Krise og krisekommunikasjon

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

– Media er viktig i kriser  

Høgskulelektor Kristian Fuglseth rosar opplegget.

– Vi har medietrening saman med ei rekkje bedrifter, men ingen stad er det betre og meir realistisk enn her i Fosnavåg.

Han har sjølv kurs for dei offshoretilsette som deltek.

3f9975275677ac48ed6fd06184b9c743

– Eg prøvar å forklare at media har ei rolle å spele, spesielt for å gi rask og korrekt informasjon under kriser. Difor er det også viktig at reiarlaga spelar på lag med media i slike situasjonar, seier høgskulelektor Kristian Fuglseth til maritime.no.

Det er maritime.no som skriv dette.

Medieutdanningar ved Høgskulen i Volda.

Del på