MPRO112 Fortellerteknikk og dramaturgi

Emnekode: 
MPRO112
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Fortellerteknikk og dramaturgi
Emnenavn på bokmål: 
Fortellerteknikk og dramaturgi
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk og engelsk
Forkunnskapskrav, emneliste
MPRO110 Visuell historiefortelling 1 - Foto
Om emnet

MPRO112 Fortellerteknikk og dramaturgi er et praktisk-teoretisk emne hvor studentene lærer om fortellerteknikk og dramaturgi i dokumentar og oppdragsfilm. Studentene skal utvikle en solid forståelse for historiefortelling i korte formater, og ferdigheter innen prosjektutvikling fra idé og research til treatment/manus og ferdig pitch.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten oppnådd følgende læringsutbytte etter endt emne: 

Kunnskapar
 • kunnskap om narrativ struktur og sjangre i dokumentar og oppdragsfilm
 • kunnskap om hva som kjennetegner ulike kommunikasjonsplattformer
 • kunnskap om målgruppearbeid
 • kunnskap om form og hensikt i ulike manusformater
 • kunnskap om de ulike fasene i prosjektutvikling
Ferdigheiter

Studenten kan 

 • analysere korte produksjoner innen dokumentar og oppdragsfilm
 • utvikle en idé fra research til ferdig pitch
 • velge relevante publiseringsplattformer i oppdragsproduksjon
 • fremføre en muntlig pitch
Generell kompetanse

Studenten kan

 • være i stand til å arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring 
 • samarbeide med andre i kreative prosesser
 • utvikle en idé til et gjennomførbart prosjekt
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet har obligatorisk oppmøte etter 80/20 regelen og vil bestå av forskjellige workshops kombinert med forelesninger og praktisk arbeid, i grupper og individuelt. 

Studentene vil arbeide med forskjellige obligatoriske arbeidskrav gjennom semesteret. Detaljer om dette vil bli oppgitt i semesterplanen. 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er krav om obligatorisk oppmøte til undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-6

Arbeidskrav: 

I emnet er det 4 arbeidskrav som må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen.

 

1. Analyse av dokumentar og oppdragsfilm.

2. Fremføre muntlig pitch, dokumentar.

3. Fremføre muntlig pitch, oppdragsfilm.

4. Emneevaluering (anonymt)

Sensorordning
Minimumstal: 
20
Maksimumstal: 
50
Emneansvarleg: 
Jon Harman
Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Medieproduksjon - bachelor
Assessment FormGroupingDurationGrading scaleProportionCommentSupport MaterialsScope
Mappeeksamen
Individuell
1 semester
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
100
Godkjent av: 
Kate Kartveit