Leige av lokale

Lokala ved HVO er vanlegvis brukte til undervisingsformål måndag - fredag kl. 08 - 16
På kveldstid og i helgar er ein del av lokala ledige og kan brukast til andre formål.

  • Bruk i HVO-regi eller HVO-relatert er uten kostnad
  • Bruk i regi av student-lag og organisasjonar, og HVO-studentar er uten kostnad
  • Eksterne personar eller organisasjonar betalar leige for lokala

For utlån og utleige av undervisingsrom og møterom på kveld og helg kontakt HVO Rombooking rombooking@hivolda.no


Utleige av gymsalar:

  • Leige måndag - fredag kl. 08:00 - 15:45: Kontakt kroppsøvingsseksjonen på lærarutdanninga.
  • Leige måndag - fredag etter kl. 15:45:  Kontakt Studentsamskipnaden på e-post post@sivolda.no
  • Leige laurdag og/eller søndag: Kontakt Studentsamskipnaden på e-post post@sivolda.no

 

Prisliste for leige av lokale, gjeld til 21. juni 2019

Ved større komersielle arrangement der det vert teke inngangspengar skal prisen avtalast spesielt 
Prisen er uten spesiell tilrettelegging. All rigging, rydding, ekstra reinhald, ekstra vakthald, ekstra vaktmeistertenester kjem i tillegg. 
Leige for andre periodar enn dei oppførte må avtalast særskilt. 

 

Gymsalar

Periode

Pris

1 sal

1 time (gjennomgåande)

100

2 salar

1 time (gjennomgåande)

150

3 salar

1 time (gjennomgåande)

200

3 salar

Laurdag/søndag heil dag

2000

3 salar

Laurdag/søndag inntil 5 timar

1000

Garderobe for dusjing

1 time

100

 

Berte Kanutte-huset

Periode

Pris

Undervisningsrom 157 eller 158

Opptil 5 timar

500

Store auditorium

Opptil 5 timar

1000

Vesle auditorium
Berre studentlag eller studentorganisasjonar kan bestille dette rommet

Opptil 5 timar

-

Kantine
Ikkje vanleg utleige, berre utvalde arrangement

Kveld, laurdag eller søndag

3000

 

Henrik Kaastad-huset

Periode

Pris

Klasserom m.m.

Opptil 5 timar

500

 

Ivar Aasen-huset

Periode

Pris

Auditorium

Opptil 5 timar

1000