Program PPU-konferansen

Søndag 8. mars

  
18:45-18.50 Oppmøte i resepsjonen på hotell Ivar Aasen, Ørsta. Skyss til Aasentunet.
19:00 - 21:30 Ivar Aasen-tunet: Omvisning og enkelt måltid i nynorsk kulturlandskap

 

Måndag 9. mars

 

Stad: Høgskulen i Volda - BK159 (KART)

09:00 Avreise buss frå hotell Ivar Aasen, Ørsta
09:15 - 10:00 Registrering
10:00 - 10:30 Opning: rektor Johann Roppen. Orientering om programmet: Bjørnar Sæterås
10:30 - 11:00 Forsknings/kunnskapsdepartementet ved Birgitte Levy/Anbjørg Rimeslåtten: PPU si rolle i lærarkvalifisering i framtida.
11:00 - 11:15 Pause
11:15 - 12:00 Ragnhild Lied: Lied-utvalet - om struktur og innhald vidaregåande opplæring
12:00 - 12:15 Oppsummering/diskusjon
12:15 - 13:15 Lunsj
13:15 - 14:00 Kirsti Klette: Koherens og kobling til praksis i lærarutdanning - komparative og internasjonale perspektiver
14:00 - 14:45 Innspel/gruppediskusjonar praksis i PPU
14:45 - 15:00 Pause
15:00 - 15:45 Siv T. Måseidvåg Gamlem: Vurdering - Underveisvurdering og sluttvurdering.
15:45 - 16:00 Pause med noko å bite i.
16:00 - 16:45 Synnøve Amdam: Digital kompetanse i lærarutdanning - eit møte med Læringsverkstaden ved HVO
16:55 Avreise med buss frå HVO til hotellet
18:25 Avreise Volda, buss til konferansemiddag ved Rekkedal Gjestehus. Haldeplass ved sjukehusvegen/Aasenbygget HVO
18:45 Avreise buss frå hotell Ivar Aasen, Ørsta, til konferansemiddag ved Rekkedal Gjestehus
22:30 Retur med buss til hotellet, vidare til Volda

Lenkje til strøyming av del 1, dag 1 

 

Tysdag 10. mars

 

Stad: Høgskulen i Volda - BK159 (KART)

08:30 Avreise buss frå hotell Ivar Aasen, Ørsta
09:00 - 09:10 Orientering om dagen
09:10 - 09:50 Kåre Heggen: Rekruttering til lærarutdanning og høgskular si regionale begydning for utdanning og kompetanse
09:50 - 10:00 Torgeir Parr Dimmen: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
10:00 - 10:20 Posterpresentasjonar i plenum
10:20 - 10:30 Kaffi
10:30 - 12:00 Praktisk-estetiske fag i PPU - ved Avdeling for kulturfag
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 13:15 Vurdering av profesjonskompetanse - kort innleiing
13:15 - 14:15 Arbeid i grupper, vurdering
14:15 - 14:30 Oppsummering gruppearbeid
14:30 - 14:45 

Kort om arbeidet i dei nasjonale faggruppene og status rundt Nasjonale retningslinjer, v/Ketil Knudsen og Jan Arne Pettersen

14:45 - 14:50 Orienteringar
14:50 - 15:00 Avslutning med overrekking av stafettpinnen til neste års arrangør

Lenkje til strøyming av del 1, dag 2
 

QR

 

https://padlet.com/saetbjorn/e9dw3av67jm1