Program PPU-konferansen

Søndag 8. mars

  
18:00-18.50 Tidleg registrering på Hotell Ivar Aasen i Ørsta (kl 18.50 felles transport til Aasen-tunet)
19:00 - 21:00 Ivar Aasen-tunet: Omvisning og enkelt måltid i nynorsk kulturlandskap

 

Måndag 9. mars

 

Stad: Høgskulen i Volda

09:00 - 09:45 Registrering
09:45 - 10:15 Opning og orientering
10:15 - 11:00 Kunnskapsdepartementet: PPU si rolle i nasjonal lærarkvalifisering/forventningar til framtidas lærarar
11:00 - 11:15 Pause
11:15 - 12:00 Ragnhild Lied: Lied-utvalet - om struktur og innhald vidaregåande opplæring
12:00 - 12:15 Oppsummering/diskusjon
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 13:45 Kirsti Klette: Koherens og kobling til praksis i lærarutdanning - komparative og internasjonale perspektiver
13:45 - 14:30 Gruppediskusjonar
14:30 - 14:45 Pause
14:45 - 15:30 Siv T. Måseidvåg Gamlem: Vurdering - Underveisvurdering og sluttvurdering.
15:30 - 15:45 Pause m kaffi/svele
15:15 - 16:15 Synnøve Amdam: Digital kompetanse i lærarutdanning - eit møte med Læringsverkstaden ved HVO
16:45 Avreise frå HVO til hotellet
19:00 Avreise frå hotellet til konferansemiddag ved Rekkedal Gjestehus
22:30 Retur til hotellet

 

Tysdag 10. mars

 

Stad: Hotell Ivar Aasen

09:00 - 09:10 Orientering om dagen
09:10 - 09:40 Kåre Heggen: Rekruttering til lærarutdanning og høgskular si regionale begydning for utdanning og kompetanse
09:40 - 10:10 Posterpresentasjonar i plenum
10:20 - 12:00 Pause. Høskulevandring, ved avdeling for kulturfag
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 13:15 Vurdering av prosfesjonskompetanse - kort innleiing
13:15 - 14:15 Arbeid i grupper, vurdering
14:15 - 14:30 Oppsummering gruppearbeid
14:30 - 14:45 

Kort om arbeidet i dei nasjonale faggruppene og status rund Nasjonale retningslinjer, v/Ketil Knudsen og Jan Arne Pettersen

14:45 - 15:00 Avslutning med overrekking av stafettpinnen til neste års arrangør