Studentvelferd: Ei god studietid i Volda

På campus i Volda finn du ulike samtaletilbod, kurs i studieteknikk, samt råd og hjelp knytt til mental og fysisk helse. Vi kan også hjelpe deg med kva rettar og plikter du har, og rettleie deg i val du må ta i løpet av studietida.

Studentar spør - spør anonymt og få svar frå helsepersonell

Tenesta er gratis og vert drifta av studentsamskipnadane.

studenterspor.no