Profile picture for user torrissen

Wenche Torrissen

Professor

Institutt for teater

Utdanning

 • PhD Teaterhistorie, Royal Holloway, University of London
 • MRes Drama og teater, Royal Holloway, University of London
 • BA Teatervitenskap, Royal Holloway, University of London

Undervisning

 • DR202: Bachelor i teater og drama
 • TOD102: Teaterkunnskap

Faglig Interesser

 • Teaterhistorie
 • Drama- og Teaterteori
 • Teater og helse
 • Anvendt teater

Forskningsgrupper

 • Kultur og helse, Avdeling for kulturfag
 • Hamsun og Ibsen: UIT: Norges Arktiske Universitet

Verv

 • Redaksjonsråd, Journal of Applied Arts and Health

Vitenskapelige arbeid

Torrissen, Wenche og Stickley, Theo (2017). Participatory theatre and mental health recovery: a narrative inquiry. Perspectives in Public health. August.

 

Torrissen, Wenche (2017). “Et kvad jeg kan som alle må kende, der vil som læger leve”: Kultur og sundhed I et norsk perspektiv. I Kultur og Sundhed: En Antologi. København: turbine Akademisk, s. 321-340.

 

Torrissen, W., Stålem, E. S., Krogseth C., Olsen T. & H. Scheele H.  (2017). Den Blå Timen: act2 Forumteater, demokrati og helse. I K. H. Heggstad, B. Rassmussen & R. G. Gjærum (Red.), Drama og Teater: Marginalitet, Etnisitet og helse. Bergen: Fagbokforlaget, s. 183-198.  

 

Torrissen, W. (2017). Staging Cultural Identities as Political Performance: Hålogaland Theatre, language and Identity. Nordic Theatre Studies, 38, s. 6-35.

 

Jensen, A., Stickley T., Torrissen, W., Stigmar K. (2016). Arts on prescription in Scandinavia: a review of current practice and future possibilities. Perspectives in Public Health, november, 1-7.

 

Torrissen, W. (2016). Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eldes ikke’: Knut Hamsun og Pauline fra Polden i et helsemessig perspektiv”. Nordlit, 38, s. 204-216.

 

Torrissen, W. (2015). Better than medicine”: Theatre and health in the contemporary Norwegian Context. Journal of Applied Arts and Health, 6.2, s. 149-170.

 

Brodzinski E. og Torrissen W. (2015). Guest Editorial. Applied Arts and Health: A Scandinavian Perspective. Journal of Applied Arts and Health, 6.2, s. 117-121.

 

Brodzinski E. og Torrissen W. (2015). ‘Turning Point: Cultureand health in nordic collaboration’: Interview with kjell Austin, region skåne. Journal of Applied Arts and Health, 6.2, s. 123-127. 

 

Torrissen, W. (2015). Geographies of Superstition, Myths and Freedom: Ibsen and Northern Norway”, in Ibsen and World Drama(s), Nordlit, 33, s. 199-226

 

Torrissen, Wenche og Knutsen, Nils M. (red.) (2013). Dikt til Hamsun. Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

 

Torrissen, Wenche ogKnutsen,  Nils M. (2013). “Dit Vid, din Varme, din Ensomhed’: Nordiske dikt til Knit Hamsun, in Dikt til Hamsun. Hamarøy: Hamsun- Selskapet.

 

Torrissen, W. (2012). Reaksjonær kvinnehater? Hulda Garborg og Knut Hamsun”, Hamsun i Vestertålen 2012, Hamarøy: Hamsun-Selskapet, s.107-33.

 

Torrissen, Wenche (2011). Om moderskap og helse i Knut Hamsuns forfatterskap. I Hamsun I Tromsø V: Rapport fra den 5. Internasjonale Hamsun-koferansen. Tromsø: Hamsun-Selskapet, s. 55-73.

 

Torrissen, Wenche og Knutsen, Nils M. (2010). “Jublende og syndig fra topp til tå”. Knut Hamsun, seksualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra. Hamsun, Kjønn og Media. Tromsø: Hamsun-Selskapet, 2010.

 

Torrissen, W.  Knutsen, N.M. (2010). ”Gud straffe dig, Alvilde!”: Sjalusi som motiv i Knut Hamsuns kjærlighetsdiktning. Hamsun, Kjønn og Media. Tromsø: Hamsun-Selskapet, 2010.

 

Utvalgte Konferansebidrag

“Bedre enn medisin”: Teater og psykisk helse i Norge. Kultur og Sunhedsfremme – i et alsidigt perspektiv. København, 21. September 2017

 

Theatre and mental health: A Norwegian Perspective. Culture, Health and Wellbeing International Conference. Bristol, 19-21 juni 2017.   

 

“Teater Vildenvei has saved me and given me a new life”: Narratives about illness, theatre and recovery. Patient Stories in Context. UiT – The Arctic University of Norway, 23-24 January.

 

Theatre in Mental Health: A Norwegian Perspective. 8th Annual International Arts and Health Conference. November, Australian Centre for Arts and Health, Sydney, 16-18. november 2016

 

Performing for Mental Health: Teater Vildenvei and Art-based Research, Arts in Learning & Teaching Conference, University of Wolverhampton, 31. august – 2. september 2016        

 

Hamsun og Helse. Den 6. internasjonale Hamsun-konferansen. UiT - Norges arktiske universitet, 2-4. september 2015

 

“Reaksjonær kvinnehater? Hulda Garborg og Knut Hamsun”, Hamsun-Selskapets litteraturseminar på Sortland, August 2012

 

“Geographies of Superstition, Myths and Freedom: Ibsen and Northern Norway”, The 13th International Ibsen Conference, UiT: Norges Arktiske Universitet, June 2012

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Dikt til Knut Hamsun [ISBN 978-8291002-46-0] 111s.
Publisert 2013 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Psychodrama & eudaimonic well-being – potentials in playful and aesthetic experiences
Publisert 2023 av Siri Skar, Wenche Torrissen

Perceived teacher support in secondary education from 1980 to 2019: An integrative review
Publisert 2023 av Violeta Botellero, Stine Margrethe Ekornes, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenche Torrissen, Helga Synnevåg Løvoll

The Healing Power of Art: Old Nordic Folk Knowledge Re-claimed
Publisert 2022 av Wenche Torrissen, Anita Jensen, Anita Salamonsen

Å skape noe nytt som har verdi: Betydningen av kreativitet for økt livskvalitet
Publisert 2022 av Wenche Torrissen, Helga Synnevåg Løvoll

Kunsten å gå: Pilegrimsvandring og subjektiv livskvalitet
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll, Wenche Torrissen

Arts and public mental health: exemplars from Scandinavia
Publisert 2020 av Wenche Torrissen, Anita Jensen, Theodore Stickley

Acting for mental health: A critical narrative analysis of one person’s recovery process
Publisert 2019 av Wenche Torrissen, Theodore Stickley

Aesthetic engagement as health and wellbeing promotion
Publisert 2019 av Anita Jensen, Wenche Torrissen

Hamsun og teater i Segelfoss by
Publisert 2018 av Wenche Torrissen

Kan Klokkeklovnene hjelpe mennesker med demens?
Publisert 2018 av Wenche Torrissen

Participatory theatre and mental health recovery: a narrative inquiry
Publisert 2018 av Wenche Torrissen, Theo Stickley

"Et kvad jeg kan...som alle må kende, der vil som læger leve": Kultur og sundhed i et norsk perspektiv
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

Staging Cultural Identities as Political Performance: Hålogaland Theatre, language and Identity.
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

"Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eldes ikke" Knut Hamsun og Paulene fra Polden i et helsemessig perspektiv
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

Arts on prescription in Scandinavia: a review of current practice and future possibilities
Publisert 2016 av Wenche Torrissen, Anita B. Jensen, Theo Stickley, Kirstin Stigmar

Geographies of superstition, myths and freedom: Ibsen and Northern Norway
Publisert 2015 av Wenche Torrissen

"Better than medicine": Theatre and Health in the Contemporary Norwegian Context
Publisert 2015 av Wenche Torrissen

"Dit Vid, din Varme, din Ensomhed": Nordiske dikt til Knut Hamsun
Publisert 2013 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Reaksjonær kvinnehater? hulda Garborg og Knut Hamsun
Publisert 2012 av Wenche Torrissen

Om moderskap og helse i Knut Hamsuns forfatterskap
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

"Gud straffe dig, Alvilde!" : sjalusi som motiv i Knut Hamsuns kjærlighetsdiktning
Publisert 2010 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

"Jublende og syndig fra topp til tå" : Knut Hamsun, seksualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra
Publisert 2010 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Anna

RELÆXT teater: Forskningsbasert utvikling av tilpassede forestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner. Forhåndsvisning av film fra Relæxt-prosjektet
Publisert 2023 av Anita Salamonsen, Terje Rafaelsen, Hanna Hjelmeland, Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen

Gjør teater og kulturopplevelser tilgjengelige for alle
Publisert 2023 av Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Alexandra Dahlen

Veileder for RELÆXT-forestillinger og opplevelser
Publisert 2023 av Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Johanna Coraline Jensen, Jim Oddvar Hansen, Anika Mackenroth, Hanna Hjelmeland, Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

RELÆXT på Hålogaland Teater: Kulturdeltakelse for bedre folkehelse
Publisert 2023 av Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

Forteljekunst og retorikk
Publisert 2023 av Wenche Torrissen

Relaxed Performance: Promoting Creative Wellbeing for All
Publisert 2023 av Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

Relæxt på Hålogaland teater
Publisert 2023 av Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

RELÆXT teater
Publisert 2023 av Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

RELÆXT teater på HT: Oppdrag mangfold og inkludering
Publisert 2023 av Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

RELÆXT teater - forskning og forskningsresultater: Foredrag for Kulturdirektoratet
Publisert 2023 av Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

RELÆXT teater: Erfaringer og foreløpige resultater fra forskning
Publisert 2023 av Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

Mer om Hamsun og samene
Publisert 2022 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Editorial
Publisert 2022 av Anita Jensen, Wenche Torrissen

HOW ARE YOU? AN exploration OF CREATIVE wellbeing
Publisert 2022 av Wenche Torrissen, Ann Iren Jamtøy

Creative Wellbeing: A co-creative exploration.
Publisert 2022 av Wenche Torrissen, Ann Iren Jamtøy, Ingvild Rømo Grande

Arts and public mental health: Examplars from Scandinavia.
Publisert 2022 av Wenche Torrissen, Jensen Anita

Through playing other characters I have gained unique insights and I don’t hate myself anymore”: Creativity, participatory theatre and eudaimonic wellbeing.
Publisert 2022 av Wenche Torrissen

RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser / funksjonsvariasjoner
Publisert 2022 av Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo

Oppdrag mangfold og inkludering: Relæxt teater
Publisert 2022 av Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo, Anita Salamonsen

Sjå sending om kvinneløft i forskinga
Publisert 2022 av Per Straume, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Silje Louise Dahl, Wenche Torrissen, Henriette Hafsaas

Fra skam til glede: Sånn kan alle få magiske teateropplevelser
Publisert 2021 av Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo

Medarrangør av nordisk konferanse: Evaluation of Arts and health activities. Innledniner og kommentarer [Engelsk]
Publisert 2021 av Wenche Torrissen

Medarrangør av nordisk konferanse: Arts and health ethics. Innledniner og kommentarer
Publisert 2021 av Wenche Torrissen

Arts and culture as public health promotion in Scandianavia
Publisert 2021 av Wenche Torrissen, Anita Jensen

Hva kan vi ta med oss fra dette webinaret?
Publisert 2021 av Wenche Torrissen

Kreativ omsorg – improvisasjon og lek i demensomsorgen
Publisert 2021 av Wenche Torrissen

Klovning på norske alders- og sykehjem i koronaens tid: En rapport fra Klokkeklovnenes hverdag
Publisert 2021 av Wenche Torrissen, Åsa Hillingseter Løyning, Vibeke Stølen

Å dela lesegleder: Om bruk av lesesirklar i «shared reading».
Publisert 2021 av Wenche Torrissen

Gjør teater tilgjengelig for flere
Publisert 2021 av Marte Haugdal, Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo, Wenche Torrissen

Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere
Publisert 2021 av Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo

Arts and health education in Nordic contexts
Publisert 2020 av Wenche Torrissen

Kreativitet: Kunst og kultur gir oss viktig kompetanse for fremtiden.
Publisert 2020 av Wenche Torrissen

Editorial
Publisert 2020 av Wenche Torrissen, Anita Jensen

Arts & Health in the Time of Corona
Publisert 2020 av Anita Jensen, Wenche Torrissen

RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​
Publisert 2020 av Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo

Teater fremmer helse og livsmestring!
Publisert 2020 av Wenche Torrissen, Ellen Foyn Bruun, Aase-Hilde Brekke, Wigdis Helen Sæther

Interview with Ross Prior
Publisert 2019 av Wenche Torrissen

Arts & Health in the Nordic Countries: A historical overview and current developments.
Publisert 2019 av Wenche Torrissen, Anita Jensen

Bedre enn medisin? Kunst og kultur i folkehelsearbeidet
Publisert 2019 av Wenche Torrissen

Editorial
Publisert 2019 av Wenche Torrissen, Anita Jensen

"Teatergruppa har vært min redning. Hadde jeg ikke hatt den, så hadde jeg gått til grunne": Teater som recovery-fremmende praksis.
Publisert 2018 av Wenche Torrissen

“Teatergruppa har vært min redning. Hadde jeg ikke hatt den, så hadde jeg gått til grunne”: Teater som recovery-fremmende praksis,
Publisert 2018 av Wenche Torrissen

The New Nordic Journal for Arts, Culture and Health
Publisert 2018 av Wenche Torrissen, Anita Jensen

Hamsun og teater i Segelfoss by
Publisert 2018 av Wenche Torrissen

“Teater som recoveryorientert prakis”.
Publisert 2018 av Wenche Torrissen

Ibsen and ‘Second-Wave’ Feminism in Norway: An interview study of Norwegian Actresses who played Ibsen’s Female Characters in the 1960s and 1970s.
Publisert 2018 av Wenche Torrissen

This has saved me and given me a new life”: Acting and recovery from psychosocial problems.
Publisert 2018 av Wenche Torrissen

Amateur theatre and user participation as health promotion in Nordic mental health care: Empirical patterns ans sociological reflections
Publisert 2018 av Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

"This has saved me and given me a new life": Acting and recovery from psychosocial problems
Publisert 2018 av Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

Aktiv deltakelse i amatørteater gir bedre helse! Lovende nytt tiltak ved CRUX huset oppfølgingssenter i Tromsø diskuteres på seminar 23. og 24. mai 2018
Publisert 2018 av Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Elin Danielsen, Leif Bremer

Ibsens nordnorske kvinneskikkelser
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

Kampen for norsdnorsk dialekt ved Hålogaland Teater
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

IBSEN OG NORD-NORGE, med spesielt blikk på kvinnene
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

Kunst og helse
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

act2 forumteater: Salutogenese og brukerperspektiv i teater og helsearbeid
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

Empowered by untouched nature: Henrik Ibsen and his North Norwegian Women
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

“Teater Vildenvei has saved me and given me a new life”: Narratives about illness, theatre and recovery
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

Den blå timen: act2 Forumteater, demokrati og helse
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

Den blå timen. Fremført på: DEMOKRATI PÅ SPILL: KONFERANSE OM DRAMA, TEATER OG DEMOKRATI, 12 Juni 2017. LITTERATURHUSET, OSLO
Publisert 2017 av Wenche Torrissen, Eliann Berg

Theatre and mental health: A Norwegian Perspective.
Publisert 2017 av Wenche Torrissen

“Bedre enn medisin”: Teater og psykisk helse i Norge.
Publisert 2016 av Wenche Torrissen

En evaluering av Teater Vildenvei. 57s.
Publisert 2016 av Wenche Torrissen

Performing for Mental Health: Teater Vilenvei and Art-based Research
Publisert 2016 av Wenche Torrissen

Applied Arts in Health: A Scandinavian Perspective
Publisert 2016 av Wenche Torrissen

Theatre in Mental Health: A Norwegian Perspective
Publisert 2016 av Wenche Torrissen

"Bedre enn medisin"? Kunst og psykisk helse
Publisert 2015 av Wenche Torrissen

"Bedre enn medisin": Teater og psykisk helse
Publisert 2015 av Wenche Torrissen

Hamsun og helse
Publisert 2015 av Wenche Torrissen

Guest Editorial
Publisert 2015 av Wenche Torrissen, Emma Brodzinski

"Turning Point: Culture and Health in Nordic Collaboration": Interview with Kjell Austin, Region Skåne
Publisert 2015 av Wenche Torrissen, Emma Brodzinski

Culture and Health: A Norwegian Perspective
Publisert 2014 av Wenche Torrissen

“Norges viktigste nordmann” etter 1814? Demokrati og (kvinne)frigjøring i Ibsens samtidsdramaer
Publisert 2014 av Wenche Torrissen

Ibsen og Nord-Norge
Publisert 2013 av Wenche Torrissen

Ibsen og kvennefrigjøringen: Et dukkehjem i fortid og nåtid
Publisert 2013 av Wenche Torrissen

Ibsens nordnorske kvinner
Publisert 2013 av Wenche Torrissen

Ibsen, kvinneemansipasjonen og stemmerettsjubileet 2013
Publisert 2013 av Wenche Torrissen

Knut Hamsun and the Woman Question: Anglo Nordic Historical Contextualisation
Publisert 2013 av Wenche Torrissen

’Det beste De har gjort, det beste, som er gjort’:Hulda Garborg og Knut Hamsun
Publisert 2012 av Wenche Torrissen

Geographies of superstition, myths and freedom: Ibsen and Northern Norway
Publisert 2012 av Wenche Torrissen

Kitchen Sink Realism: Mike Leigh's Ecstasy
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Sara Kane: In-yer-face theatre
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Shakespeare's Othello
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Et internasjonalt perspektiv på Hamsuns kvinnesyn
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Hamsuns Landstrykere: Hvordan kan dramapedagogikk bidra til forståelsen av litteratur?
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Hamsuns Kvinnesyn: En dramapedagogisk tilnærming til Landstrykere
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Ibsens eksistensielle spørsmål: Løken som metafor for moderne identitet
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Theatre for development and health: A theatre project with a group of Somali asylum seekers in Volda, Norway
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Act Sex
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Dramatic health: Some perspectives on how drama and theatre can be used to promeote health
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

"Så blå som alle drømma som leve langs en fjord." Om havet, båten og fisken i norsk litteratur
Publisert 2011 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Othello og den morderiske sjalusi
Publisert 2011 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

GUD STRAFFE DEG,ALVILDE!Om sjalusi og sjalusimord i Knut Hamsuns forfatterskap
Publisert 2011 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

”Javel – jeg mener neivel, du har ikke børn. Det er vel både godt og galt.” Om moderskap og helse i Knut Hamsuns forfatterskap
Publisert 2011 av Wenche Torrissen

Hanskedebatten: Bjørnstjerne Bjørnsons bidrag til internasjonal kvinnesak
Publisert 2010 av Wenche Torrissen

'Gud straffe dig, Alvilde!': Sjalusi som motiv i Knut Hamsuns kjærlighetsdiktning
Publisert 2010 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

'Jublende og syndig fra topp til tå' Knut Hamsun, seksualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra
Publisert 2010 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson and the International Woman Question
Publisert 2010 av Wenche Torrissen

Hamsunsentret mangler mye
Publisert 2010 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Koster mye, våger lite : anmeldelse av utstillingen "Berømt og fordømt" på Hamsunsentret
Publisert 2010 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Hamsun og kjærligheten
Publisert 2010 av Wenche Torrissen

Naturalismen i nordisk litteratur
Publisert 2010 av Wenche Torrissen

"Ibsen og feminisme: En analyse av Et dukkehjem fra tre forskjellige feministiske pespektiv". Gjesteforelesning ved Universitetet i Tromsø
Publisert 2010 av Wenche Torrissen

Usikker designer
Publisert 2010 av Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

"Gud straffe dig, Alvilde!" Sjalusi som motiv i Knut Hamsuns kjærlighetsdiktning
Publisert 2010 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Jublende og syndig fra topp til tå. Knut Hamsun, seksualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra
Publisert 2010 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun i film og kunst : om fremstillingen av kvinnen i filmatiseringer av Hamsuns romaner
Publisert 2009 av Wenche Torrissen

Ibsen, Hamsun og den nordnorske kvinnen
Publisert 2009 av Wenche Torrissen

Hamsun på arabisk: Konservativ eller kontroversiell?
Publisert 2009 av Wenche Torrissen

"Hun var naken under kjolen" - om Hamsun, sexualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra
Publisert 2009 av Wenche Torrissen

"Hun var naken under kjolen" - om Hamsun, sexualitet og kjønnsrolledebat i 1890-åra"
Publisert 2009 av Wenche Torrissen

The Gaiety Girls and their Contribution to the Debates about Censorship and Sexual Morality in Late-Victorian and Edwardian England
Publisert 2009 av Wenche Torrissen

When Naming Fails to Include: Ada Reeve and her Theatre Historical Disappearance
Publisert 2009 av Wenche Torrissen

Hamsun-meny
Publisert 2009 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Ibsen, Hamsun og de nordnorske kvinnene
Publisert 2009 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun og de nordnorske kvinnene
Publisert 2009 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun og kjønnsrolledebatten i 1890-åra
Publisert 2009 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun og norsk film
Publisert 2009 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Naken under kjolen. Hamsun, kvinner og seksualitet
Publisert 2009 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Var Hamsun en reaksjonær mannssjåvinist?
Publisert 2009 av Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun og den Nye Kvinnen
Publisert 2005 av Wenche Torrissen

Ibsen, Hamsun og kvinnene
Publisert 2005 av Wenche Torrissen