hjelpe deg med praksisplass. Kontakt Internasjonalt kontor for informasjon om praksis med støtte fra Erasmus+ eller InternAbroad.
 

Erasmus+ praksis i Europa

Erasmus+ gir støtte til praksisperioder på minimum 2 måneder i en europeisk bedrift/organisasjon. Erasmus+ gir et stipend på toppen av Lånekassestøtte på 610-660 Euro per måned avhengig om det er snakk om praksis i et lav- eller høykostnadsland (satser for 2020/2021). Erasmus+ praksis er også mulig å gjennomføre inntil 12 måneder etter at du har fullført graden ved HVO.

InternAbroad

HVO har stipendmidler gjennom programmet InternAbroad som vi kan gi til studenter på praksis i USA og Canada i minimum 2 måneder. InternAbroad stipendet er på 6000 kr per måned og det er også ekstra midler for å dekke kostnader knytt til visum/forsikring. HVO har laget InternAbroad avtaler for praksisutveksling med Innovasjon Norge/Nordic Innovation House i Silicon Valley, samt Innovasjon Norge sitt kontor i Toronto. 

Praksis for Bachelor i sosialt arbeid (Sosionom/Barnevern)

I femte semester kan du som sosialfagstudent ha praksis ved en organisasjon eller institusjon i utlandet . Studenter som skal ha klientrettet praksisstudium i utlandet må ha gode språkkunnskaper og et karakternivå som tilsvarer C eller bedre i gjennomsnitt. Er du student på sosialfag, kan du for eksempel velge å ha praksisplass i Tanzania, Kenya, India, Hellas og Irland. 

Informasjon om praksisstudiar i utlandet for barnevernspedagogstudentar og sosionomstudentar finn du her

 

Praksis for Grunnskulelærarutdanninga

Som grunnskolelærerstudent kan du søke om å gjennomføre praksis i Norden eller på Høgskulen i Volda sine praksisskoler i Spania. Vi har gode erfaringer med praksiskolene i Spania, og om du er interessert i å ta praksis i utlandet anbefaler vi deg å søke om å få ta praksis der.  

Les om GLU-studenter på praksis i Malaga her.

Informasjon om mulighet for praksis i utlandet får studentene fra studieleder og/eller praksisansvarlig for GLU/MAGLU.

Praksis for BA i Animasjon

Studenter på Bachelor i animasjon kan velge praksis i etterkant av avsluttet grad. Slik kan en få viktig arbeidserfaring og kontakter i animasjonsindustrien. 

Dersom du er interessert i praksis etter avsluttet grad, kan du få Erasmus+ stipend for praksis fra 2-12 måneder. Dette fordrer at du søker om praksis i en europeisk bedrift/organisasjon. Snakk med faglærere på animasjonsprogrammet eller tidligere studenter for å få innspil til mulige praksisplasser i Europa.

Erasmus+ stipend for praksis er på 610-660 Euro per måned avhengig om du har praksis i et lav- eller høykostnadsland. En student har rett på opptil 12 måneder Erasmus+ støtte i løpet av en bachelorgrad, så dersom du allerede har utvekslet med Erasmus+ stipend i 5 måndeder i 2. studieår, vil du bare ha rett på 7 måneder Erasmus+ stipend for praksis i etterkant av graden. 

Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon om praksis i etterkant av fullført grad.

Praksis for BA MID Medieproduksjon/Mediedesign

I 6. semester kan studenter som velger 30 stp. Bacheloroppgave ta en praksisperiode i utlandet. Normalt er praksisperioden da februar/mars. 

Snakk med faglærere på studieprogrammet om tips til mulige praksissteder i utlandet. Vi har hatt suksess med praksisopphold for MID-studenter i for eksempel mediebedrifter i England. 

Kontakt Internasjonalt kontor for mer informasjon om mulighetene for ekstra stipend fra Erasmus+ og Lånekassen.

Praksis for BA i PR/Kommunikasjon

I 6. semester kan studenter velge en praksisperiode i utlandet. Normalt er praksisperioden da februar/mars. 

Snakk med faglærere på studieprogrammet om tips til mulige praksissteder i utlandet.

Internasjonalt kontor kan gi mer informasjon om mulighetene for ekstra stipend fra Erasmus+ og Lånekassen.

Les om PR-studenten Kristine på praksis i London.

Praksis for MA in Media Practice

I 2. semester av Mastergraden kan studenter velge å ta sin praksisperiode i en utenlandsk mediebedrift. Snakk med fagansatte på studieprogrammet for tips om relevante praksisplasser i utlandet.

Kontakt Internasjonalt kontor for mer informasjon om mulighetene for ekstra stipend fra Erasmus+ og Lånekassen.