Profile picture for user joli

Jonas Gamborg Lillebø

Førsteamanuensis

Institutt for religion og livssyn

Min akademiske profil er filosofisk og tverrfagleg. Det vil seie at eg jobbar med filosofiske problemstillingar i tilknyting til fag, område og tema som ein reknar som utanfor den "reine" fagfilosofien. Eg jobbar difor nært særskild dei andre humanistiske faga (religion, historie, litteratur, språk), mange av samfunnsfaga (sosialantropologi, sosiologi), helsefag (medisin, helse- og sosialfag) og til ein viss grad naturfag (vitskapshistorie). Mine faglege interesser kan difor delast opp i temaområder og tilnærmingar til tema- og fagområder. 

 

Sekulariseringsteori og politisk teologi (Taubes, Schmitt, Marramao, Löwith, Joas)

Vitskapsfilosofi i humaniora og samfunnsfag. Særskild fransk epistemologi, hermeneutikk, omgrepshistorie, filosofisk arkeologi (Canguilhem, Foucault, Latour, Ricoeur, Koselleck, Agamben).

Språkfilosofi og omsetjingsteori (Taylor, Agamben, Benjamin, Descombes)

Sosialfilosofi og politisk filosofi. Med særskild vekt på tema som dialog (Ricoeur, Panikkar), toleranse, hierarki (Dumont), styringskunst og biopolitikk (Foucault).

Interkulturalisme og filosofisk antropologi (Dumont, Amselle, Panikkar)

Pedagogisk filosofi (Bollnow, Humboldt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkunnskapar

Norsk (morsmål)

Engelsk (undervising, publisering)

Fransk (publisering, lesing, konversasjon)

Tysk (lesing, konversasjon)

Italiensk (lesing, konversasjon)

Latin (basiskunnskapar, lesing)

Gamal gresk (basiskunnskapar, lesing)

Research

CRIStin

Books

Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole [ISBN 978-82-02-75389-4] 287s.
Published 2022 by Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø, Knut-Willy Sæther
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

FIDUCIA E PAURA / FEAR AND TRUST [ISBN 9788890347924] 150s.
Published 2009 by Jonas Gamborg Lillebø, Paola Maria De Cuzzani

Scientific articles and book chapters

To Compare is to Understand Oneself: On the Existential Significance of and Dialectical Dynamics in Intracultural Comparison
Published 2022 by Jonas Gamborg Lillebø

Mot ein norsk språkfilosofi: Språksyn hjå Henrik Wergeland og Ivar Aasen i lys av Charles Taylor
Published 2021 by Jonas Gamborg Lillebø, Marianne Hustvedt

Hvordan kan subjektivitet dannes gjennom dialog?
Published 2021 by Jonas Gamborg Lillebø, Marianne Hustvedt

Fra det religiøse og sekulære til det hellige og profane: «Det religiøse», «det sekulære» og «det hellige» som romlige kategorier sett i lys av begrepshistorie og filosofisk arkeologi
Published 2020 by Jonas Gamborg Lillebø

Fallibilism, Problematization, and the History of Thought
Published 2020 by Jonas Gamborg Lillebø

Is there a secular hierarchy in the Norwegian public sphere?
Published 2020 by Jonas Gamborg Lillebø

"Toleranse" som problematisering av grenser, affektar og relasjonar i eit pluralistisk samfunn
Published 2017 by Jonas Gamborg Lillebø

Pour une critique epistemologique et ethique du dialogue.
Published 2016 by Jonas Gamborg Lillebø

Translation as the "kinship of human beings": a paradigm for the kinship of human beings and their "comming community".
Published 2015 by Jonas Gamborg Lillebø

Translation as critique of “cultural sameness”.Ricoeur, Luther and the practice of translation
Published 2014 by Jonas Gamborg Lillebø

Mellom et sted og et annet sted. Kulturenes dialektiske genese
Published 2013 by Jonas Gamborg Lillebø

Konfusjon og konstruksjon. Avsluttende bemerkninger til Espen Schaanning
Published 2010 by Bjørnar Mortensen Vik, Jonas Gamborg Lillebø

Espen Schaannings Foucault. Idéhistoriske intervensjoner i den norske Foucault-resepsjonen
Published 2009 by Jonas Gamborg Lillebø, Bjørnar Mortensen Vik

Mellom makt og styring
Published 2007 by Jonas Gamborg Lillebø

Science beyond true and false: two approaches to pasteurian science
Published 2006 by Jonas Gamborg Lillebø

Other works

Hva innebærer sammenligning i interkulturelle og interreligiøse studier?
Published 2020 by Jonas Gamborg Lillebø

Medvit og Filosofi: forslag til tematisering
Published 2019 by Jonas Gamborg Lillebø

Rom og sekularisering hjå Agamben og Koselleck
Published 2019 by Jonas Gamborg Lillebø

«Sekularisering»: Omgrepsavklaringar og kontekstualiseringar
Published 2019 by Jonas Gamborg Lillebø

Kommentar til Stein Conradsens foredrag «Kunnskap og tillit i kirurgien»
Published 2018 by Jonas Gamborg Lillebø

Hierarkisering av verdiar?
Published 2017 by Jonas Gamborg Lillebø

"Toleranse": grenser, affektar og relasjonar i eit pluralt samfunn.
Published 2015 by Jonas Gamborg Lillebø

Historiens rolle
Published 2015 by Jonas Gamborg Lillebø, Paola Maria De Cuzzani

Vil finne en ny måte å snakke om kultur på
Published 2014 by Jonas Gamborg Lillebø

Kulturelle forgreiningar
Published 2014 by Jonas Gamborg Lillebø

Hva vi snakker om når vi snakker om fremmede kulturer
Published 2014 by Jonas Gamborg Lillebø

The catetories "branchements" and "translation" in the interpretation of the contemporary European condition and managing its inner tensions
Published 2014 by Jonas Gamborg Lillebø

"Branchements" and "translation" as approaches to culture. An epistemological reflection on some aspects in the thinking of Jean-Loup Amselle and Paul Ricoeur [ISBN 978-82-308-2421-4]
Published 2013 by Jonas Gamborg Lillebø

Fra "oss" til "de andre"(og tilbake igjen)
Published 2013 by Jonas Gamborg Lillebø, Johannes Servan, Simen Andersen Øyen

Fra «oss» til «de andre» (og tilbake igjen)
Published 2013 by Jonas Gamborg Lillebø, Johannes Servan, Simen Andersen Øyen

For en ikke-instrumentell bruk av historien
Published 2013 by Jonas Gamborg Lillebø, Bjørnar Mortensen Vik

Approaches to culture
Published 2013 by Jonas Gamborg Lillebø

Translation as critique of cultural sameness
Published 2012 by Jonas Gamborg Lillebø

Kva betyr det at humaniora er relevant?
Published 2012 by Jonas Gamborg Lillebø

"Hybridity,branchements, dialectics."
Published 2012 by Jonas Gamborg Lillebø

Om Amselle og kulturomgrepet
Published 2012 by Jonas Gamborg Lillebø

Er humaniora si framtid samtida?
Published 2011 by Jonas Gamborg Lillebø

Oversettelse som artikulasjon av det interkulturelle
Published 2010 by Jonas Gamborg Lillebø

Translation as paradigm in culturally diverse societies
Published 2010 by Jonas Gamborg Lillebø

Vitskapsteori mellom problem og oversettelse. Latour, Canguilhem og Macherey
Published 2010 by Jonas Gamborg Lillebø

Oversettelsens paradigme
Published 2010 by Jonas Gamborg Lillebø

Humanioras rolle
Published 2009 by Jonas Gamborg Lillebø

The notion of comparison
Published 2009 by Jonas Gamborg Lillebø

The concept of culture in pluralistic Europe
Published 2008 by Jonas Gamborg Lillebø

Vitskapleg rasjonalitet mellom sanning og histoire 115s.
Published 2007 by Jonas Gamborg Lillebø, Paola Maria De Cuzzani
Publisher: Universitetet i Bergen

Louis Pasteur i lys av fransk vitskapsfilosofi
Published 2006 by Jonas Gamborg Lillebø