Postjournal og innsyn


Høgskulen i Volda praktiserer meiroffentlegprinsippet. Krav om innsyn i saksdokument kan sendast på e-post til: postmottak@hivolda.no 

Det vert oppretta sak på innsynskravet i saks- og arkivsystemet Public 360° Online, og førespurnaden vert sendt til aktuell sakshandsamar. Sakshandsamingstid er normalt 1-3 verkedagar.

Her finn du postjournalen vår.