Profile picture for user torrissen

Wenche Torrissen

Professor

Institutt for teater

Utdanning

 • PhD Teaterhistorie, Royal Holloway, University of London
 • MRes Drama og teater, Royal Holloway, University of London
 • BA Teatervitenskap, Royal Holloway, University of London

Undervisning

 • DR202: Bachelor i teater og drama
 • TOD102: Teaterkunnskap

Faglig Interesser

 • Teaterhistorie
 • Drama- og Teaterteori
 • Teater og helse
 • Anvendt teater

Forskningsgrupper

 • Kultur og helse, Avdeling for kulturfag
 • Hamsun og Ibsen: UIT: Norges Arktiske Universitet

Verv

 • Redaksjonsråd, Journal of Applied Arts and Health

Vitenskapelige arbeid

Torrissen, Wenche og Stickley, Theo (2017). Participatory theatre and mental health recovery: a narrative inquiry. Perspectives in Public health. August.

 

Torrissen, Wenche (2017). “Et kvad jeg kan som alle må kende, der vil som læger leve”: Kultur og sundhed I et norsk perspektiv. I Kultur og Sundhed: En Antologi. København: turbine Akademisk, s. 321-340.

 

Torrissen, W., Stålem, E. S., Krogseth C., Olsen T. & H. Scheele H.  (2017). Den Blå Timen: act2 Forumteater, demokrati og helse. I K. H. Heggstad, B. Rassmussen & R. G. Gjærum (Red.), Drama og Teater: Marginalitet, Etnisitet og helse. Bergen: Fagbokforlaget, s. 183-198.  

 

Torrissen, W. (2017). Staging Cultural Identities as Political Performance: Hålogaland Theatre, language and Identity. Nordic Theatre Studies, 38, s. 6-35.

 

Jensen, A., Stickley T., Torrissen, W., Stigmar K. (2016). Arts on prescription in Scandinavia: a review of current practice and future possibilities. Perspectives in Public Health, november, 1-7.

 

Torrissen, W. (2016). Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eldes ikke’: Knut Hamsun og Pauline fra Polden i et helsemessig perspektiv”. Nordlit, 38, s. 204-216.

 

Torrissen, W. (2015). Better than medicine”: Theatre and health in the contemporary Norwegian Context. Journal of Applied Arts and Health, 6.2, s. 149-170.

 

Brodzinski E. og Torrissen W. (2015). Guest Editorial. Applied Arts and Health: A Scandinavian Perspective. Journal of Applied Arts and Health, 6.2, s. 117-121.

 

Brodzinski E. og Torrissen W. (2015). ‘Turning Point: Cultureand health in nordic collaboration’: Interview with kjell Austin, region skåne. Journal of Applied Arts and Health, 6.2, s. 123-127. 

 

Torrissen, W. (2015). Geographies of Superstition, Myths and Freedom: Ibsen and Northern Norway”, in Ibsen and World Drama(s), Nordlit, 33, s. 199-226

 

Torrissen, Wenche og Knutsen, Nils M. (red.) (2013). Dikt til Hamsun. Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

 

Torrissen, Wenche ogKnutsen,  Nils M. (2013). “Dit Vid, din Varme, din Ensomhed’: Nordiske dikt til Knit Hamsun, in Dikt til Hamsun. Hamarøy: Hamsun- Selskapet.

 

Torrissen, W. (2012). Reaksjonær kvinnehater? Hulda Garborg og Knut Hamsun”, Hamsun i Vestertålen 2012, Hamarøy: Hamsun-Selskapet, s.107-33.

 

Torrissen, Wenche (2011). Om moderskap og helse i Knut Hamsuns forfatterskap. I Hamsun I Tromsø V: Rapport fra den 5. Internasjonale Hamsun-koferansen. Tromsø: Hamsun-Selskapet, s. 55-73.

 

Torrissen, Wenche og Knutsen, Nils M. (2010). “Jublende og syndig fra topp til tå”. Knut Hamsun, seksualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra. Hamsun, Kjønn og Media. Tromsø: Hamsun-Selskapet, 2010.

 

Torrissen, W.  Knutsen, N.M. (2010). ”Gud straffe dig, Alvilde!”: Sjalusi som motiv i Knut Hamsuns kjærlighetsdiktning. Hamsun, Kjønn og Media. Tromsø: Hamsun-Selskapet, 2010.

 

Utvalgte Konferansebidrag

“Bedre enn medisin”: Teater og psykisk helse i Norge. Kultur og Sunhedsfremme – i et alsidigt perspektiv. København, 21. September 2017

 

Theatre and mental health: A Norwegian Perspective. Culture, Health and Wellbeing International Conference. Bristol, 19-21 juni 2017.   

 

“Teater Vildenvei has saved me and given me a new life”: Narratives about illness, theatre and recovery. Patient Stories in Context. UiT – The Arctic University of Norway, 23-24 January.

 

Theatre in Mental Health: A Norwegian Perspective. 8th Annual International Arts and Health Conference. November, Australian Centre for Arts and Health, Sydney, 16-18. november 2016

 

Performing for Mental Health: Teater Vildenvei and Art-based Research, Arts in Learning & Teaching Conference, University of Wolverhampton, 31. august – 2. september 2016        

 

Hamsun og Helse. Den 6. internasjonale Hamsun-konferansen. UiT - Norges arktiske universitet, 2-4. september 2015

 

“Reaksjonær kvinnehater? Hulda Garborg og Knut Hamsun”, Hamsun-Selskapets litteraturseminar på Sortland, August 2012

 

“Geographies of Superstition, Myths and Freedom: Ibsen and Northern Norway”, The 13th International Ibsen Conference, UiT: Norges Arktiske Universitet, June 2012

Research

CRIStin

Books

Dikt til Knut Hamsun [ISBN 978-8291002-46-0] 111s.
Published 2013 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Scientific articles and book chapters

Psychodrama & eudaimonic well-being – potentials in playful and aesthetic experiences
Published 2023 by Siri Skar, Wenche Torrissen

Perceived teacher support in secondary education from 1980 to 2019: An integrative review
Published 2023 by Violeta Botellero, Stine Margrethe Ekornes, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenche Torrissen, Helga Synnevåg Løvoll

The Healing Power of Art: Old Nordic Folk Knowledge Re-claimed
Published 2022 by Wenche Torrissen, Anita Jensen, Anita Salamonsen

Å skape noe nytt som har verdi: Betydningen av kreativitet for økt livskvalitet
Published 2022 by Wenche Torrissen, Helga Synnevåg Løvoll

Kunsten å gå: Pilegrimsvandring og subjektiv livskvalitet
Published 2020 by Helga Synnevåg Løvoll, Wenche Torrissen

Arts and public mental health: exemplars from Scandinavia
Published 2020 by Wenche Torrissen, Anita Jensen, Theodore Stickley

Acting for mental health: A critical narrative analysis of one person’s recovery process
Published 2019 by Wenche Torrissen, Theodore Stickley

Aesthetic engagement as health and wellbeing promotion
Published 2019 by Anita Jensen, Wenche Torrissen

Hamsun og teater i Segelfoss by
Published 2018 by Wenche Torrissen

Kan Klokkeklovnene hjelpe mennesker med demens?
Published 2018 by Wenche Torrissen

Participatory theatre and mental health recovery: a narrative inquiry
Published 2018 by Wenche Torrissen, Theo Stickley

"Et kvad jeg kan...som alle må kende, der vil som læger leve": Kultur og sundhed i et norsk perspektiv
Published 2017 by Wenche Torrissen

Staging Cultural Identities as Political Performance: Hålogaland Theatre, language and Identity.
Published 2017 by Wenche Torrissen

"Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eldes ikke" Knut Hamsun og Paulene fra Polden i et helsemessig perspektiv
Published 2017 by Wenche Torrissen

Arts on prescription in Scandinavia: a review of current practice and future possibilities
Published 2016 by Wenche Torrissen, Anita B. Jensen, Theo Stickley, Kirstin Stigmar

Geographies of superstition, myths and freedom: Ibsen and Northern Norway
Published 2015 by Wenche Torrissen

"Better than medicine": Theatre and Health in the Contemporary Norwegian Context
Published 2015 by Wenche Torrissen

"Dit Vid, din Varme, din Ensomhed": Nordiske dikt til Knut Hamsun
Published 2013 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Reaksjonær kvinnehater? hulda Garborg og Knut Hamsun
Published 2012 by Wenche Torrissen

Om moderskap og helse i Knut Hamsuns forfatterskap
Published 2011 by Wenche Torrissen

"Gud straffe dig, Alvilde!" : sjalusi som motiv i Knut Hamsuns kjærlighetsdiktning
Published 2010 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

"Jublende og syndig fra topp til tå" : Knut Hamsun, seksualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra
Published 2010 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Other works

RELÆXT teater: Forskningsbasert utvikling av tilpassede forestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner. Forhåndsvisning av film fra Relæxt-prosjektet
Published 2023 by Anita Salamonsen, Terje Rafaelsen, Hanna Hjelmeland, Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen

Gjør teater og kulturopplevelser tilgjengelige for alle
Published 2023 by Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Alexandra Dahlen

Veileder for RELÆXT-forestillinger og opplevelser
Published 2023 by Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Johanna Coraline Jensen, Jim Oddvar Hansen, Anika Mackenroth, Hanna Hjelmeland, Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

RELÆXT på Hålogaland Teater: Kulturdeltakelse for bedre folkehelse
Published 2023 by Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

Forteljekunst og retorikk
Published 2023 by Wenche Torrissen

Relaxed Performance: Promoting Creative Wellbeing for All
Published 2023 by Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

Relæxt på Hålogaland teater
Published 2023 by Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

RELÆXT teater
Published 2023 by Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

RELÆXT teater på HT: Oppdrag mangfold og inkludering
Published 2023 by Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

RELÆXT teater - forskning og forskningsresultater: Foredrag for Kulturdirektoratet
Published 2023 by Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

RELÆXT teater: Erfaringer og foreløpige resultater fra forskning
Published 2023 by Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

Mer om Hamsun og samene
Published 2022 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Editorial
Published 2022 by Anita Jensen, Wenche Torrissen

HOW ARE YOU? AN exploration OF CREATIVE wellbeing
Published 2022 by Wenche Torrissen, Ann Iren Jamtøy

Creative Wellbeing: A co-creative exploration.
Published 2022 by Wenche Torrissen, Ann Iren Jamtøy, Ingvild Rømo Grande

Arts and public mental health: Examplars from Scandinavia.
Published 2022 by Wenche Torrissen, Jensen Anita

Through playing other characters I have gained unique insights and I don’t hate myself anymore”: Creativity, participatory theatre and eudaimonic wellbeing.
Published 2022 by Wenche Torrissen

RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser / funksjonsvariasjoner
Published 2022 by Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo

Oppdrag mangfold og inkludering: Relæxt teater
Published 2022 by Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo, Anita Salamonsen

Sjå sending om kvinneløft i forskinga
Published 2022 by Per Straume, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Silje Louise Dahl, Wenche Torrissen, Henriette Hafsaas

Fra skam til glede: Sånn kan alle få magiske teateropplevelser
Published 2021 by Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo

Medarrangør av nordisk konferanse: Evaluation of Arts and health activities. Innledniner og kommentarer [Engelsk]
Published 2021 by Wenche Torrissen

Medarrangør av nordisk konferanse: Arts and health ethics. Innledniner og kommentarer
Published 2021 by Wenche Torrissen

Arts and culture as public health promotion in Scandianavia
Published 2021 by Wenche Torrissen, Anita Jensen

Hva kan vi ta med oss fra dette webinaret?
Published 2021 by Wenche Torrissen

Kreativ omsorg – improvisasjon og lek i demensomsorgen
Published 2021 by Wenche Torrissen

Klovning på norske alders- og sykehjem i koronaens tid: En rapport fra Klokkeklovnenes hverdag
Published 2021 by Wenche Torrissen, Åsa Hillingseter Løyning, Vibeke Stølen

Å dela lesegleder: Om bruk av lesesirklar i «shared reading».
Published 2021 by Wenche Torrissen

Gjør teater tilgjengelig for flere
Published 2021 by Marte Haugdal, Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo, Wenche Torrissen

Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere
Published 2021 by Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo

Arts and health education in Nordic contexts
Published 2020 by Wenche Torrissen

Kreativitet: Kunst og kultur gir oss viktig kompetanse for fremtiden.
Published 2020 by Wenche Torrissen

Editorial
Published 2020 by Wenche Torrissen, Anita Jensen

Arts & Health in the Time of Corona
Published 2020 by Anita Jensen, Wenche Torrissen

RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​
Published 2020 by Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo

Teater fremmer helse og livsmestring!
Published 2020 by Wenche Torrissen, Ellen Foyn Bruun, Aase-Hilde Brekke, Wigdis Helen Sæther

Interview with Ross Prior
Published 2019 by Wenche Torrissen

Arts & Health in the Nordic Countries: A historical overview and current developments.
Published 2019 by Wenche Torrissen, Anita Jensen

Bedre enn medisin? Kunst og kultur i folkehelsearbeidet
Published 2019 by Wenche Torrissen

Editorial
Published 2019 by Wenche Torrissen, Anita Jensen

"Teatergruppa har vært min redning. Hadde jeg ikke hatt den, så hadde jeg gått til grunne": Teater som recovery-fremmende praksis.
Published 2018 by Wenche Torrissen

“Teatergruppa har vært min redning. Hadde jeg ikke hatt den, så hadde jeg gått til grunne”: Teater som recovery-fremmende praksis,
Published 2018 by Wenche Torrissen

The New Nordic Journal for Arts, Culture and Health
Published 2018 by Wenche Torrissen, Anita Jensen

Hamsun og teater i Segelfoss by
Published 2018 by Wenche Torrissen

“Teater som recoveryorientert prakis”.
Published 2018 by Wenche Torrissen

Ibsen and ‘Second-Wave’ Feminism in Norway: An interview study of Norwegian Actresses who played Ibsen’s Female Characters in the 1960s and 1970s.
Published 2018 by Wenche Torrissen

This has saved me and given me a new life”: Acting and recovery from psychosocial problems.
Published 2018 by Wenche Torrissen

Amateur theatre and user participation as health promotion in Nordic mental health care: Empirical patterns ans sociological reflections
Published 2018 by Anita Salamonsen, Wenche Torrissen

"This has saved me and given me a new life": Acting and recovery from psychosocial problems
Published 2018 by Wenche Torrissen, Anita Salamonsen

Aktiv deltakelse i amatørteater gir bedre helse! Lovende nytt tiltak ved CRUX huset oppfølgingssenter i Tromsø diskuteres på seminar 23. og 24. mai 2018
Published 2018 by Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Elin Danielsen, Leif Bremer

Ibsens nordnorske kvinneskikkelser
Published 2017 by Wenche Torrissen

Kampen for norsdnorsk dialekt ved Hålogaland Teater
Published 2017 by Wenche Torrissen

IBSEN OG NORD-NORGE, med spesielt blikk på kvinnene
Published 2017 by Wenche Torrissen

Kunst og helse
Published 2017 by Wenche Torrissen

act2 forumteater: Salutogenese og brukerperspektiv i teater og helsearbeid
Published 2017 by Wenche Torrissen

Empowered by untouched nature: Henrik Ibsen and his North Norwegian Women
Published 2017 by Wenche Torrissen

“Teater Vildenvei has saved me and given me a new life”: Narratives about illness, theatre and recovery
Published 2017 by Wenche Torrissen

Den blå timen: act2 Forumteater, demokrati og helse
Published 2017 by Wenche Torrissen

Den blå timen. Fremført på: DEMOKRATI PÅ SPILL: KONFERANSE OM DRAMA, TEATER OG DEMOKRATI, 12 Juni 2017. LITTERATURHUSET, OSLO
Published 2017 by Wenche Torrissen, Eliann Berg

Theatre and mental health: A Norwegian Perspective.
Published 2017 by Wenche Torrissen

“Bedre enn medisin”: Teater og psykisk helse i Norge.
Published 2016 by Wenche Torrissen

En evaluering av Teater Vildenvei. 57s.
Published 2016 by Wenche Torrissen

Performing for Mental Health: Teater Vilenvei and Art-based Research
Published 2016 by Wenche Torrissen

Applied Arts in Health: A Scandinavian Perspective
Published 2016 by Wenche Torrissen

Theatre in Mental Health: A Norwegian Perspective
Published 2016 by Wenche Torrissen

"Bedre enn medisin"? Kunst og psykisk helse
Published 2015 by Wenche Torrissen

"Bedre enn medisin": Teater og psykisk helse
Published 2015 by Wenche Torrissen

Hamsun og helse
Published 2015 by Wenche Torrissen

Guest Editorial
Published 2015 by Wenche Torrissen, Emma Brodzinski

"Turning Point: Culture and Health in Nordic Collaboration": Interview with Kjell Austin, Region Skåne
Published 2015 by Wenche Torrissen, Emma Brodzinski

Culture and Health: A Norwegian Perspective
Published 2014 by Wenche Torrissen

“Norges viktigste nordmann” etter 1814? Demokrati og (kvinne)frigjøring i Ibsens samtidsdramaer
Published 2014 by Wenche Torrissen

Ibsen og Nord-Norge
Published 2013 by Wenche Torrissen

Ibsen og kvennefrigjøringen: Et dukkehjem i fortid og nåtid
Published 2013 by Wenche Torrissen

Ibsens nordnorske kvinner
Published 2013 by Wenche Torrissen

Ibsen, kvinneemansipasjonen og stemmerettsjubileet 2013
Published 2013 by Wenche Torrissen

Knut Hamsun and the Woman Question: Anglo Nordic Historical Contextualisation
Published 2013 by Wenche Torrissen

’Det beste De har gjort, det beste, som er gjort’:Hulda Garborg og Knut Hamsun
Published 2012 by Wenche Torrissen

Geographies of superstition, myths and freedom: Ibsen and Northern Norway
Published 2012 by Wenche Torrissen

Kitchen Sink Realism: Mike Leigh's Ecstasy
Published 2011 by Wenche Torrissen

Sara Kane: In-yer-face theatre
Published 2011 by Wenche Torrissen

Shakespeare's Othello
Published 2011 by Wenche Torrissen

Et internasjonalt perspektiv på Hamsuns kvinnesyn
Published 2011 by Wenche Torrissen

Hamsuns Landstrykere: Hvordan kan dramapedagogikk bidra til forståelsen av litteratur?
Published 2011 by Wenche Torrissen

Hamsuns Kvinnesyn: En dramapedagogisk tilnærming til Landstrykere
Published 2011 by Wenche Torrissen

Ibsens eksistensielle spørsmål: Løken som metafor for moderne identitet
Published 2011 by Wenche Torrissen

Theatre for development and health: A theatre project with a group of Somali asylum seekers in Volda, Norway
Published 2011 by Wenche Torrissen

Act Sex
Published 2011 by Wenche Torrissen

Dramatic health: Some perspectives on how drama and theatre can be used to promeote health
Published 2011 by Wenche Torrissen

"Så blå som alle drømma som leve langs en fjord." Om havet, båten og fisken i norsk litteratur
Published 2011 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Othello og den morderiske sjalusi
Published 2011 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

GUD STRAFFE DEG,ALVILDE!Om sjalusi og sjalusimord i Knut Hamsuns forfatterskap
Published 2011 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

”Javel – jeg mener neivel, du har ikke børn. Det er vel både godt og galt.” Om moderskap og helse i Knut Hamsuns forfatterskap
Published 2011 by Wenche Torrissen

Hanskedebatten: Bjørnstjerne Bjørnsons bidrag til internasjonal kvinnesak
Published 2010 by Wenche Torrissen

'Gud straffe dig, Alvilde!': Sjalusi som motiv i Knut Hamsuns kjærlighetsdiktning
Published 2010 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

'Jublende og syndig fra topp til tå' Knut Hamsun, seksualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra
Published 2010 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson and the International Woman Question
Published 2010 by Wenche Torrissen

Hamsunsentret mangler mye
Published 2010 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Koster mye, våger lite : anmeldelse av utstillingen "Berømt og fordømt" på Hamsunsentret
Published 2010 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

Hamsun og kjærligheten
Published 2010 by Wenche Torrissen

Naturalismen i nordisk litteratur
Published 2010 by Wenche Torrissen

"Ibsen og feminisme: En analyse av Et dukkehjem fra tre forskjellige feministiske pespektiv". Gjesteforelesning ved Universitetet i Tromsø
Published 2010 by Wenche Torrissen

Usikker designer
Published 2010 by Wenche Torrissen, Nils Magne Knutsen

"Gud straffe dig, Alvilde!" Sjalusi som motiv i Knut Hamsuns kjærlighetsdiktning
Published 2010 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Jublende og syndig fra topp til tå. Knut Hamsun, seksualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra
Published 2010 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun i film og kunst : om fremstillingen av kvinnen i filmatiseringer av Hamsuns romaner
Published 2009 by Wenche Torrissen

Ibsen, Hamsun og den nordnorske kvinnen
Published 2009 by Wenche Torrissen

Hamsun på arabisk: Konservativ eller kontroversiell?
Published 2009 by Wenche Torrissen

"Hun var naken under kjolen" - om Hamsun, sexualitet og kjønnsrolledebatt i 1890-åra
Published 2009 by Wenche Torrissen

"Hun var naken under kjolen" - om Hamsun, sexualitet og kjønnsrolledebat i 1890-åra"
Published 2009 by Wenche Torrissen

The Gaiety Girls and their Contribution to the Debates about Censorship and Sexual Morality in Late-Victorian and Edwardian England
Published 2009 by Wenche Torrissen

When Naming Fails to Include: Ada Reeve and her Theatre Historical Disappearance
Published 2009 by Wenche Torrissen

Hamsun-meny
Published 2009 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Ibsen, Hamsun og de nordnorske kvinnene
Published 2009 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun og de nordnorske kvinnene
Published 2009 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun og kjønnsrolledebatten i 1890-åra
Published 2009 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun og norsk film
Published 2009 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Naken under kjolen. Hamsun, kvinner og seksualitet
Published 2009 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Var Hamsun en reaksjonær mannssjåvinist?
Published 2009 by Nils Magne Knutsen, Wenche Torrissen

Hamsun og den Nye Kvinnen
Published 2005 by Wenche Torrissen

Ibsen, Hamsun og kvinnene
Published 2005 by Wenche Torrissen