Profile picture for user tof

Torbjørn Frantsen

Høgskulelektor

Digital kompetanse i læring

Torbjørn finn du på Avdeling for Humanistiske fag og lærarutdanning, der han er høgskulelektor. Han har allmennlærarutdanning frå Høgskulen i Volda, med fordjuping i musikk og IKT. Master tok han så i ”IKT og læring” ved Oslomet. Torbjørn gjekk frå å vere nyutdanna lærar til høgskulelærer på berre tre dagar, noko han aldri har angra på. Utfordringane har stadig endra seg, men for Torbjørn har det handla om digital kompetanse i læring, samt mediedesign i form av websider og lydproduksjonar. Dei siste åra har han jobba ein del med programmering i og utanfor skulen, og i tillegg til å undervise på Høgskulen er han med og driv Kodeklubben Volda. Å være lærar er ikkje berre ein jobb for Torbjørn, også mykje av fritida går med. Elles spelar han tangentar i band og er aktiv i Jazzklubben i Volda, fordi han meiner Volda treng eit mangfald av kulturtilbod.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

A content analysis of SOLO-levels in different computer programming courses in higher education
Publisert 2020 av Martyna Katarzyna Fojcik, Marcin Fojcik, Olav Sande, Kim Andre Stavenæs Refvik, Torbjørn Frantsen, Hroar Saunes Bye

Situert teknologi og kompetansebygging: Utvikling av en mobil applikasjon for opplæring offshore
Publisert 2014 av Ivar John Erdal, Torbjørn Frantsen, Carl Jørgen Nesset, Kjell Antvort

Anna

Learning with Robots - A Case Study of First Lego League
Publisert 2023 av Erik Gustav Joakim Olsson, Torbjørn Frantsen, Ingvild Buhaug, Lena Svendheim

Programmering, kva er det? Innslag på Nernett 15.03.22
Publisert 2022 av Torbjørn Frantsen

Læringsdesign og omvendt undervisning
Publisert 2021 av Torbjørn Frantsen

Direktesendt seminar om Programmering og algoritmisk tenking
Publisert 2020 av Torbjørn Frantsen

"Programmering i skule og lærarutdanning med fagfornyinga" eit intervju/samtale med Kim Refvik.
Publisert 2020 av Torbjørn Frantsen, Kim Andre Stavenæs Refvik

Utdanningsdirektoratet har laga digitale kompetansepakker som skal støtte skuleleiarar og lærarar i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk i skulen. Kompetansepakken «Musikk 1- 10 Programmering og algoritmisk tenking» er utvikla ved Høgskulen i Volda. Saman med Torbjørn Frantsen og Jan Erik Syversen
Publisert 2020 av Stein Helge Solstad, Torbjørn Frantsen, Jan Erik Syversen

Teknologi, algoritmisk tenking og programmering i musikk
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen, Stein Helge Solstad, Jan Erik Syversen

Studieadministrativt arbeid i framtida
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Å være lærar i programmering, utan å kunne programmering, funn frå masterarbeidet.
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Programmering utan datamaskin, hjelp Wall-E!
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Ulsteinmodellen, skulebasert vidareutdanning
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen, Marianne Ulstein Johnston

Læringsdesign, iterative prosessar og programmering
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Å vere lærar i programmering utan å kunne programmere 73s.
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen

Programmering, kva, kvifor og korleis, for Velle skule.
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen, Kim Andre Stavenæs Refvik

Koding utan datamaskin, Teknologiveka 2018.
Publisert 2018 av Torbjørn Frantsen

Koding for born. "Oppvekst"
Publisert 2018 av Torbjørn Frantsen

Verdien av koding.
Publisert 2017 av Torbjørn Frantsen

Paddeland, mobilapplikasjon for IOS og Android
Publisert 2014 av Torbjørn Frantsen

Situated technology and learning: Development of a mobile application for offshore safety training
Publisert 2013 av Torbjørn Frantsen, Ivar John Erdal

Situert teknologi og kompetansebygging: Utvikling av ein mobil applikasjon for opplæring offshore
Publisert 2013 av Ivar John Erdal, Torbjørn Frantsen, Carl Jørgen Nesset

A mobile application for situated learning offshore. A VRI project in cooperation with Island Offshore Management, Ulsteinvik
Publisert 2012 av Ivar John Erdal, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen, Kjell Antvort

Flerkamera storskjermproduksjon med streaming på nett fra First Lego League på Aukra. 9 - 10 nov 2012
Publisert 2012 av Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

Flerkamera storskjermproduksjon med streaming på nett fra Forskingsdagane for FoU-kontoret ved Høgskulen i Volda. Fra seminar om Lærarar for framtida. 25 sep 2012
Publisert 2012 av Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

First Lego League 2011
Publisert 2011 av Dag Svein Roland, Torbjørn Frantsen, Carl Jørgen Nesset

Live-streaming og visning til storskjerm "Kjemikaren – frå trollmann til forskar" under forskningsdagene 2011 ved Høgskulen i Volda
Publisert 2011 av Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

Live flerkameraproduksjon Hareidstemna 2011
Publisert 2011 av Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

Folkemøte 2011
Publisert 2011 av Steinar Høydal, Dag Svein Roland, Carl Jørgen Nesset, Torbjørn Frantsen

First Lego League
Publisert 2009 av Carl Jørgen Nesset, Fride Haugen Vedde, Torbjørn Frantsen

Tekstbasen
Publisert 2008 av Hjalmar Eiksund, Torbjørn Frantsen

Påmeldingsystem, Naturfag med mål og meining
Publisert 2007 av Torbjørn Frantsen

Teknologi og design med IKT Kunst og handverk i Kunnskapsløftet
Publisert 2007 av Thorstein Vasset, Torbjørn Frantsen, Roar Stokken

Tekstbasen Nynorsksenteret sin ressurs for nynorske tekstar
Publisert 2007 av Torbjørn Frantsen

First Lego League
Publisert 2007 av Torbjørn Frantsen, Gaute Hareide, Kjetil Vaage Øie

Fronter 24! – Hjelp? [ISBN 8276611664] 57s.
Publisert 2003 av Torbjørn Frantsen, Terje H. Hanssen, Håvard Krøvel-Velle, Roar Stokken, Geir Thomassen