Profile picture for user tof

Torbjørn Frantsen

Høgskulelektor

Digital kompetanse i læring

Utdanning

Allmennlærarutdanning med fordjuping i musikk og IKT, og master i ”IKT og læring”.

Erfaring

  • 2020 - d.d. Instituttleiar, Institutt for digital kompetanse
  • 2001 - d.d. Undervisning i IKT for lærarar, etterkvart omdøypt til digital kompetanse i læring. 
  • 2002 - d.d. Frikjøpt til administrativt ansvar for Høgskulen sitt LMS. 
  • 2002 - 2016 Undervisning ved bachelor i medieproduksjon og mediedesign, ved seksjon for Medie- og kommunikasjonsteknologi (MKT). Eksempel på emneansvar: Praktisk medieproduksjon (særlig fokus på lyd), Webdesign (frontend, backend). 

Interessefelt

TL;DR:  Programmering, mediedesign og didaktikk med særskilt fokus på vurdering. 

Tidleg på 2000-talet underviste eg i webdesign og enkel programmering som ein del av IKT for lærarar. Frå 2002-2016 utvikla og drifta fagmiljøet vårt (MKT) ein bachelor i Media, IKT og Design der mitt ansvar var webdesign og medieproduksjon med fokus på lyd. Hadde emneansvar for praktisk medieproduksjon, og utvikla ulike variantar av t.d. Frontend-webdesign og Backend-webdesign. Dette bygde kompetanse i brukskvalitet, designtenking og systemering, objektorientert programmering i ulike programmeringsspråk, databehandling/modellering av relasjonsdatabasar, m.m.  Fra 2014-15 har undervisningsoppgåvene i huvudsak handla om programmering i skulen, først knytt til at utvikling av ein serie 5 stp-emne i samarbeid med lokale skular, før Programmering i skulen (DKL116, 15stp) vart lansert i 2018 som ei vidareutvikling av desse. Deretter søkte vi og fekk utvikle tilbod knytt til kompetanse for kvalitet i "Programmering 1.-7. trinn" og "Programmering 5.-10. trinn", og frå 2023 har vi også "Programering for 8.-13. trinn". Frå 2018 har vi sakte men sikkert blitt fleire som underviser spesifikt i programmering i skulen og har i dag eit sterkt tverrfagleg fagmiljø på feltet ved Institutt for digital kompetanse og Institutt for Realfag.

Vurdering anten det har handlar om vurdering knytt til multimodalitet, til programmering eller i større grad frå 2022 og framover korleis kunstig intelligens utfordrar vurderingspraksis, er eit særleg interesseområde. Dette bygg på ei generell interesse for didaktikk, prega av til dømes læringsdesign som har blitt eit kompetanseområde som knyter saman min bakgrunn frå medie-/designundervisning med læring og teknologi i utdanning.


Forskinggrupper:
Media literacy and learning design, HVO
Programming for matematisk forståelse, VUC

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

A content analysis of SOLO-levels in different computer programming courses in higher education
Publisert 2020 av Martyna Katarzyna Fojcik, Marcin Fojcik, Olav Sande, Kim Andre Stavenæs Refvik, Torbjørn Frantsen, Hroar Saunes Bye

Situert teknologi og kompetansebygging: Utvikling av en mobil applikasjon for opplæring offshore
Publisert 2014 av Ivar John Erdal, Torbjørn Frantsen, Carl Jørgen Nesset, Kjell Antvort

Anna

Programmering i musikkfaget
Publisert 2023 av Torbjørn Frantsen

Vurdering og læring i KI-alderen
Publisert 2023 av Torbjørn Frantsen, E.G. Joakim Olsson

Kunstig intelligens, læring og vurdering
Publisert 2023 av Torbjørn Frantsen, E.G. Joakim Olsson

Profesjonelt handlingsrom og samarbeid: Ein casestudie om deltaking i First Lego League.
Publisert 2023 av Torbjørn Frantsen, Ingvild Buhaug, E.G. Joakim Olsson

First Lego League in School. Teachers percieved professional space and agency (Pilot)
Publisert 2023 av Ingvild Buhaug, Torbjørn Frantsen, Lena Svendheim, Erik Gustav Joakim Olsson

Digitale verktøy - ei utforskande reise for skuleelevar
Publisert 2023 av Torbjørn Frantsen, Ingvild Buhaug, Trine Kupen Refvik, Kim André Stavenæs Refvik

Digitale verktøy - ei utforskande reise for barnehageborn
Publisert 2023 av Torbjørn Frantsen, Trine Kupen Refvik, Ingvild Buhaug, Kim André Stavenæs Refvik

Learning with Robots - A Case Study of First Lego League
Publisert 2023 av Erik Gustav Joakim Olsson, Torbjørn Frantsen, Ingvild Buhaug, Lena Svendheim

Programmering, kva er det? Innslag på Nernett 15.03.22
Publisert 2022 av Torbjørn Frantsen

Læringsdesign og omvendt undervisning
Publisert 2021 av Torbjørn Frantsen

Direktesendt seminar om Programmering og algoritmisk tenking
Publisert 2020 av Torbjørn Frantsen

"Programmering i skule og lærarutdanning med fagfornyinga" eit intervju/samtale med Kim Refvik.
Publisert 2020 av Torbjørn Frantsen, Kim Andre Stavenæs Refvik

Utdanningsdirektoratet har laga digitale kompetansepakker som skal støtte skuleleiarar og lærarar i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk i skulen. Kompetansepakken «Musikk 1- 10 Programmering og algoritmisk tenking» er utvikla ved Høgskulen i Volda. Saman med Torbjørn Frantsen og Jan Erik Syversen
Publisert 2020 av Stein Helge Solstad, Torbjørn Frantsen, Jan Erik Syversen

Teknologi, algoritmisk tenking og programmering i musikk
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen, Stein Helge Solstad, Jan Erik Syversen

Studieadministrativt arbeid i framtida
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Å være lærar i programmering, utan å kunne programmering, funn frå masterarbeidet.
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Programmering utan datamaskin, hjelp Wall-E!
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Ulsteinmodellen, skulebasert vidareutdanning
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen, Marianne Ulstein Johnston

Læringsdesign, iterative prosessar og programmering
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Å vere lærar i programmering utan å kunne programmere 73s.
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Programmering, kva, kvifor og korleis, for Velle skule.
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen, Kim Andre Stavenæs Refvik

Koding utan datamaskin, Teknologiveka 2018.
Publisert 2018 av Torbjørn Frantsen

Koding for born. "Oppvekst"
Publisert 2018 av Torbjørn Frantsen

Verdien av koding.
Publisert 2017 av Torbjørn Frantsen

Paddeland, mobilapplikasjon for IOS og Android
Publisert 2014 av Torbjørn Frantsen

Situated technology and learning: Development of a mobile application for offshore safety training
Publisert 2013 av Torbjørn Frantsen, Ivar John Erdal

Situert teknologi og kompetansebygging: Utvikling av ein mobil applikasjon for opplæring offshore
Publisert 2013 av Ivar John Erdal, Torbjørn Frantsen, Carl Jørgen Nesset

A mobile application for situated learning offshore. A VRI project in cooperation with Island Offshore Management, Ulsteinvik
Publisert 2012 av Ivar John Erdal, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen, Kjell Antvort

Flerkamera storskjermproduksjon med streaming på nett fra First Lego League på Aukra. 9 - 10 nov 2012
Publisert 2012 av Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

Flerkamera storskjermproduksjon med streaming på nett fra Forskingsdagane for FoU-kontoret ved Høgskulen i Volda. Fra seminar om Lærarar for framtida. 25 sep 2012
Publisert 2012 av Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

First Lego League 2011
Publisert 2011 av Dag Svein Roland, Torbjørn Frantsen, Carl Jørgen Nesset

Live-streaming og visning til storskjerm "Kjemikaren – frå trollmann til forskar" under forskningsdagene 2011 ved Høgskulen i Volda
Publisert 2011 av Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

Live flerkameraproduksjon Hareidstemna 2011
Publisert 2011 av Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

Folkemøte 2011
Publisert 2011 av Steinar Høydal, Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

First Lego League
Publisert 2009 av Carl Jørgen Nesset, Fride Haugen Vedde, Torbjørn Frantsen

Tekstbasen
Publisert 2008 av Hjalmar Eiksund, Torbjørn Frantsen

Påmeldingsystem, Naturfag med mål og meining
Publisert 2007 av Torbjørn Frantsen

Teknologi og design med IKT Kunst og handverk i Kunnskapsløftet
Publisert 2007 av Thorstein Vasset, Torbjørn Frantsen, Roar Stokken

Tekstbasen Nynorsksenteret sin ressurs for nynorske tekstar
Publisert 2007 av Torbjørn Frantsen

First Lego League
Publisert 2007 av Torbjørn Frantsen, Gaute Hareide, Kjetil Vaage Øie

Fronter 24! – Hjelp? [ISBN 8276611664] 57s.
Publisert 2003 av Torbjørn Frantsen, Terje H. Hanssen, Håvard Krøvel-Velle, Roar Stokken, Geir Thomassen