Pensumlister 2019 høst

A
Pensum | AFPT101 - Personlig trener
Pensum | AMV120 - START - studium i journalistikk
Pensum | AMV122 - Digital rådgiver
Pensum | AMV123 - Digital markedsføring
Pensum | AMV124 - Interaksjonsdesign og brukervennlighet
Pensum | AMV125 - Digital kommunikasjon
Pensum | ANFIG101 - Figure drawing
Pensum | ANFIG103 - Figure drawing 3
Pensum | ANI113 - Animasjon 3: 3D-animasjon - stop motion og CGI
Pensum | ANI121 - Animasjon 1: Grunnprinsippa i animasjon - 2D/teiknefilm
Pensum | ANI205 - Animasjon 5
Pensum | ANT101 - Animasjonsteori 1
Pensum | ANT201 - Animasjonsteori 3

B
Pensum | BLUBULL - Barns utvikling, leik og læring 
Pensum | BLUBULL-D - Barns utvikling, leik og læring 
Pensum | BLUFBNF - Barn, natur og friluftsliv
Pensum | BLUFMM - Mangfald og meistring
Pensum | BLUFSPMD - Småbarnspedagogikk med vekt på musikk og drama
Pensum | BLUKKK30 - Kunst, kultur og kreativitet 
Pensum | BLUKKK30-D - Kunst, kultur og kreativitet 
Pensum | BLULSU-D - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid
Pensum | BLUNHR - Natur, Helse og Rørsle 
Pensum | BLUNHR-D - Natur, Helse og Rørsle 
Pensum | BLUSRLE - Samfunn, religion, livssyn og etikk
Pensum | BLUSRLE-D - Samfunn, religion, livssyn og etikk
Pensum | BLUSTM - Språk, tekst og matematikk i barnehagelærarutdanninga 
Pensum | BLUSTM-D - Språk, tekst og matematikk i barnehagelærarutdanninga

C
D
Pensum | DKL111N - Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk
Pensum | DKL112N - Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø
Pensum | DKL116N - Koding i skulen
Pensum | DKLY101 - Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar
Pensum | DOCP201 - Documentary Photography
Pensum | DRHS900 - Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

E
Pensum | ENG141 - Grammatikk og leksikologi 
Pensum | ENG141N - Grammatikk og leksikologi 
Pensum | ENG142 - Litteratur og kultur etter 1900 
Pensum | ENG142N - Litteratur og kultur etter 1900 
Pensum | ENG1A-17KFK - Engelsk 1A (1-7) 
Pensum | ENG2A-510KFK - Engelsk 2A (5-10)
Pensum | ENG201 - Omsetjing: Teori og praksis
Pensum | ERAANI201 - Animation production
Pensum | EXP100 - Examen philosophicum
Pensum | EXP100N - Examen philosophicum, 10 stp (nettstudium)

F
Pensum | FLM101 - Introduction to film history 
Pensum | FME103 - Photo for media

G
Pensum | GL1-7KR1 - Kroppsøving 1 
Pensum | GL1-7NF1A - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (1-7)
Pensum | GL1-7NF1B - Naturfag 1 - Biologi og geofag (1-7)
Pensum | GL1-7RLE1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (1-7) 
Pensum | GL5-10KR1 - Kroppsøving 1 
Pensum | GL5-10NF1A - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (5-10)
Pensum | GL5-10NF1B - Naturfag 1 - Biologi og geofag (5-10)
Pensum | GL5-10RLE1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (5-10) 

H
Pensum | HI111 - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300–1536 
Pensum | HI111N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300-1536 (nettbasert) 
Pensum | HI112 - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536–1870 
Pensum | HI112N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536-1870 (nettbasert) 
Pensum | HI113N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870-2000 (nettbasert) 
Pensum | HI150 - Norway in the World, 800-2000
Pensum | HI208 - Spania – identitetar, nasjonar, regionar 
Pensum | HI212 - Kystkultur og kystsamfunn
Pensum | HPE205 - Profesjonsfagleg digital kompetanse for lærarutdannarar
Pensum | HUM101 - Humanistisk innføringsemne
Pensum | HUM102 - Kurs i oppgåveskriving
Pensum | HUM103N - Humanistisk innføringsemne, Nettbasert (ex.fac. utan skrivekurs)

I
Pensum | IKF101 - Treningslære
Pensum | IKF102 - Idrett og samfunn
Pensum | IKF105 - Ernæring og fysisk aktivitet
Pensum | IKF106 - Friluftsliv 1
Pensum | IKF201 - Prestasjonsutvikling
Pensum | IKF206 - Naturguiding i fjordlandskap
Pensum | IKF207 - Naturguiding som profesjon
Pensum | INF131 - PR og kommunikasjon 1: Innføring med praktiske øvingar 
Pensum | INF211 - PR og komminukasjon 3: Samfunnskommunikasjon og CSR
Pensum | INF212 - PR og kommunikasjon 4: Kommunikasjonsteori med prosjektpraksis 
Pensum | IPA106 - Forvaltningsarbeid
Pensum | IPA106N - Forvaltningsarbeid (nettstudium)
Pensum | IPA107 - Offentlig rett 1 
Pensum | IPA107N - Offentlig rett 1 (nettstudium) 
Pensum | IPA111 - Samfunnskunnskap 
Pensum | IPA112 - Forvaltningskunnskap 
Pensum | IPA113 - Regional development in the European Union
Pensum | IPA172 - Vitskapsteori og samfunnsvitskapleg metode
Pensum | IPA173 - Innføring i arealplanlegging og GIS (Geografiske Informasjonssystem)
Pensum | IPA202 - Lokalsamfunnsplanlegging og utvikling 
Pensum | IPA213 - The European Union and Regional development: theories and practice 
Pensum | IPA301 - Regional planlegging og utvikling
Pensum | IPA302KOMP - Prosessleiing i samfunn og organisasjonar (samarb. med Utviklingskompetanse AS)
Pensum | IPA304 - Leiing og personalutvikling 
Pensum | IPA307 - Forskingsmetode og vitskapsteori

J
Pensum | JOA203 - Journalistikk 3 for avis
Pensum | JOF203 - Journalistikk 3 for fjernsyn
Pensum | JOR203 - Journalistikk 3 for radio
Pensum | JOU100 - Innføringsemne i journalistisk arbeidsteknikk
Pensum | JOU101 - Journalistikk 1 
Pensum | JOU204 - Journalistikk 4

K
Pensum | KOH1-110KFK - Kunst og handverk 1-10, Trearbeid i framtidsskulen, Kompetanse for kvalitet
Pensum | KOH115 - Tre, tradisjon og fornying
Pensum | KOH117 - Tekstil - design og redesign
Pensum | KOH131 - Visuell kommunikasjon
Pensum | KOH131UTV - Visual Communication for exchange students 
Pensum | KOH133 - Kunst - Skaping og formidling
Pensum | KOH203 - Visuell kommunikasjon II
Pensum | KUM301 - Nasjon, kultur og religion
Pensum | KUM305 - Brennpunkt Midtausten
Pensum | KUM309 - Mikrohistorie
 
L
Pensum | LLY101 - Læringsleiing for yrkesfaglærarar

M
Pensum | MAT110-AVG - Grunnleggande tallære, algebra og didaktikk 
Pensum | MAT110-KFK - Grunnleggande tallære, algebra og didaktikk 
Pensum | MAT130-AVG - Matematikkdidaktikk
Pensum | MAT130-KFK - Matematikkdidaktikk
Pensum | MAT140-AVG - Digitale verktøy i matematikkundervisninga
Pensum | MD201 - Strategic design
Pensum | MEI301 - Meistring og myndiggjering – samhandlingsperspektivet
Pensum | MEI303 - Forskingsmetode og vitskapsteori
Pensum | MEV221 - Medievitenskap 3 – Fra fag til forskning: Hvordan analysere medier 
Pensum | MGL1-7EN1A - Engelsk 1A
Pensum | MGL1-7EN1B - Engelsk 1B
Pensum | MGL1-7KH1A - Kunst og handverk 1A
Pensum | MGL1-7KH1B - Kunst og handverk 1B
Pensum | MGL1-7MA1A2 - Matematikk 1A: Tal, statistikk og sannsyn
Pensum | MGL1-7MA1B - Matematikk 1B: Begynneropplæring og statistikk, sannsyn, geometri og funksjonar
Pensum | MGL1-7MA2A - Matematikk 2A: Utforsking, argumentasjon og bevis
Pensum | MGL1-7NO1A - Norsk 1A: Norsk på mellomsteget
Pensum | MGL1-7NO1B - Norsk 1B: Grunnleggjande lese- og skriveopplæring, språkutvikling, multimodale tekstar og kartlegging
Pensum | MGL1-7NO2A - Norsk 2A: Den andre lese- og skriveopplæringa
Pensum | MGL1-7PE1 - Pedagogikk og elevkunnskap 1: Læraren si tilrettelegging for læring og utvikling
Pensum | MGL1-7PE2 - Pedagogikk og elevkunnskap 2: Den lærande eleven i elevmangfaldet
Pensum | MGL5-10EN1A - Engelsk 1A
Pensum | MGL5-10EN2A - Engelsk 2A
Pensum | MGL5-10EN2B - Engelsk 2B
Pensum | MGL5-10MA1A2 - Matematikk 1A: Tal, statistikk og sannsyn
Pensum | MGL5-10MA1B - Matematikk 1B: Geometri, statistikk, sannsyn og funksjonar
Pensum | MGL5-10MA2A - Matematikk 2A: Matematisk argumentasjon og bevis
Pensum | MGL5-10NO1A - Norsk 1A: Norsk på mellomsteget
Pensum | MGL5-10NO1B - Norsk 1B: Norsk på ungdomssteget
Pensum | MGL5-10NO2A - Norsk 2A: Litteratur, kultur og danning
Pensum | MGL5-10PE1 - Pedagogikk og elevkunnskap 1: Læraren si tilrettelegging for læring og utvikling
Pensum | MGL5-10PE2 - Pedagogikk og elevkunnskap 2: Den lærande eleven i elevmangfaldet
Pensum | MGL5-10SA1A - Samfunnsfag 1A: Samfunnsfag som skule- og vitskapsfag
Pensum | MGL5-10SA2A - Samfunnsfag 2A: Politikk og demokrati
Pensum | MGL5-10SA2B - Samfunnsfag 2B: Utforsking av globale perspektiv i samfunnsfaget
Pensum | MID117 - Fleirkamera og eventproduksjon
Pensum | MID118 - Media Concept Development and Pre-production
Pensum | MID128 - Web front-end design
Pensum | MID131 - Introduksjon til Media, IKT og design 
Pensum | MID211 - Nye medium
Pensum | MILD101 - Miljøterapi i demensomsorga
Pensum | MKH101BS - Mat, kosthald og helse 1 (1-7) 
Pensum | MKH101US - Mat, kosthald og helse 1 (5-10)
Pensum | MKK101 - Mat, kultur og konservering 1
Pensum | MMP301 - Storytelling, Representations and Rhetorics
Pensum | MMP302 - Media, Professions and Society
Pensum | MMP312 - Research Design and Methods
Pensum | MNT201 - Rettleiing og mentorutdanning 1
Pensum | MNT211SKUL - Rettleiings- og mentorutdanning 1
Pensum | MUS101 - Inn i musikken 1
Pensum | MUS102 - Musikk for barn og unge 1
Pensum | MUS105 - Musikkteknologi 1
Pensum | MUS107 Musikk og livsmeistring 1
Pensum | MUS201 - Utøving og formidling 1
Pensum | MUS208 - Ensembleleiing
Pensum | MUS212 - Arrangering

N
Pensum | NAMABHG - Naturfag og matematikk i barnehagen 
Pensum | NF101B - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (1-7)
Pensum | NF101U - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (5-10)
Pensum | NF102B - Naturfag 1 - Biologi og geofag (1-7)
Pensum | NF102U - Naturfag 1 - Biologi og geofag (5-10)
Pensum | NIS101 - Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar I 
Pensum | NO101N - Språket som struktur
Pensum | NO103N - Tekst og struktur
Pensum | NO111S - Språket som struktur
Pensum | NO113S - Tekst og struktur
Pensum | NO121 - Nynorsk i opplæringa 1
Pensum | NO121-813KFK - Nynorsk i opplæringa del 1 
Pensum | NO2A-17KFK - Norsk 2A for 1.-7. årssteg, Kompetanse for kvalitet
Pensum | NO201 - Nynorsk skriftkultur
Pensum | NO203 - Livshistorier: biografi og roman
Pensum | NO221 - Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk 1
Pensum | NOIN101 - Norsk språk, samfunn og høgskulekultur – ei innføring
Pensum | NOR2LSN - Norsk 2: Lese- og skriveopplæring (nettbasert med avgift)
Pensum | NYN301 - Skriftkultur. Ei innføring
Pensum | NYN304 - Den nynorsk teksten

O
Pensum | OUT101 - Outdoor Media Production - Communicating outdoor adventure and experiences

P
Pensum | POL301 - Politikk, helse og livsløp - Overordna perspektiv
Pensum | PPU-DID1FR - Didaktikk 1 Framandspråk
Pensum | PPU-DID1ID - Didaktikk 1 Idrett og kroppsøving
Pensum | PPU-DID1KH - Didaktikk 1 Kunst og handverk
Pensum | PPU-DID1ME - Didaktikk 1 Mediefag
Pensum | PPU-DID1MU - Didaktikk 1 Musikk
Pensum | PPU-DID1NO - Didaktikk 1 Norsk
Pensum | PPU-DID1RE - Didaktikk 1 Realfag
Pensum | PPU-DID1RL - Didaktikk 1 Religion og livssyn
Pensum | PPU-DID1SA - Didaktikk 1 Samfunnsfag
Pensum | PPU-DID1TD - Didaktikk 1 Teater og drama
Pensum | PPU-PED1 - Pedagogikk 1
Pensum | PPUD-DID1FR - Didaktikk 1 Framandspråk
Pensum | PPUD-DID1ID - Didaktikk 1 Idrett og kroppsøving
Pensum | PPUD-DID1KH - Didaktikk 1 Kunst og handverk
Pensum | PPUD-DID1ME - Didaktikk 1 Mediefag
Pensum | PPUD-DID1MU - Didaktikk 1 Musikk
Pensum | PPUD-DID1NO - Didaktikk 1 Norsk
Pensum | PPUD-DID1RE - Didaktikk 1 Realfag
Pensum | PPUD-DID1RL - Didaktikk 1 Religion og livssyn
Pensum | PPUD-DID1SA - Didaktikk 1 Samfunnsfag
Pensum | PPUD-DID1TD - Didaktikk 1 Teater og drama
Pensum | PPUD-PED1 - Pedagogikk 1
Pensum | PPU2D-R15 - Pedagogikk 2, deltid
Pensum | PPUD111 - Pedagogikk 1
Pensum | PPUD112 - Pedagogikk 2
Pensum | PPUD120-15 - PPU: Fagdidaktikk - Norsk, 15 stp
Pensum | PPUD121-15 - PPU: Fagdidaktikk – Religion, livssyn og etikk
Pensum | PPUD124-15 - PPU: Fagdidaktikk - Musikk , 15 stp
Pensum | PPUD127-15 - PPU: Fagdidaktikk - Naturfag, 15 stp
Pensum | PPUD128-15 - PPU: Fagdidaktikk - Framandspråk, 15 stp
Pensum | PPUD130-15 - PPU: Fagdidaktikk - Samfunnsfag, 15
Pensum | PPY121 - Yrkesdidaktikk 1 
Pensum | PPY122 - Yrkesdidaktikk 2 
Pensum | PROG-110KFK - Introduksjon til programmering, 1.-10. trinn
Pensum | PROSB - Prosessledelse i plan- og utviklingsarbeid (i samarbeid med Utviklingskompetanse AS)

R
Pensum | REL111 - Bibelen - tekst og tolking 
Pensum | REL112 - Religion og livssyn 
Pensum | REL113N - Tru og tradisjon 
Pensum | REL114N - Religions- og livssynsundervisning i eit fleirkulturelt samfunn
Pensum | REL115 - Film, populærkultur og livstolking
Pensum | REL142 - Kurs i oppgåveskriving for religionsfag
Pensum | REL207 - Livssynsmarknad og livssynsdebatt
Pensum | REL207N - Livssynsmarknad og livssynsdebatt
Pensum | REL212 - Fordjupningsoppgåve i religion og livssyn
Pensum | REL212N - Fordjupningsoppgåve i religion og livssyn (avgiftsbasert)
Pensum | REP201 - Reportasjearbeid i framand kultur
Pensum | RET301 Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen 
Pensum | RUS301 - Rus som kulturelt og sosialt fenomen

S
Pensum | SABVP111 - Introduksjon til sosialt arbeid
Pensum | SABVP121 - Individretta emne og organisasjonskunnskap
Pensum | SABVP122 - Prosjekt i praksis
Pensum | SABVP131 - Klientretta praksisstudium
Pensum | SAJ101 - Innføring i norsk samfunnsliv
Pensum | SASOS111 - Introduksjon til sosialt arbeid
Pensum | SASOS121 - Individretta emne og organisasjonskunnskap
Pensum | SASOS122 - Prosjekt i praksis
Pensum | SASOS131 - Klientretta praksisstudium
Pensum | SP1-110KFK - Læringsmiljø og åtferd
Pensum | SRS101N - Skuleretta samfunnsfag: Natur og samfunn i Noreg (nettbasert m/avgift) 
Pensum | SRS103N - Skuleretta samfunnsfag: Politikk og demokrati, kontinuitet og vendepunkt (nettbasert m/avgift)

T
Pensum | TIND101 - Tindeveglederaspirant
Pensum | TIND102 - Tindevegleder
Pensum | TOD101 - Teaterproduksjon 1: Realistisk teater
Pensum | TOD102 - Teaterkunnskap 
Pensum | TOD105 - Script writing 
Pensum | TOD107 - Lydbok, dubbing og radioteater
Pensum | TOD108 - Teater og helse: Anvendt teater
Pensum | TOD202 - Teaterproduksjon 4: Teater for barn

U
Pensum | UL301 - Overordna perspektiv på kvalitet i opplæringa i barnehage og skule
Pensum | UL305 - Vitskapsteori og forskingsmetode
Pensum | ULMA303 - Problemløysing og modellering 
Pensum | ULNO304 - Norskfaget, norsklæraren og klasserommet
Pensum | ULSP303 - Språk- og leseutvikling