MID117 Flerkameraproduksjon

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
MID117
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelor i medieproduksjon
Undervisningssemester: 
2019 Haust
Eksamenssemester: 
2019 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

MID131 og MID112 eller tilsvarande.

Om emnet

I emnet MID117 Flerkameraproduksjon jobber studentene med flerkamerabaserte produksjoner i forskjellige formater og sjangere, til opptak og live streaming, på location og i studio. Kjennskap til hvordan de ulike rollene i et flerkamerateam opererer er viktige felt, kombinert med prosessforståelse både teknisk og organisatorisk.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført emne: 

 

Kunnskapar

Kandidaten har kunnskap om:

  • organisering av flerkameraproduksjoner.
  • de ulike rollene som denne organiseringen krever.
  • teknisk utstyr i flerkameraproduksjoner.
  • kunnskap om relevant teori som produksjonsprinsipper, sjanger, og dramaturgi.
Ferdigheiter

Kandidaten:

  • kan utføre oppgavene i de ulike rollene i en flerkameraproduksjon i fasene fra preproduksjon, gjennomføring, og postproduksjon.
  • kan samarbeide i de ulike rollene i en flerkameraproduksjon.
  • kan organisere og gjennomføre location- og studiobaserte flerkameraproduksjoner.
Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i en flerkameraproduksjon, både enkeltvis og i grupper.
  • kan formidle sentralt fagstoff, som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig, muntlig og gjennom produksjonene.
  • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen flerkameraproduksjon.
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, og prosjekter der studenter jobber sammen om flerkameraproduksjoner under veiledning.

Den timeplanfestede undervisningen foregår hovedsaklig i skoletid. Det må påregnes at noen av produksjonene gjennomføres på kveldstid eller helg.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er obligatorisk deltakelse i undervisning, gruppearbeid og produksjoner. Detaljer om hva som som er obligatorisk fremgår av semesterplanen. 

Studentene dokumenterer sin deltakelse i hver av produksjonene med en produksjonsrapport, - med hva, hvor, hvem og hvorfor - og med relevant dokumentasjon som underbygger dette. Deltakelse i produksjonene og de individuelle produksjonsrapportene er arbeidskrav i emnet.

Arbeidskrav må være bestått for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Sensorordning
Minimumstal: 
20
Maksimumstal: 
32
Emneansvarleg: 
Eva Westvik
Andreas Solbakken
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelor i medieproduksjon
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Munnleg eksamenIndividuell25minuttA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100Muntlig eksamen med praktiske oppgaver og spørsmål fra pensum.
Vurderinger:
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:25
Varighetstype:minutt
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100
Kommentar:Muntlig eksamen med praktiske oppgaver og spørsmål fra pensum.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn