Profile picture for user fojcik

Martyna Katarzyna Fojcik

Stipendiat

Stipendiat

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Reflections on didactical challenges in teaching computer programming
Publisert 2023 av Marcin Andrzej Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Sven-Olai Høyland, Jon Øivind Hoem

Education model for future
Publisert 2023 av Marcin Andrzej Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

The Role of Soft Skills in Engineering Education
Publisert 2023 av Marcin Andrzej Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Adam Ziebinski, Bjarte Pollen, Anne-Lena Kampen

Nyskaping gjennom bruk av roboter i undervisning
Publisert 2023 av Martyna Katarzyna Fojcik, Marcin Andrzej Fojcik, Jon Øivind Hoem, Gizem Ates Venås

University College Students' Perspectives and Opinions on Digital Lectures
Publisert 2022 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Lars Kyte, Bjarte Pollen, Jan Ove Rogde Mjånes

Challenges in teaching programming
Publisert 2022 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Sven-Olai Høyland, Jon Øivind Hoem

Perspectives and challenges on programming as a tool to learn mathematics
Publisert 2022 av Martyna Katarzyna Fojcik

Teachers experience with introducing programming in different courses for non-computer science students
Publisert 2021 av Martyna Katarzyna Fojcik, Marcin Fojcik

Teaching in digital surroundings – students opinion on digital tools and digital lectures
Publisert 2021 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Bjarte Pollen, Lars Kyte, Jan Ove Rogde Mjånes

Faktorer som påverker kvaliteten på digital undervisning
Publisert 2021 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

A content analysis of SOLO-levels in different computer programming courses in higher education
Publisert 2020 av Martyna Katarzyna Fojcik, Marcin Fojcik, Olav Sande, Kim Andre Stavenæs Refvik, Torbjørn Frantsen, Hroar Saunes Bye

Experiences in implementing the Project-Based-Learning in STEM-courses,
Publisert 2020 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Krzysztof Tokarz, Bjarte Pollen

Structuring practical educational concepts for STEM teaching
Publisert 2020 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Bjarte Pollen, Carsten Gunnar Helgesen, Jan Ove Rogde Mjånes

Utforskande og elevsentrert geometriundervisning
Publisert 2020 av Martyna Katarzyna Fojcik

Praktisk digitalisering av høgskuleundervising – erfaringar frå forelesarar og studentar
Publisert 2020 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Pål Andre Hegland, Lars Kyte, Toril Gerd Midtbø, Bjarte Pollen, Joar Sande, Olav Sande

STUDENTS’ AND TEACHERS” VIEW ON SCHOOL-DEPENDENT FACTORS THAT AFFECT STUDENTS’ ASSESSMENT PERFORMANCE
Publisert 2020 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, June Audsdotter Stafsnes, Bjarte Pollen

Some Solutions for Improving OPC UA Performance
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Olav Sande, Martyna Katarzyna Fojcik, Are Sjåstad Bødal, Tor Erik Haavik, Kristoffer Hjartholm Kalstad, Bjørnar Brask Sittlinger, Torbjørn Ryland Steinholm

Quality of Service in Real-Time OPC UA Applications
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Rafal Cupek, Adam Ziebinski, Olav Sande, Martyna Katarzyna Fojcik

Anna

The role of soft skills in engineering education
Publisert 2023 av Marcin Andrzej Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Adam Ziebinski, Bjarte Pollen, Anne-Lena Kampen

CHALLENGES IN TEACHING PROGRAMMING
Publisert 2022 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Sven-Olai Høyland, Jon Øivind Hoem

Nyskaping gjennom bruk av roboter i undervisning
Publisert 2022 av Jon Øivind Hoem, Martyna Katarzyna Fojcik, Gizem Ates, Marcin Fojcik

Perspectives and challenges on programming as a tool to learn mathematics
Publisert 2022 av Martyna Katarzyna Fojcik

Programmeringsstrategier i matematikk
Publisert 2021 av Kim Andre Stavenæs Refvik, Martyna Katarzyna Fojcik

Programmering for alle?
Publisert 2021 av Sven-Olai Høyland, Jon Øivind Hoem, Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

TEACHERS EXPERIENCE WITH INTRODUCING PROGRAMMING IN DIFFERENT COURSES FOR NON-COMPUTER SCIENCE STUDENTS
Publisert 2021 av Martyna Katarzyna Fojcik, Marcin Fojcik

TEACHING IN DIGITAL SURROUNDINGS – STUDENTS OPINION ON DIGITAL TOOLS AND DIGITAL LECTURES
Publisert 2021 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

Faktorar som påverkar kvaliteten på digital undervisning
Publisert 2021 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

EXPERIENCES IN IMPLEMENTING THE PROJECT-BASED LEARNING IN STEM-COURSES
Publisert 2020 av Martyna Katarzyna Fojcik, Marcin Fojcik

Analyse of different computer programming courses for non-programmers using content analysis and SOLO-taxonomy
Publisert 2020 av Martyna Katarzyna Fojcik, Marcin Fojcik

STRUCTURING EDUCATIONAL CONCEPTS FOR APPLIED STEM TEACHING
Publisert 2020 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

STUDENTS IN RESEARCH - EXPERIENCE WITH RESEARCH-BASED TEACHING
Publisert 2020 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

DIGITALISATION OF HIGHER EDUCATION – TEACHERS AND STUDENTS EXPERIENCE
Publisert 2020 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

STUDENTS IN RESEARCH - EXPERIENCE WITH RESEARCH-BASED TEACHING 4s.
Publisert 2020 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Bjarte Pollen
Publisher: inScience Press

DIGITALISATION OF HIGHER EDUCATION – TEACHERS AND STUDENTS EXPERIENCE [ISBN 978-989-54815-2-1] 5s.
Publisert 2020 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik
Publisher: inScience Press

Praktisk digitalisering av høgskuleundervisning – erfaringar frå forelesarar og studentar
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, Bjarte Pollen, Olav Sande

Digital utvikling i klasserommet? – Korleis teknologi påverkar måten vi underviser på?
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

Some Solutions for Improving OPC UA Performance
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

Identification of school depended factors which can affect students' perfromance on assessmets
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

Matematikkundervisning i eit digitalt prega læringsmiljø - prosjektbaserte vurderingar og meiningar
Publisert 2019 av Martyna Katarzyna Fojcik

Identification of school depended factors, which can affect students’ performance on assessments 6s.
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, June Audsdotter Stafsnes, Bjarte Pollen
Publisher: inScience Press

Studentar og eksamensvurderingar: ein identifikasjonsstudie av kva faktorar som påverkar studentar sine presentasjonar på eksamen. 6s.
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik, June Audsdotter Stafsnes, Bjarte Pollen

Sustainable Development in industry and education
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Martyna Katarzyna Fojcik

Praktisk digitalisering av høgskuleundervising
Publisert 2019 av Marcin Fojcik, Bjarte Pollen, Martyna Katarzyna Fojcik, Olav Sande

Elevanes oppleving av inquiry-basert digitalt matematikkundervisning 103s.
Publisert 2018 av Martyna Katarzyna Fojcik