Undervisningsrom

Ønsker du å lagre eller skrive ut lista frå Word kan du logge på OneDrive her og hente lista. Lista vert stadig oppdatert. 
Lenke til møbleringsteikning for alle undervisningsrom finn du her, med teleslynge dekningskart for enkelte av romma. 

* IR er infrarød teleslynge, vert brukt der det er vanskeleg med standard installasjon, og brukar av teleslynge må ha på seg ein tilpassa bøyel for å ta imot signalet.  

**Tusjtavle: Whiteboard 

    Tavletusjar:  Tusjpennar til å skrive på tusjtavle. Dette er ikkje sprittusjar men tusjar til å tørke vekk.