Profile picture for user joli

Jonas Gamborg Lillebø

Førsteamanuensis

Institutt for religion og livssyn

Min akademiske profil er filosofisk og tverrfagleg. Det vil seie at eg jobbar med filosofiske problemstillingar i tilknyting til fag, område og tema som ein reknar som utanfor den "reine" fagfilosofien. Eg jobbar difor nært særskild dei andre humanistiske faga (religion, historie, litteratur, språk), mange av samfunnsfaga (sosialantropologi, sosiologi), helsefag (medisin, helse- og sosialfag) og til ein viss grad naturfag (vitskapshistorie). Mine faglege interesser kan difor delast opp i temaområder og tilnærmingar til tema- og fagområder. 

 

Sekulariseringsteori og politisk teologi (Taubes, Schmitt, Marramao, Löwith, Joas)

Vitskapsfilosofi i humaniora og samfunnsfag. Særskild fransk epistemologi, hermeneutikk, omgrepshistorie, filosofisk arkeologi (Canguilhem, Foucault, Latour, Ricoeur, Koselleck, Agamben).

Språkfilosofi og omsetjingsteori (Taylor, Agamben, Benjamin, Descombes)

Sosialfilosofi og politisk filosofi. Med særskild vekt på tema som dialog (Ricoeur, Panikkar), toleranse, hierarki (Dumont), styringskunst og biopolitikk (Foucault).

Interkulturalisme og filosofisk antropologi (Dumont, Amselle, Panikkar)

Pedagogisk filosofi (Bollnow, Humboldt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkunnskapar

Norsk (morsmål)

Engelsk (undervising, publisering)

Fransk (publisering, lesing, konversasjon)

Tysk (lesing, konversasjon)

Italiensk (lesing, konversasjon)

Latin (basiskunnskapar, lesing)

Gamal gresk (basiskunnskapar, lesing)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole [ISBN 978-82-02-75389-4] 287s.
Publisert 2022 av Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø, Knut-Willy Sæther
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

FIDUCIA E PAURA / FEAR AND TRUST [ISBN 9788890347924] 150s.
Publisert 2009 av Jonas Gamborg Lillebø, Paola Maria De Cuzzani

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

To Compare is to Understand Oneself: On the Existential Significance of and Dialectical Dynamics in Intracultural Comparison
Publisert 2022 av Jonas Gamborg Lillebø

Mot ein norsk språkfilosofi: Språksyn hjå Henrik Wergeland og Ivar Aasen i lys av Charles Taylor
Publisert 2021 av Jonas Gamborg Lillebø, Marianne Hustvedt

Hvordan kan subjektivitet dannes gjennom dialog?
Publisert 2021 av Jonas Gamborg Lillebø, Marianne Hustvedt

Fra det religiøse og sekulære til det hellige og profane: «Det religiøse», «det sekulære» og «det hellige» som romlige kategorier sett i lys av begrepshistorie og filosofisk arkeologi
Publisert 2020 av Jonas Gamborg Lillebø

Fallibilism, Problematization, and the History of Thought
Publisert 2020 av Jonas Gamborg Lillebø

Is there a secular hierarchy in the Norwegian public sphere?
Publisert 2020 av Jonas Gamborg Lillebø

"Toleranse" som problematisering av grenser, affektar og relasjonar i eit pluralistisk samfunn
Publisert 2017 av Jonas Gamborg Lillebø

Pour une critique epistemologique et ethique du dialogue.
Publisert 2016 av Jonas Gamborg Lillebø

Translation as the "kinship of human beings": a paradigm for the kinship of human beings and their "comming community".
Publisert 2015 av Jonas Gamborg Lillebø

Translation as critique of “cultural sameness”.Ricoeur, Luther and the practice of translation
Publisert 2014 av Jonas Gamborg Lillebø

Mellom et sted og et annet sted. Kulturenes dialektiske genese
Publisert 2013 av Jonas Gamborg Lillebø

Konfusjon og konstruksjon. Avsluttende bemerkninger til Espen Schaanning
Publisert 2010 av Bjørnar Mortensen Vik, Jonas Gamborg Lillebø

Espen Schaannings Foucault. Idéhistoriske intervensjoner i den norske Foucault-resepsjonen
Publisert 2009 av Jonas Gamborg Lillebø, Bjørnar Mortensen Vik

Mellom makt og styring
Publisert 2007 av Jonas Gamborg Lillebø

Science beyond true and false: two approaches to pasteurian science
Publisert 2006 av Jonas Gamborg Lillebø

Anna

Hva innebærer sammenligning i interkulturelle og interreligiøse studier?
Publisert 2020 av Jonas Gamborg Lillebø

Medvit og Filosofi: forslag til tematisering
Publisert 2019 av Jonas Gamborg Lillebø

Rom og sekularisering hjå Agamben og Koselleck
Publisert 2019 av Jonas Gamborg Lillebø

«Sekularisering»: Omgrepsavklaringar og kontekstualiseringar
Publisert 2019 av Jonas Gamborg Lillebø

Kommentar til Stein Conradsens foredrag «Kunnskap og tillit i kirurgien»
Publisert 2018 av Jonas Gamborg Lillebø

Hierarkisering av verdiar?
Publisert 2017 av Jonas Gamborg Lillebø

"Toleranse": grenser, affektar og relasjonar i eit pluralt samfunn.
Publisert 2015 av Jonas Gamborg Lillebø

Historiens rolle
Publisert 2015 av Jonas Gamborg Lillebø, Paola Maria De Cuzzani

Vil finne en ny måte å snakke om kultur på
Publisert 2014 av Jonas Gamborg Lillebø

Kulturelle forgreiningar
Publisert 2014 av Jonas Gamborg Lillebø

Hva vi snakker om når vi snakker om fremmede kulturer
Publisert 2014 av Jonas Gamborg Lillebø

The catetories "branchements" and "translation" in the interpretation of the contemporary European condition and managing its inner tensions
Publisert 2014 av Jonas Gamborg Lillebø

"Branchements" and "translation" as approaches to culture. An epistemological reflection on some aspects in the thinking of Jean-Loup Amselle and Paul Ricoeur [ISBN 978-82-308-2421-4]
Publisert 2013 av Jonas Gamborg Lillebø

Fra "oss" til "de andre"(og tilbake igjen)
Publisert 2013 av Jonas Gamborg Lillebø, Johannes Servan, Simen Andersen Øyen

Fra «oss» til «de andre» (og tilbake igjen)
Publisert 2013 av Jonas Gamborg Lillebø, Johannes Servan, Simen Andersen Øyen

For en ikke-instrumentell bruk av historien
Publisert 2013 av Jonas Gamborg Lillebø, Bjørnar Mortensen Vik

Approaches to culture
Publisert 2013 av Jonas Gamborg Lillebø

Translation as critique of cultural sameness
Publisert 2012 av Jonas Gamborg Lillebø

Kva betyr det at humaniora er relevant?
Publisert 2012 av Jonas Gamborg Lillebø

"Hybridity,branchements, dialectics."
Publisert 2012 av Jonas Gamborg Lillebø

Om Amselle og kulturomgrepet
Publisert 2012 av Jonas Gamborg Lillebø

Er humaniora si framtid samtida?
Publisert 2011 av Jonas Gamborg Lillebø

Oversettelse som artikulasjon av det interkulturelle
Publisert 2010 av Jonas Gamborg Lillebø

Translation as paradigm in culturally diverse societies
Publisert 2010 av Jonas Gamborg Lillebø

Vitskapsteori mellom problem og oversettelse. Latour, Canguilhem og Macherey
Publisert 2010 av Jonas Gamborg Lillebø

Oversettelsens paradigme
Publisert 2010 av Jonas Gamborg Lillebø

Humanioras rolle
Publisert 2009 av Jonas Gamborg Lillebø

The notion of comparison
Publisert 2009 av Jonas Gamborg Lillebø

The concept of culture in pluralistic Europe
Publisert 2008 av Jonas Gamborg Lillebø

Vitskapleg rasjonalitet mellom sanning og histoire 115s.
Publisert 2007 av Jonas Gamborg Lillebø, Paola Maria De Cuzzani
Publisher: Universitetet i Bergen

Louis Pasteur i lys av fransk vitskapsfilosofi
Publisert 2006 av Jonas Gamborg Lillebø