Parkering

Høgskulen har parkeringsplassar ved Volda Campus Arena, med innkøyring i Joplassvegen, eller ved Ivar Aasen-huset, med innkøyring frå Sjukehusvegen. 
 

Elbil - ladepunkt

OBS: dei leverer max 10 ampere
Dei har timer og leverer straum måndag - fredag kl 07 - 17
Det er ikkje betal-ordning på punkta, straumen er "gratis"

Det er 10 punkt ovanfor Idrettsbygget og 10 punkt bak D-paviljongen
Her er dei:

Ladepunkt Elbil