ANI264 Animasjon 4: Produksjon

Emnekode: 
ANI264
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Undervisningssemester: 
2025 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Animation 4: production
Emnenavn på bokmål: 
Animasjon 4: Produksjon
Eksamenssemester: 
2025 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk og engelsk
Forkunnskapskrav, emneliste
ANI263 Animasjon 3: Spesialisering
ANT263 Animasjonsteori 3: Animasjon og verda
Krav til forkunnskapar

For english speaking exchange students: Admission for exchange students is based exclusively on portfolio assessment. All exchange students must submit a link to their online portfolio, together with the application documents.

Om emnet

Animasjon 4 er eit emne som fokuserer på prosjektbasert læring. Det kan vera ein nær samanheng mellom dette emnet og Animasjonsteori 4. Desse to kursa er meinte å gi studentane ei betre forståing av den tverrfaglege naturen til animasjonen og å eksponera dei for bransjeorienterte prosjekt. Studentar i dette emnet jobbar med animasjonsprosjekt knytt til animasjon eller relaterte bransjar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studentene skal ha inngåande kunnskap om

 • gjennomføringa av eit animasjonsfilmprosjekt
 • korleis animasjon kan gjeve form til og kommunisere idear
 • aspektar ved animasjonsbransjens plass og funksjon i det større mediebildet
Ferdigheiter

Studenten skal

 • kunne arbeide i eit profesjonelt animasjonsfilmstudio
 • kunne samarbeide med andre animatørar
 • ha utvida ferdigheit som animatør i vald animasjonsteknikk
Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne samarbeide med andre om eit felles kreativt prosjekt
 • kunne anvende fagleg kunnskap i arbeidet med praktiske problemstillingar
 • kunne kommunisere noe gjennom eit animasjonsverk
 • kunne kommunisere og arbeide i eit internasjonalt miljø
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Dette vil variere, frå individuelt arbeid til arbeidsverkstader og gruppearbeid.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav:

Studenten skal levere ein arbeidsplan for sitt spesialiseringsemne til faglærar før arbeidet tar til, seinast to veker etter semesterstart. Studenten kan ikkje ta til med arbeidet før planen er godkjent.

Studenten skal også levere evaluering av emnet. Denne evalueringa skjer anonymt.

Sensorordning
Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
20
Emneansvarleg: 
Mohammad Javad Khajavi
Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Animasjon - bachelor
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Produkt/produksjon
Individuell
1 semester
Stått eller ikkje stått
100
Emneansvarlig opplyser ved semesterstart om nærmare detaljar omkring innlevering, slik som filformat osv.
Omlag 1 minutt
Godkjent av: 
Kate Kartveit