Lærebok

  • Gudrun Kløve Juuhl, Hjalmar Eiksund, Kristin Kibsgaard Sjøhelle

    Ny bok blir pensum i unikt studium i nynorskopplæring

    Publisert

    Er du norsklærar i grunnopplæringa som vil auke kompentansen i nynorsk? Høgskulen i Volda tilbyr deg eit heilt unikt studium som ingen andre i Noreg har - med ei splitter ny lærebok på pensum.