Overflytting

Etter tredje studieår kan studentar som går femårig grunnskulelærarutdanning søke om overflytting frå ein institusjon til ein annan. Ut i frå nasjonale retningslinjer skal det faglege innhaldet og oppbygginga av alle grunnskulelærarutdanningane i prinsippet vere like etter tredje studieår.

Her finn du informasjon om grunnskulelærarutdanningane ved Høgskulen i Volda: 1-7 og 5-10


For å søke om overflytting må du:

 
Korleis søke overflytting til Høgskulen i Volda:

  • Bruk digitalt søknadsskjema som du finn her
  • Du må legge ved karakterutskrift på fullførte emne og praksis, kopi av studiemodell og utdanningsplan som du finn i studentweb
  • Søknadsfrist: 1. mars

 Ved spørsmål, ta kontakt med studieleiar.