miljøfyrtårn

  • Klimarapport for HVO: Lågare utslipp i 2019

    Publisert

    Klima- og miljørapporten for 2019 er klar. Den viser at Høgskulen i Volda har lågare utslipp som følgje av reiser, og at fokus på kjeldesortering gir resultat.