Timeplansøk

Helgar og høgtider - Når gymsalane er utleigde har tilsette ikkje adgang!
Når gymsalane er ledige i høgtider eller laurdag og søndag kan tilsette bruke gymsalane på bestemte vilkår:

  • den tilsette må sjølv vere tilstade
  • det er sjølvsagt ikkje høve for tilsette å låne vekk tilsettkortet.
  • den tilsette kan ta med næraste familie (ikkje tanter, onklar ol.l)
  • kvar tilsett kan ta med ein ikkje-tilsett utanom familie
  • det er ikkje reinhald på desse dagane. lokala kan derfor vere tilrota og tilgrisa av tidligare bruk
  • den tilsette (og dei som måtte vere med) må ikkje rote og grise til:  Sporlaus ferdsel
  • Misbruk kan føre til at ordninga vert stramma inn