Nokon å snakke med?

Søk råd og rettleiing hos ein studentrådgjevar, studenthumanist eller studentprest. Det er mykje som skjer i livet igjennom studietida som gjer det fint å ha nokon å tenke høgt saman med!