Undervisningsrom

Liste over undervisningsrom kan du opne i OneDrive her .Lista er under arbeid og oversikt over romma vert snart lagt ut på sida.

Lenke til møbleringsteikning for alle undervisningsrom finn du her, med teleslynge dekningskart for enkelte av romma. 

* IR er infrarød teleslynge, vert brukt der det er vanskeleg med standard installasjon, og brukar av teleslynge må ha på seg ein tilpassa bøyel for å ta imot signalet.  

**Tusjtavle: Whiteboard 

    Tavletusjar:  Tusjpennar til å skrive på tusjtavle. Dette er ikkje sprittusjar men tusjar til å tørke vekk.