Profile picture for user tof

Torbjørn Frantsen

Høgskulelektor

Digital kompetanse i læring

Torbjørn finn du på Avdeling for Mediefag, der han er høgskulelærar. Han er lærarutdanna i Volda, med fordjuping i musikk og IKT. I ettertid har han også tatt mastermoduler i ”IKT og læring” frå Høgskulen Stord/Haugesund og Høgskulen Oslo/Akershus. Torbjørn gjekk frå å vere nyutdanna lærar til høgskulelærer på berre tre dagar, noko han aldri har angra på. Utfodringane har stadig endra seg, men for Torbjørn har det handla om digital kompetanse i læring, samt mediedesign i form av websider og lydproduksjonar. Dei siste åra har han jobba ein del med koding i og utanfor skulen, og i tillegg til å undervise i koding på Høgskulen er han med og driv Kodeklubben Volda. Å være medielærar er ikkje berre ein jobb for Torbjørn, også mykje av fritida går med. Elles spelar han tangentar i band og er aktiv i Jazzklubben i Volda, fordi han meiner Volda treng eit mangfald av tilbod.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Situert teknologi og kompetansebygging: Utvikling av en mobil applikasjon for opplæring offshore
Publisert 2014 by Ivar John Erdal, Torbjørn Frantsen, Carl Jørgen Nesset, Kjell Antvort

Anna

Programmering, kva, kvifor og korleis, for Velle skule.
Publisert 2019 by Torbjørn Frantsen, Kim Andre Stavenæs Refvik

Koding utan datamaskin, Teknologiveka 2018.
Publisert 2018 by Torbjørn Frantsen

Koding for born. "Oppvekst"
Publisert 2018 by Torbjørn Frantsen

Verdien av koding.
Publisert 2017 by Torbjørn Frantsen

Paddeland, mobilapplikasjon for IOS og Android
Publisert 2014 by Torbjørn Frantsen

Situated technology and learning: Development of a mobile application for offshore safety training
Publisert 2013 by Torbjørn Frantsen, Ivar John Erdal

Situert teknologi og kompetansebygging: Utvikling av ein mobil applikasjon for opplæring offshore
Publisert 2013 by Ivar John Erdal, Torbjørn Frantsen, Carl Jørgen Nesset

A mobile application for situated learning offshore. A VRI project in cooperation with Island Offshore Management, Ulsteinvik
Publisert 2012 by Ivar John Erdal, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen, Kjell Antvort

Flerkamera storskjermproduksjon med streaming på nett fra First Lego League på Aukra. 9 - 10 nov 2012
Publisert 2012 by Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

Flerkamera storskjermproduksjon med streaming på nett fra Forskingsdagane for FoU-kontoret ved Høgskulen i Volda. Fra seminar om Lærarar for framtida. 25 sep 2012
Publisert 2012 by Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

First Lego League 2011
Publisert 2011 by Dag Svein Roland, Torbjørn Frantsen, Carl Jørgen Nesset

Live-streaming og visning til storskjerm "Kjemikaren – frå trollmann til forskar" under forskningsdagene 2011 ved Høgskulen i Volda
Publisert 2011 by Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

Live flerkameraproduksjon Hareidstemna 2011
Publisert 2011 by Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

Folkemøte 2011
Publisert 2011 by Steinar Høydal, Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

First Lego League
Publisert 2009 by Carl Jørgen Nesset, Fride Haugen Vedde, Torbjørn Frantsen

Tekstbasen
Publisert 2008 by Hjalmar Eiksund, Torbjørn Frantsen

Påmeldingsystem, Naturfag med mål og meining
Publisert 2007 by Torbjørn Frantsen

Teknologi og design med IKT Kunst og handverk i Kunnskapsløftet
Publisert 2007 by Thorstein Vasset, Torbjørn Frantsen, Roar Stokken

Tekstbasen Nynorsksenteret sin ressurs for nynorske tekstar
Publisert 2007 by Torbjørn Frantsen

First Lego League
Publisert 2007 by Torbjørn Frantsen, Gaute Hareide, Kjetil Vaage Øie

Fronter 24! – Hjelp? [ISBN 8276611664] 57s.
Publisert 2003 by Torbjørn Frantsen, Terje H. Hanssen, Håvard Krøvel-Velle, Roar Stokken, Geir Thomassen